https://dinröst.com för Mariestad
INTRODUKTION:
"Hur rätt kan det bli......när det var fel från början?"

*******************************************************************************

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) har startat 2026 års valkampanj!
Källa: Moderaterna.se    24-01-18

"Att vara kommunstyrelsens ordförande är ett utav det finaste uppdrag man kan ha, att få företräda medborgarna i sin kommun och leda kommunen in i framtiden med de utmaningar man ställs inför. 

Att leda Moderaterna i Västra Götaland, MVG som förbundsordförande, är ett uppdrag jag känner samma sak för som att vara kommunstyrelseordförande, KSO. Det är enormt hedersamt. Att företräda er medlemmar är enormt stimulerande, liksom att redan nu lägga grunden och starta upp valrörelsen 2026."
Johan Abrahamsson (M)

Vissa ändringar ovan i kommunalrådet Abrahamssons  uppdragslista efter de sex- och rashets uppvisningar han själv offentliggjort!
(Texten ovan modifierad 24-06-03)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

DinRöst för Mariestad har också startat bevakningen av 2026 års val och kommer fram till valet att kräva svar på vilka kostnader som förorsakades för Mariestads Kommun i samband med nedanstående haverier, som kommunalrådet Abrahamsson i högsta grad var inblandad i, på olika sätt:

1. TYSTNADSKULTURENS INFÖRANDE i MARIESTADS KOMMUN!  Från ca 2019.
2. ELECTRI-VILLAGE KONCEPTET! Från ca 2021.
3. SYSTEM VÄTGASBUBBLAN! Från ca 2021
4. KARLSHOLME PARKENS AFFÄRSMÄSSIGA FLER-ÅRS KATASTROF! från ca 2020.       
5. KOMMUNSPLITTRINGEN, EN MARIESTADSKAMPANJ,  SIGNERAD AV JOHAN ABRAHAMSSON, MARIESTADS-(M)! 
6. NEDLÄGGNINGEN AV MARIESTADS SJUKHUS, DÄR BÅDE MAJORITET OCH OPPOSITION SEDAN 2015 SVIKIT VÄLJARNA MED SINA FALSKA LÖFTEN OM ATT GÖRA ALLT FÖR ATT BEHÅLLA SJUKHUSET. Från ca 2015. 
7. 22 MILJONER KR SKANDALEN 2021. INGEN SKYLDIG! VART TOG DESSA PENGAR VÄGEN? INGET REDOVISAT! Från 2021.
8. 1,5 MILJONER KR SKANDALEN 2023 MED DE FALSKA POLENFAKTURORNA, INGEN SKYLDIG! Från 2023.
9. MTG-HAVERIET BEHÖVER GENOMLYSAS. ÄR ETT LOKALT HAVERI ORSAKAT AV POLITIKER I MARIESTAD KOMMUN, UTAN TANKE PÅ DE KOSTNADER HAVERIET KOMMER ATT SKAPA. Från 2024.
10.  AVTAL MED NY RESTARANG ENTREPRENÖR PÅ KARLSHOLME TECKNADES 2023-10-12, GÄLLANDE FRAM TILL 2029-04-30. KOSTAR KOMMUNEN MÅNGMILJONBELOPP I OMBYGGNATIONS-KOSTNADER REDAN INNAN START, OCH SOM INTE TYDLIGT NOG INGÅR  I KONRAKTET. KOMMUNEN STÅR FÖR LÖPANDE KOSTNADER AV EL OCH VATTEN UNDER HELA AVTALSPERIODEN. VI VÄNTAR PÅ EN  DETALJERAD REDOVISNING  AV AVTALET, OCH VÄRDET FÖR KOMMUNEN OCH VARFÖR MAN VALDE DEN NYA ENTREPRENÖREN. VALET AV TIDIGARE ENTREPRENÖRER HAR ENBART LETT TILL STORA FÖRLUSTER DE SENASTE ÅREN. RISK FÖR ÄNNU EN SKANDAL PÅ KARLSHOLME FOLKETS PARK.......... ?  Från ca 2020.                     

11.  NÄR TÄNKER KOMMUNEN REDOVISA ALLA KONSULTKOSTNADER FRÅN 2022 - 2023 FRAM T.O.M 2024? DET ÄR DAGS NU!

===========================================================================

Mariestads kommun samtliga 76 valda politikers e-postadresser!

Källa: Mariestads kommun    www.mariestad.sePublicerad: 13 november 2023     Uppdaterad: 11 juni 2024
Ordinarie ledamöter: Ledamot    E-postadress

Partifördelningen i kommunfullmäktige 2024

 • Moderaterna: 22 ledamöter.
  Socialdemokraterna: 15 ledamöter.
  Sverigedemokraterna: 5 ledamöter.
  Centerpartiet: 3 ledamöter.
  Vänsterpartiet: 3 ledamöter.
  Kristdemokraterna: 1 ledamöter.
  =  49 politiker

 • + Ersättare 27 politiker.

 • Totalt antal valda politiker  76,

Johan Abrahamsson (M)  johan.abrahamsson @mariestad.se

Richard Thorell (M)  richard.thorell@mariestad.se

Sara Swahnström (M)  sara.swahnstrom@mariestad.se

Henrik Andersson (M)  henrik.a.andersson@mariestad.se

Anette Karlsson (M)  anette.c.karlsson@mariestad.se

Amin Safar (M)  amin.safar@mariestad.se

Yvonne Gogolin(M)  yvonne.gogolin@mariestad.se

Sten Bergheden (M) sten.bergheden@mariestad.se

Elin Abrahamsson (M)  elin.abrahamsson@mariestad.se

Göte Andersson (M) 1:e vice ordförande  gote.andersson@mariestad.se

Karin Reboli (M) ordförande  karin.reboli@mariestad.se

John Gunnar Nilsson (M)  john.nilsson@mariestad.se

Katarina Ahlgren Brydzinski (M)  katarina.ahlgren-brydzinski@mariestad.se

Anders Bredelius (M)  anders.bredelius@mariestad.se

Malin Olsson Lundqvist (M)  malin.olsson-lundqvist@mariestad.se

Urban Claesson (M)  urban.claesson@mariestad.se

Liselotte Andersson (M)  liselotte.andersson@mariestad.se

Anders Svensson (M)  anders.a.svensson@mariestad.se

Daniel Lång (M)  daniel.lang@mariestad.se

Ola Jonegård (M)  ola.jonegard@mariestad.se

Börje Andersson (M)  borje.andersson@mariestad.se

Johan Magnusson (M)  johan.magnusson@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson (S)  ida.ekeroth-clausson@mariestad.se

Janne Jansson (S)  janne.jansson@mariestad.se

Linnéa Wall (S)  linnea.wall@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson (S)  sebastian.ekeroth-clausson@mariestad.se

Anita Olausson (S)  anita.olausson@mariestad.se

Leif Udéhn (S)  leif.udehn@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung (S) 2:e vice ordförande  gun-britt.alenljung@mariestad.se

Nils Farken (S)  nils.farken@mariestad.se

Marianne Johansson (S)  marianne.johansson@mariestad.se

Leif Andersson (S)  leif.b.andersson@mariestad.se

Ninni Larsson (S)  ninni.larsson@mariestad.se

Ola Bertilsson (S)  ola.bertilsson@mariestad.se

Lillemor Ågren (S)  lillemor.agren@mariestad.se

Anton Johnsson (S)  anton.johnsson@mariestad.se

Linda Fröberg (S)  linda.froberg@mariestad.se

Anders Karlsson (C)  anders.karlsson@mariestad.se

Jan Wahn (C)  jan.wahn@mariestad.se

Therese Boman Nordlie (C)  therese.boman-nordlie@mariestad.se

Britta Wänström (V)  britta.a.wanstrom@mariestad.se

Marie Engström Rosengren (V)  marie.engstrom@mariestad.se

Lisa Wallenstein (V)  lisa.wallenstein@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson (KD)  sven-inge.eriksson@mariestad.se

Bo Heijl (SD)  bo.heijl@mariestad.se

Pontus Ragnarsson (SD)  pontus.ragnarsson@mariestad.se

Joakim Wahström (SD)  joakim.wahlström@mariestad.se

Gudrun Sjöberg (SD)  gudrun.sjoberg@mariestad.se

Beatrice Barck (SD)  beatrice.barck@mariestad.se

Ersättare:    Ledamot                E-post

Slawomir Z Ahlgren Brydzinski (M)  slawomir.ahlgren-brydzinski@mariestad.se

Magnus Runersjö (M)  magnus.runersjo@mariestad.se

Johanna Svensson (M)  johanna.svensson@mariestad.se

Sven Karlsson (M)  sven.karlsson@mariestad.se

Lena Mejstedt (M)  lena.mejstedt@mariestad.se

Johnny Ohdner (M)  johnny.ohdner@mariestad.se

Lars Carlsson (M)  lars.carlsson@mariestad.se

Gunilla Hellsten Boman (M)  gunilla.hellsten-boman@mariestad.se

Tomas Kling (M)  tomas.kling@mariestad.se

Tom Forsell (M)  tom.forsell@mariestad.se

Marie Molin (S)  marie.molin@mariestad.se

Håkan Fernström (S)  hakan.fernstrom@mariestad.se

William Freidlitz (S)  william.freidlitz@mariestad.se

Ingalill Bertilsson (S)  ingalill.bertilsson@mariestad.se

Kenneth Nygren (S)  kenneth.nygren@mariestad.se

Katarina Udéhn (S)  katarina.udehn@mariestad.se

Arne Andersson (S)  arne.andersson@mariestad.se

Björn Nilsson (S)  bjorn.nilsson@mariestad.se

Torbjörn Forsell (C)  torbjorn.forsell@mariestad.se

Amanda Henrysson (C) amanda.henrysson@mariestad.se

Staffan Haukland (V)  staffan.haukland@mariestad.se

Kristofer Vaske (V)  kristofer.vaske@mariestad.se

Fatima Hamdi (KD)  fatima.hamdi@mariestad.se

Göran Sagen (KD)  goran.sagen@mariestad.se

Alexander Arvidsson (SD)  alexander.arvidsson@mariestad.se

Marina Stell Lundqvist (SD)  marina.lundqvist@mariestad.se

Kent Wessman (SD)  kent.wessman@mariestad.se

Källa: Mariestad kommun  www.mariestad.se
Publicerad: 13 november 2023
Uppdaterad: 11 juni 2024

_________________________________________________________________

SAKNAS DET VERKLIGEN CA 580  DETALJREDOVISADE MILLIONER KRONOR, FÖR DE SENASTE CA 5 ÅREN I MARIESTAD KOMMUN?

24-04-03

========================================================
Källa (M): Vill Du veta vad Kommunalrådskandidaten Abrahamsson lovade 8 år i rad, angående Mariestads Sjukhus i valet 2014, Klicka här och inför valet 2018. Klicka här
DinRöst: Kämpade verkligen Johan Abrahamsson (M) och andra politiska partier under minst 8 år för att behålla Mariestads Sjukhus, vilket de försöker påskina ? Det  överlåter DinRöst för Mariestad  till dig som väljare att bedöma? Eller var det en låtsaslek som var stödd av alla partier inkl. Mariestads Moderaterna. Blir det nya låtsaslekar 2026?  Idag vet vi alla att samtliga politiska partier i VGR och dess kommuner, helt tappat greppet om den viktigaste av kärnverksamheterna, sjukvården!

De få försök som VGR och bl.a. Mariestad kommun försökt göra för att rädda sjukvården har misslyckats - vilket vittnas om i diverse lokala media, t.ex. MT, men är egentligen ett riksproblem rent politiskt. Dagens politiska partier låter sina politiker tystna när människor dör, eller lemlästas och plågas både fysiskt och psykiskt på grund av för få vårdplatser samt att många utbildade sjuksköterskor lämnar sina jobb på grund av politikernas beslut. Se artikeln nedan från 24-04-26!

======================================================
DinRöst för Mariestad

artiklar
är uppladdade till  
www.dinröst.com

Hälsar:    artesori@dinrost-mstad.com
######################################
GEORGE ORWELLS ROMAN  "1984" FYLLER 75 ÅR 2024.

24-06-15

Under rubriken "Därför är Orwells roman 1984 fortfarande aktuell" skriver Mathias Bred en Ledare i Mariestads tidningen av igår, den 14 juli! Ett mycket bra initiativ och en påminnelse om att många av oss borde läsa om  en av de bästa "dystopierna" hittills, som utkom 1949. En bra Ledare av en bra skribent, och som passar in i bilden av den kommande utvecklingen av Mariestads kommun fram till 2030. En kontrollerad tystnadskultur som tillåter 5 minuters kontrollerat hatutbrott som gruppterapi, varannan dag i den gamla kommunen med det nya namnet Maridystopia vid Vänern!

Och i romanen "1984" lanserar  Storebror, Oceaniens ledare sitt, och partiets valspråk: "Krig är fred... Frihet är slaveri... Okunnighet är styrka". Även Mariestad kommun har sin Storebror och ni vet vem DinRöst menar (blink, blink) - Tänk på "Okunnighet är styrka" så vet de flesta vem Storebror är i  Maridystopia vid Vänern!

(Dystopi = enligt Google"En dystopi är en mörk vision av vår värld där något har hänt så att samhället har blivit ojämställt, orättvis och förtryckande för många människor. Dystopier utspelar sig i en tid som inte är nutid. Det kan vara framtid, dåtid eller ett helt annat universum".)

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-15

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

MARIESTADS KOMMUN = " FÖRST BESLUT, SEDAN BETALAR VI FÖR KONSEKVENSERNA, SOM VI VET KOMMER AV DETTA BESLUT!"

24-06-14

Volvo gör för sin del, enligt intervjuer i dagens MT, precis tvärtom vad artikeln med Johan Abrahamsson säger, enligt rubriken ovan i en av dagens artiklar om om Volvos Batterifabriksbygge. Volvo gör en separat risk- och konsekvensanalys av byggnationen av en rörledning, bestående av  ca 16 km rör, fyra i bredd i ett dike på 3 meters djup, och ca 40 meter brett, ca 4 km långt, samt med med en påverkan av ca 150 meter på var sida om diket, som avlutas i Mariestads fjärden, där färskvatten sugs in och processvatten sprutas ut  med hjälp av ett antal pumpstationer. Risk- och konsekvens analysen skall vara klar att lämnas in vid halvårsskiftet 2024.  Grundvattennivån beräknas återställas när arbetet är klart men i vissa områden kan avsänkningen bli permanent. 

Vem som skall betala de negativa konsekvenser som uppstår, enligt Volvos risk- och konsekvensanalys, och av Mariestads kommun redan fattade beslut, utan risk- konsekvensanalyser, enligt Johan Abrahamsson (M), av vattenledningar ned till Mariestadsviken i Vänern enligt ovan, är inte klarlagt av vare sig Volvo - som gjort en risk- och konsekvensanalys - och Mariestads kommuns majoritet, med kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) i täten - som inte, och som vanligt, inte bryr sig om några konsekvenser av sitt agerande! Det får bli som det blir!

DinRöst kommer att påminna de inblandade, Volvo och Mariestads kommuns tysta majoritet,  om vilka som utredde  risk och konsekvenser och som inte gjorde det innan beslut, gällande vattenledningarnas utsläpp av processvatten, det vill säga icke drickbart och uppvärmt vatten, i Mariestadsfjärden på grunda vattenområden! Byggnation av vattenledningarna kommer att påbörjas, enligt Volvo, om ca 2 år = mitten valåret 2026 och vara klara att tas i bruk 2027.

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-14

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

SA JOHAN ABRAHAMSSON HELA SANNINGEN OM SIN SEXYGATE 2019  - 2022?

24-06-13

Nyheten exploderade 19 februari 2024 i bl.a SVT, med följande rubrik:

M-toppen Johan Abrahamsson avgår – delade rasistiska bilder i privat chatt.

Johan Abrahamsson, ordförande för Moderaterna i Västra Götaland, avgår. Detta efter att han delat rasistiska och sexistiska bilder i en privat chatt mellan 2019–2022.

DinRöst:
Med tanke på att på att ingen annan inblandad, efter att Abrahamssons Moderatkompis i Lidköping officiellt skvallrat på sin Moderatkompis Abrahamsson i Mariestad, undrar många om hur det såg ut under hela året 2023 och under det nu pågående året 2024. 

Har, det Abrahamsson kallar sin "buskisteater", fortsatt leverera det som fick Abrahamssons partikamrat Anna Vedin (M) att utbrista att hon är "...stolt över Johan Abrahamssons arbete......" och menar att "– Det som har hänt visar att vi måste jobba vidare med vårt värdegrundsarbete!"-. Det framgår inte av intervjun med Anna Vedin, och har heller inte lämnats ut något under fyra månader om vilka värdegrunder som menas, och man kan ju hoppas att det inte är Abrahamssons (M)  värdegrunder som skall ligga till den grund som Vedin (M) pekar på, med tanke på Vedins tidigare hyllningar i stil med, att hon är "...stolt över Johan Abrahamssons arbete......"! Speciellt som Anna Vedin fick ta över som tf Ordförande, efter att hon sparkat Johan Abrahamsson från posten som Ordförande i Moderaterna i Västragötaland!

Och opositionerna, ca 20 tusen svenska politiker inom de olika systemen inom den politiska världen i Sverige, fortsätter sina roller som lama ankor i alla de tre svenska systemen Riksdag, regioner och kommuner, genom att mestadels vara tysta med de många politiska skandaler som ännu inte nått ut till vinrankorna. Kallas för Svensk Demokrati av Norrmännen, vilka inte rapporterad några "brunskjortor i sikte!".

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-13

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

BRUNSKJORTORNA TRAMPAR PÅ I DEN SVENSKA MYLLAN,....... eller?

24-06-12

Uppstarten av den Tyska Nationalsocialistiska rörelsen - senare benämnd Nazism - skedde i början på 1900 talet och nådde stora "framgångar" under korpral Adolf Hitler, bl.a. avseende utrotning av Judar och andra ickenazister i Europa, fram till i maj 1945, då USA tillsammans med bl.a. Storbritanniens samväldesländer fick ett slut på WWII, alltså de s.k. andra världskriget.

Men,  de s.k. brunskjortorna har inte utrotats, och inte nazismen heller. Den svenska högerrörelsen har en kärlekshistoria med nazismen, där svenska namnbyten på gamla högerpartier är legio, och uppstarten av ett nytt högerhögerparti, Sverigedemokraterna, inte kan dölja sitt släktskap med de nazistiska brunskjortorna, som också fanns att beskåda och lyssna till i Sverige under 1940-talet och fortfarande idag i Sverige.

Högerrörelserna inom EU  har vunnit stora framgångar i flera EU-länder, där man verkligen av erfarenhet vet vad brunskjortor betyder, och som nu börjat plockats fram ur sunkiga-, som överklassgarderober. En skribent som friskar upp minnet hos många, är författaren och skribenten Jan Guillou, och så här skrev han om bl.a. Sverigedemokraterna i Aftonbladet 2019:

 • SD (Sverigedemokraterna) organiserar vår tids motsvarighet till nazisternas SA.

 • BRUNSKJORTORNA SA-busarna, de så kallade brunskjortorna, var på sin tid nazistpartiets ”stormtrupper” som med vapen i hand satte skräck i hela Tyskland, hotade och misshandlade eller mördade alla som kunde ses som motståndare.  (SA = Sturmabteilung, som på svenska betyder stormtrupp eller stormavdelning. SA grundades av Hitler 1920.)

 • Det finns ingenting förvånande i att ledande sverigedemokrater gång på gång avslöjar sig som antisemiter. Partiet har ju ett klart nazistiskt ursprung. Men när riksdagsledamoten Anna Hagwall torgförde den klassiskt nazistiska föreställningen om en särskilt lömsk judisk makt över medierna öppnade hon, möjligen utan att förstå det själv, ett närmast svindlande rasistperspektiv. ”Ingen etnisk grupp ska tillåtas äga mer än fem procent av media”, hävdade hon med siktet inställt på familjen Bonnier, som hon betraktar som judar. Så långt inget konstigt, det är ett evigt nazistiskt omkväde.

DinRöst: Vad gäller Nya Moderaterna, så har flera namnändringar sedan 1920-talet och framåt, landat i det som varit det enda svenska högerpartiet, som tog bort höger ur namnet när det ändrades till Moderaterna, som senare blev Nya Moderaterna och sedan till Moderata samlingsparttiet. Men släktskapet med brunskjortorna finns kvar  i vissa kretsar inom högerhögern och även inom Moderata samlingspartiet.

När SD´s partiledare, Jimmie Åkesson (SD), uppträdde under EU-valdagen häromdan, då dennes milda framtoning och väl intränade och väl förberedda estradbeteenden totalt rasade samman, dels angående hans försvarstal gällande Trollfabrikerna, dels han riktigt stora flopp, Åkesson-talet under SD´s direktsända valvaka, efter vilket han inte varit tillgänglig. I bägge dessa framträdanden fanns logik som påminde om innehållet i Hitlers bibel Mein Kamph = Min Kamp från 1925. Efter den senaste valvakan har Jimmie Åkesson varit onåbar för media, fram till nu - ovanligt! Och moderatledaren Kristersson(M) har inte heller  velat kommenterat sin politiska högerhögerbroder. Han såg faktiskt lite mindre ut, ett litet tag, men sen kom den vanliga spänsten tillbaka. Han är ju en av NATO-ledarna, för tusan!

I dagens MT FriaOrd har tre lokala brunskjortor tvättats, strukits och påsatts under den vita M-skjortan/blusen, och under rubriken "Var det någon som såg det positiva?" Dessa brunskjortor menar nog SD´s valvaka där Åkesson (SD) efter sitt tal = gnäll, försvann som en blixt från en klarblå himmel. Rubriken ovan är en fråga, som rann över i ett tragikomiskt försök att platta till Mariestadstidningen (M), utan att i sin insändartext kunna förklara varför.

Nämnda tre brunskjortor har inte förstått att det krävs mycket intelligenta insändare för att lyckas få sista ordet i kampen (Kamphen) mot en tidningsredaktion, vilket mycket sällan händer. Inte ens i MT´s redaktion, som glatt sög i sig av de tre brunskjortornas (M) misstag och svarade med en hejdundrande litania och med vändande post. Att låta (M)´s stjärngäng inom M i Mariestad ta en fajt med en tidningsredaktion, utan att ha några välpolerade stövlar på fötterna, var ett klantigt försök av (M) i Mariestad att visa framfötterna! Men en sak är säker, brunskjorteindustrin inom EU kommer att få mycket att göra framöver!

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-12

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

EN MODERAT AGENDA FÖR EUROPA!

24-06-11

Ovan rubrik var ett försök till en storslagen Debatt-artikel i MT  2024-06-05 inför EU-valet, författad av tre st s.k kallade toppolitiker inom (M). En av författarna är riksdagsman Sten Bergheden (M), boende på Mariestads landsbygd som varit med och författat nått som dessa tre inte kan påverka  någon i Mariestads kommun med.

I avvaktan på att Sten Bergheden har skrivit en Debattartikel med rubriken EN MODERAT AGENDA FÖR MARIESTAD KOMMUN är ovan rubrik av intet intresse eftersom (M) i Mariestad kommun inte förmått rensa ut skiten ur det egna boet på hemmaplan! Storvulna ord i nämnda debattartikel i MT, förtar inte tystnaden som råder när det gäller partikamraten komunalrådet Johan Abrahamsson´s framfart. När kommer Sten Bergheden (M) att spela med öppna kort i pjäsen om sin syn på kommunalrådets, enligt Shakespeares dödskalle, VARA...... ELLER ICKE VARA, är frågan? Kanske blir nuvarande kommunalrådet (M) omvald 2026 - om olyckan är framme, och kanske åker Bergheden (M) ur Riksdagshuset eftersom han inte gör något för Mariestad Kommuns framtid och för de som kan tänkas rösta på Sten Bergheden (M). Stockholm är inte Berghedens spelplan, kanske lika bra och dra till Strasbourg och EU. Däremot är Mariestad kommun en viktig bas för Sten Bergheden (M).....eller?

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-11

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

SERIÖS DEBATTARTIKEL I DAGENS MT DEBATT OM VINDKRAFTVERK I VÄNERN!

24-06-10   :3

Ett stort tack till intressegruppen Nej till Vindkraft i Vänern  och  dess talesperson Bengt- Erik Löfgren för en  sansad och vetenskapligt begripligt formulerad artikel om det tänkta förstörandet av en stor del av Vänerns fina skärgård.

Tanken på 100 tals Eifeltorn koncentrerade mellan Torsö och Djurö får samma tanke att svindla, efter att ha vistats mycket ofta under årtionde i den delen  av Vänern. DinRöst stöder allt som handlar om att rädda Vänern som  den sjö den är och som redan på 60-talet räddades från utsläpp av all möjlig skit i Mariestadsfjärden.

Nu har skiten stigit ca 300 meter upp luften via en genombruten vattenyta, med 100 tals gigantiska vinande propellrar, om Cloudberry får sin vilja igenom att förstöra Vänern för alltid, genom att låta en kortsiktig vinstprognos för Cloudberry styra i riktning mot en grandios miljöförstöring, i ett mycket känsligt område för både människor och djur. Detta får inte ske!

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-10    :3

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

HUR OSERIÖS KAN JIMMIE ÅKESSON (SD) BLI?

24-06-10   :2

I 19 år har Jimmie Åkesson varit en klart lysande stjärna, de senaste årtiondet som politiker i Sveriges Riksdag. En pålitlig politiker till höger om (M) som som alltid varit påläst, och hela tiden med ett gott självförtroende utan övertydliga negativa beteenden, och som blev en rustik politiker och partiledare i Sverigedemokraterna.

Alla som sett de senaste två viktigaste framträdandena med Jimmie Åkesson, Trollfabriken och gårdagens EU-valvaka, och följt hans förehavanden inom svensk politik som allmänt politiskt intresserade åskådare, fick nog en smärre shock av Jimmies framträdanden avseende Trollfabriken och där gårdagens tal vid SD´s eu-valvaka nog kan betraktas som Jimmies största klavertramp med bägge fötterna i bälgen, hängandes på mikrofonstativet med höger arm och vevande med micken med vänster hand, slarvigt klädd och sprutande verbal  kritik åt alla de han upplevde som fiender för att sen försvinna från hela valarenan som en oljad blixt. Något var fel bäste Jimmie Åkesson (SD), och Du vet säkert vad!

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-10    :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

HUR OSERIÖS KAN MAN VARA(M)?

24-06-10

De som ställer sig bakom ovan rubrikfråga i MT FriaOrd av idag är (M) i Mariestad, genom tre av sina s.k. toppolitiker i Mariestad kommun. Frågan kommer inte att besvaras av oppositionen, eftersom även den delen av Mariestadspolitikerna har en del problem med just seriositeten - vilket är är ett av de vanligaste problemet med de flesta politiker överhuvudtaget, oavsett partitillhörighet. Men de som läst MT idag, oavsett vars och ens politiska tillhörighet, ser förmodligen ut som fågelholkar i ansiktet när ni läser rubrikfrågan i MT FriaOrd idag, precis som undertecknad.

Varför ställa en så oseriös fråga, som i ovan rubrik, rakt ut i tomma luften, när (M) har en egen expert på området som kan allt om brist på seriositet inom politiken, ståupparen, främlingshataren  och kvinnligabröstjägaren samt amatörsexologen Johan Abrahamsson (M)? Denna person som hyllas av just (M) som en en vänsäll, humoristisk och mycket välkänd politiker, även utanför Mariestads reviret, behöver ingen mer reklam för sig själv - eftersom han är en lam anka, vilket man kan se på hans beteenden och på gången. "En sorgesam historia", som allas våran Leif GW brukar uttrycka sakernas tillstånd! Godnatt alla Abrahamsson(M)-kramare!

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-10

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

EUROPAPARLAMENTSVALET IDAG 240609
SVERIGEVALET 2026

24-06-09

Idag väljer vi Sveriges högst betalda politiker till EU-parlamentet. 21 st, som får en nettolön av minst 1,5 miljoner kr per år i fem år framåt. Lite svårt att sia hur många som kommer att rösta på de 21, och spelar inte stor roll, som de själva försöker framställa sina kommande insatser. EU-valet är det enda personval som Sverige tillåter sig att hålla, och att valet därför inte är färgat av de svenska politiska systemets monopol,  som ligger hos de svenska politiska partierna att utöva.

Skall jämföras med de totalt ca 40 tusen kommun- och regionpolitiker + riksdagspolitikerna, där personval inte är aktuellt, utan det är respektive politisk parti som väljer Riksdags-, Regions- och Kommunpolitiker åt oss i Sverige! Och dessa svenska politiker kostar bara ca 90 tusen i månaden, ca +1 miljon per st, per år x ca 40 tusen politiker, pengar vi skattebetalare skall betala för det nöjet!

Detta är riksdagen.se officiella förklaring av det svenska politiska systemets struktur:

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till riksdagen, kommunerna, regionerna och Europaparlamentet. I regeringsformen står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är dess främsta företrädare.

Ovan är ett lurendrejeri som förstås är konstruerat av lagkunniga politiker. Det enda som är korrekt beskrivet ovan är att i Sverige har vi en representativ demokrati. Men i övrigt är den korrekta beskrivningen  av verkligheten, "att våra politiska partier väljer våra representanter till riksdagen, kommunerna, regionerna, och att för Europaparlamentet gäller enbart ett personval!

Personval är den enda rätta formen för äkta demokrati, allt annat är avsett att runda demokratin genom att  låta  de politiska partierna bestämma vilka av deras medlemmar som skall representera Riksdag, Regioner och kommuner. Och eftersom alla svenska medborgare inte är medlemmar i något politiskt parti, bara ca 300 tusen av 10 miljoner invånare, så skall heller inte de politiska partierna ha rätten att ensidigt representera alla svenska myndiga medborgare.

Så här ligger det till:
År 1979 var 1 582 000 svenskar medlemmar i de politiska partierna !

År 2022  var  270 805 svenskar medlemmar i de politiska partierna!

All offentlig makt utgår från folket, är ett annat lagstadgat citat, och skulle det stämma för 2022 så ärdet folket man utgår från, alltså endast de ca 300 tusen som är medlemmar  i politiska partier, eftersom varje partimajoritet bestämmer vilka av sina medlemspolitiker man vill välja till Riksdag, regioner och kommuner - inte vi väljare - vilket innebär att valen i Sverige per automatik är de politiska partiernas ensak! Vi väljare har i praktiken inte med saken att göra, inte ens om Du som väljare nyttjat din rätt att markera en viss politiker på valsedeln - det behöver inte något av de politiska partierna visa hänsyn till, utan genom att flytta ned markerade personer längst ned på rankingen uppkommer en mycket liten chans för dessa som är förkryssade, att väljas in för politiska uppdrag.

Sverige borde förändra sitt valsystem till det som gäller för ren personröstning, d.v.s. full demokrati genom PERSONRÖSTNING! Och om nån inte vill ange någon politiker vid namn, så kan man välja ett politiskt registrerat parti. Enkelt som en plätt och mycket korrekt och rättvist! I det neutrala Schweiz fungerar personröstning! I Frankrike fungerar ingenting just nu! I Sverige är debatt tonen konstgjort lite irriterad bland de politiker som vill göra sig till, den ende topp politikern som låter något sånär normal, vilket han alltid har gjort, heter Jonas Sjöstedt (V). Antikommunisten ni vet!

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-06   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

NYA NAMN PÅ GAMLA OCH PÅGÅENDE STRUKTURER I MARIESTAD KOMMUN!

24-06-07

Poltikermajoriteten tror på tomtar och troll, i brist på egen samhällskunskap, bristande ledarskap och allmän dyslektiskt funktion. Nu skall man ändra på "staben" för att all beslutsfattning och hantering skall skall fungera enklare och till mindre kostnader. Ett gammalt politiskt trick att i orostider försöka flytta fokus från kommunens dåliga finanser, den pågående Tystnadskulturbearbetningen av kommunens anställda, de oerhört dyra konsulter som man tvingat hyras in till tredubbla ersättningar/löner, jämfört med att anställa personal - bara några exempel. Och då har endast en liten del av det Mariestad har att vänta, avseende låneskulder de närmaste tre åren, ännu inte börjat att nämnas från politiskt håll och från kommuntjänstechefer. Och vad handlar det nya vägvinnande sättet om att bygga en ny stabsfunktion om, vilka fördelar det skulle ha,  i stället för det "gamla" sättet?

Jo, det handlar om att färre personer skall få utökade ansvarsområden, givetvis med höjda löner. Ett gammalt trick som kan hålla fram till 2026 års val, och in i 2027, då det mesta handlar om den "nya kommunen Mariestad" och Volvos Batterifabrik, och då har de nya kommunpolitikerna ännu inte bliva varma i kläderna, utan får lita till den tjänstepersonal som kan kommunen utan och innan. 

I dagens MT artikel under rubriken "Kommunen organiserar om – trots medarbetarnas oro", säger fackens ombud, att bland annat befaras att det kan uppstå jävssituationer om överförmyndarverksamheten placeras under äldre- och omsorgsförvaltningens chef Anneli Åberg. Bl.a uttalar sig en person som redan fått dubbla befattningar, "Det är något vi kommer att jobba vidare med", säger kommunikationschef Carl-Fredrik Movitz, som också är ställföreträdande stabschef. Hur skall man veta vem som uttalar sig om vad? Speciellt som svaret är som baken, delat, och kan tolkas på minst två olika sätt:

Movitz uttalande: "Det är något vi kommer att jobba vidare med!"

 1. "Att jobba vidare med" betyder att man kommer att fortsätta att vara jäviga inom Mariestad kommun!

 2. Att man kommer inte fortsätta att vara jäviga på samma sätt som tidigare !

Är nog tid att leta fram kommunjuristen, om denne finns, eller att investera i en mycket kunnig jurist för att söka förhindra kommande juridiska stolligheter, som brukar komma fram vid stora investeringar i småkommuner med alldeles för litet antal kompetenta politiker och tjänstepersoner, när vi börjar tala om miljarder kronor under en ganska kort framtid. Det har även de senaste åren skvallrats om att vissa politiker och tjänstepersonal inom Mariestad kommun, tagit mindre ersättningar mellan 4 och 10 tusen kronor för att ge bl.a förtur i olika ärenden.

Varje år vid sommartid är det också många som talar om att deras barn inte får sommarjobbet i kommunen, eftersom jäv förekommer till fördel för en annan ungdom som säger "sig känna nån" bland politikerna eller tjänstepersonalen, eller vars föräldrar/släktingar är anställda i kommunen. 

Ett par exempel på personer inom Mariestad kommun, som utmärker sig speciellt, genoma att vara återkommande s.k fixare mot betalning avseende betydligt större belopp, än redan nämnda, kan förstås inte nämnas vid namn här, men de kommer säkert att bli offentliga i sinom tid. Men en kommunjurist med gott omdöme och med tystnadsplikt i vissa frågor, skulle säkert få tillgång  till information enligt ovan.

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-06   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

EXPERTEN NILS FUNKE:
”Offentliga personer får tåla hård kritik”

24-06-06      :2

Experten är Nils Funcke, en flitig debattör vad gäller grundlagsfrågor, rättsfrågor och tryck- och yttrandefrihet. Han är även expert på tryckfrihetsrättsliga frågor och har skrivit boken Tryckfriheten under tryck (1996), som ett decennium senare kom ut i en reviderad upplaga. Han har många gånger tagit ställning för pressfrihet i kontroversiella frågor.

22-01-14 hade MT en intervjuartikel med bl.a. Nils Funcke, vilken återges i sin helhet som oredigerad kopia nedan, förutom vissa understrykningar av ord och meningar, angående DinRöst´s framfart med Mariestad kommuns politiska och tjänstechefer i siktet:

*********

Källa Mariestadstidningen 22-01-14

"Webbsidor som ”Din röst” kan stärka demokratin." Det menar yttrandefrihetsexpert Nils Funcke.

– De ska inte avfärdas för sin anonymitet, slängiga stil och för att de öser värdeomdömen kring sig, säger han.

Numera är det vardag att politiska åsikter luftas på sociala medier eller på webbsidor som Din röst.

– Sådana forum kan tillföra något till den allmänna debatten och den fria åsiktsbildningen. Där kan sådant debatteras som inte platsar i tidningen av medieetiska skäl, förklarar Nils Funcke.

Han är journalist, författare och debattör med yttrandefrihet som expertområde.

Funcke tycker inte att dessa webbforum ska ignoreras, även om kritiken framförs anonymt eller med hjälp av värdeord.
– Man ska ta skribenten på orden och sakligt pröva vad denne hävdar.

SÄTTER AGENDAN

Journalisten och sociala medier-experten Emanuel Karlsten konstaterar att inlägg på internet kan få stor påverkan på samhällsdebatten.

– Det kan vara ett jättestarkt verktyg och det finns gott om exempel där bloggar har haft stor betydelse, säger han.

Karlsten konstaterar att i dag har sociala medier som Facebook, Instagram och Tiktok tagit över den funktion som bloggar hade för 10-15 år sedan. Där kan skapas opinion för frågor som sedan lyfts upp på den politiska agendan.

– Det sägs alltid att sociala medier kommer att påverka valet, men det kanske är överdrivet. Däremot kan det spegla vilka frågor som hamnar på agendan.

FÅR TÅLA KRITIK

Karlsten tycker precis som Funcke att den här möjligheten är positiv, men varnar för att det som skrivs kan påverkas av människans nyckfulla natur. Det kan leda till påhopp och påståenden som inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Samtidigt finns lagar och regler för hur man får uttrycka sig. Vad som helst får man inte skriva online, även om offentliga personer ska vara beredda på mothugg.

– Om man riktar sig till kommunstyrelsens ordförande i egenskap av myndighetsföreträdare så får denne tåla rejäl kritik, till och med osakligheter. Men det finns en gräns. Du får inte utmåla någon som brottsling utan sakliga skäl, förklarar Nils Funcke och fortsätter:

Du kan passera gränsen om du utmålar någon som kriminell, uttrycker saker som är osanna och utsätter personen för andras missaktning. Att påstå att någon har fascistiska böjelser är att tangera gränsen för vad som är acceptabelt.

LÄGRE TRÖSKEl

Detta regleras i Tryckfrihetsförordningen, som omfattar tryckta medier och webbsidor som har en ansvarig utgivare. Då är sidan grundlagsskyddad. Om det saknas gäller lagen för vanliga brottmål.

– Då blir utrymmet för skarpa yttranden och kritik mindre och tröskeln för när något är straffbart lägre, säger Nils Funcke.

Samtidigt anser han att det ibland kan vara värt att tänja på gränserna om det handlar om att lyfta fram något som har allmänintresse.

– Mycket måste kunna få sägas, särskilt om det handlar om kommunal skattefinansierad verksamhet, det ligger i yttrandefrihetens natur.

Jenny Åberg Journalist Mariestadstidningen

*********

Alltså jobbar DinRöst vidare och fortsätter, för tredje året i rad, tangera/tänja gränserna avseende yttrandefriheten, vilket ligger i DinRöst´s natur att fullfölja ett givet uppdrag! (DinRöst har gjort de understrykningar som finns i ovan kopia på MT´s artikel, för att väcka extra intresse för vissa ord och meningar.)

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-06   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

HUR KAN TYSTNADSKULTUR HANTERAS!

24-06-06

Tystnadskultur i en organisation är motsatsen till psykologisk trygghet, kan man säga. Man vågar inte göra bort sig, är rädd för att göra misstag, vågar inte yttra sin åsikt, och det är varken utvecklande eller inkluderande. Det känns i stämningen, särskilt på möten. Någon suckar, himlar med ögonen, det är lågt i tak. Så säger psykologen Anna Krantz, och tillägger, "Tystnadskulturer kan rent utav vara farliga"!

Den nya Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom all privat och offentlig verksamhet. (Källa är SKR = Sveriges Kommuner och Regioner.)

För att råda bot på den konstaterade Tystnadskulturen i Mariestad kommun gäller det att "visslare" läser den nya Visselblåsarlagen, samt använder den, vilket kan ske anonymt om det känns tryggare, och att anmälan skickas, eller kan telefoneras till SKR.

I Mariestad kommun är det MT, som är en mycket alert lokaltidning som skrivit en hel del artiklar om Mariestad kommuns tystnadskultur, likaså haft mängder av MT Insändare FriaOrd, och som är svar på de härskartekniker som kommunledningen i Mariestad använder sig av.

Det anonyma och privata DinRöst, har både påvisat och kommenterat många fall med hjälp av bl.a. MT och  anonyma visslare anställda i kommunen. DinRöst har både kommenterat och redovisat synpunkter från MT och direkt från visslare. Man kan säga att det kan verka som att det inte finns några anställda visslare som vänt sig direkt till SKR, för rädslan av att bli avslöjade inför kommunens ledning, och förlora sina jobb, som de verkligen de flesta trivs med, men där Härskartekniker i stället för ett demokratisk ledarskap, är det härskande systemet.

Och svaret på DinRöst rubrik ovan måste bli; om alla som känner sig "hanterade" enligt Mariestads-modellen, avseende politiska och tjänsteperson ledare och chefer med mindervärdighetskomplex som påverkar deras makt- och mobbingbegär, inte viker ned sig, utan som anställda i kommunen tar nya tag och  kontaktar  SKR, gärna anonymt, och talar om att det verkligen är så illa som det ryktas om, och ber om assistans att lösa problemet.  Kanske det leder till normalt god ledningsstruktur med chefer och ledare utan mindervärdighetskomplex och och inga mobbingmetoder som t.ex. Härskarteknik. Du kan också kontakta den fristående organisationen https://www.visslan.com/

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-06

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ TYSTNADSKULTUR OCH HÄRSKARTEKNIK?

24-06-05

DinRöst hänvisar dig som är intresserad av problemet härskarteknik att fundera över vad det egentligen är för något, och det fina i kråksången att även de som använder härskarteknik har användning av informationen.

En grundfakta är, att det är Härskarteknikerna som är upphovet till Tystnadskulturen, förutsatt att bägge begreppen och dess innehåll tillåts i en organisation. Och detta var en av de viktigaste orsakerna till att DinRöst kom till i december 2021, som en faktor i avseende att försöka påverka ledarskapet av Mariestad kommun, vilket uppmärksammades av MT,  och att få kommunen att förstå att årtiondet är inte 1940-talet utan att vi lever i ett årtionde som startade redan under 1950-talet, och som redan för ca 50 år sedan uppmärksammades och genomfördes i bl.a Sverige, demokrati även inom en organisation. Först ut på plan var de svenska multinationella företagen, bl.a Volvo, samt andra svenska storföretag i övrigt och så småningom blev även brukspatronerna och disponenterna intresserade.

Av de få organisationer som inte varit intresserade de senaste 10 -15 åren av genomförandet av demokrati, t.ex. i vissa kommuner och regioner, där utmärker sig Mariestad kommun´s politiska- och tjänstepersonsledare. Jesus råd till sin fader, enligt bibeln var; "Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör!" och ungefär samma inställning har DinRöst.

En gratis snabbkurs i ämnet Härskartekniker bygger på en mängd av upphovspersoners intresse av ämnet och antalet pengar som konsulter inbringade, varför antingen alla upphovspersonerna borde nämnas, men de är några tusen på minst tre språk, och därför väljer DinRöst ett hopkok i ämnet Härskartekniker, ett hopkok som de flesta valt att utgå ifrån, även undertecknad:

7 ST HÄRSKAR TEKNIKER SAMT MOTFRÅGOR:

 1. Osynliggörande
  Motstrategi: Ta plats med din kropp eller din egen röst, som du gärna kan höja lite!

 2. Förlöjligande
  Motfrågor med Ifrågasättande och att säga ifrån. "Vad skulle du säga om jag sa till dig, som du beter dig får du svar!

 3. Undanhållande av information
  Motstrategi: Kräv transparens och att få se underlagen. T.ex. genom att säga "Vad baserar du ditt undanhållande av dokument på?"

     4. Dubbel bestraffning
Motagerande: Säg ifrån och synliggör för andra vad som pågår. "Var  någonstans finns att finna ditt referensmaterial till din bestraffning av mig?"

     5. Påförande av skuld och skam
Motfråga: Lägg skulden på härskaren. Använd starka formuleringar som du övat på innan. T.ex. "Eftersom Du har stor kunskap i härskartekniker, vilka är de tekniker jag inte borde  använda?"

    6. Objektifiering
Motfråga:  Flytta fokus tillbaka på det som är viktigt. Bemöt genom att fråga: “Hur uppfattar du det när jag säger att Du använder en härskarteknik just nu?”

    7. Våld och hot om våld
Besked till chefen: Ber andra om hjälp att stödja dig i att avväpna härskaren och dennes metoder.

Genom att träna dig,  gärna tillsammans med arbetskamrater, när Du vet att vissa ämnen kan komma upp i ett samtal med en chef, som du känner obehag inför att träffa, träna då genom att först skriva ned det Du vill fråga din chef om, samt läs det för arbetskamrater Du litar på, och diskutera och träna på olika sätt att genomföra din del av ditt möte med din chef, med hjälp av dina pålitliga arbetskamrater!

Ovan är tufft att genomföra, men fullt genomförbart! Den som är mest rädd är din chef, som riskerar sitt jobb för sitt beteendes skull! Du har allt att vinna genom att stenhårt kräva att ditt fack får vara med vid de möten där du misstänker att Du behöver stöd, bättre före än efter, och facket har specialister för sådant stöd.

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-05

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

160 TUSEN SKUMT BILLIGT FÖR ATT ANALYSERA  WIRDEMO (M) V/S JANSSON (S)
24-06-03    :2

Eftersom  undertecknad kan management branschen, inklusive de flesta utredningsverktyg som det bästa firmorna i branschen använder, så blir det  möjligen en intervju per kombattant, eftersom knappast någon av dem kan använda arbetsrätten som spelplan för swingar och smashar. Wirdemo (M) råkar ha det högsta administrativa ansvaret i Mariestads kommun, och är den som skall få stå till svars för hantering av anställda i kommunen i en  situation där man kan misstänka någon form misstag eller s.k "missmanagement" från chefer gentemot anställda.

Och eftersom Jansson (S), som politiker inte är anställd, utan är vald in i Mariestad kommun kommunfullmäktige, kan han möjligen bli misstänkt för fysisk eller psykisk misshandel av Wirdemo (M) vilket oftast brukar vara svåra mål att bevisa när an person ser så oslagen ut som Wirdemo (M)

Och när en sån person som Johan Abrahamsson (M) tycker att han känner sig ha förtroende för företaget Human&Heart för 160 tusen kronor, och då handlar det om att försöka lös en tvist mellan två privatpersoner med viss typ av offentliga yrken, och med minimala praktiska kunskaper i management och arbetsrätt, samt att bägge har förflutet som politiker i Sveriges största politiska partier, Moderaterna och Sossarna,  ja då kan ju Johan Abrahamsson ju själv rädda sin mistress genom att betala de 160 tusen kronorna. Kan det väl vara värt?

Detta uppkommande mål  skall förstås omedelbart läggas till handlingarna genom att förklara för  kombattanterna att de skall lösa målet i Tingsrätten och med egna privata utlägg, som nog inte kommer att kosta mer än ca 100 tusen per person om det tas upp av Tingsrätten - skall alltså inte betalas av Mariestads skattebetalare.

Alltså. inga kostnader för något civilmål som skall betalas av Mariestad kommun.  Basta! Var har kommunjuristen gömt sig?

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-03    :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

MICROSOFT STORSATSAR I SVERIGE.......IGEN! FÖRRA GÅNGEN VAR 1975!

24-06-03

När man nämner Microsoft, brukar man först behöva nämna IBM = International Business Machine  Corporation, bägge i USA.

Först ut i Sverige, och även i stora delar av världen,  var IBM, som bildade IBM Svenska AB Dotterbolag, 2 april 1928 som Affärsmaskinaktiebolaget International och sålde hålkortsmaskiner, klockor och vågar. Ägare vid den tidpunkten av moder- och dotterbolag, och enda fram till 1960-talet var familjen Watson. IBM:s första svenska kund var Brand- och Lifförsäkrings AB Svea i Göteborg som 1913 började använda hålkortsmaskiner för sin statistik. Vi den tiden var IBM enbart ett hårdvaruföretag, men blev med tiden även världen största tillverkare av även de flesta mjukvaror för IBM´s egen del. Ända tills 1975, då en 19-åring vid namn Bill Gates dök upp tillsammans med sin firma Microsoft och som fortfarande, tillsammans med IBM är ett av de viktigaste mjukvaruföretagen i databranschen.

Microsoft Corporation startades alltså 1975 av Bill Gates och Paul G. Allen med en Basic-interpretador = (översättare) för den tidiga mikrodatorn Altair. Avgörande för Microsofts tillväxt blev att IBM vid lanserandet av persondatorn PC, år 1981,  valde Microsofts produkt MS-DOS® som operativsystem.

Ovan två koncerner finns över hela världen i dagsläget, IBM med ca 400 tusen anställda och Microsoft med ca 167 tusen anställda. Bägge koncernerna är en aning tillbakadragna inför konsumenter, men desto mer välkända inom forskarvärlden.

Tidningen Näringslivet = TN beskriver Microsofts storsatsning.

Så här beskriver Microsoft själva sin satsning i Sverige i en kortvariant!:

Fakta:

Några av delarna i Microsofts 33,7 miljarder kronor stora satsning på AI och molntjänster i Sverige.

+ Utbyggda serverhallar i Gävle, Sandviken och Staffanstorp.

+ 20 000 avancerade grafikprocessorer.

+ Utbildning av 250 000 personer i AI = Artificiell Intelligens-teknologi över tre års tid och inrättandet av ett kunskapsråd, med sekretariat vid Linköpings universitet.

*******

Alltså, 250 tusen personer avses utbildas inom AI utbildning inom ansenlig mängd av branscher i Sverige, och en ansenlig summa personer, för en ansenlig summa pengar.
Sedan årsskiftet har Microsoft presenterat flera liknande satsningar i Tyskland, Japan och senast i Frankrike. Den här gången är det i Sverige som bolaget Microsoft investerar 3,2 miljarder dollar, motsvarande 33,7 miljarder kronor.  Och där finns inte några svenska politiker eller andra viktigpettrar som kommer att hoppa fram och ta på sig äran för nämnda investering i Sverige, det är de, sedan många år tillbaka anställda inom Microsoft och IBM, som är skälet till att Sverige valdes som det fjärde landet i Världen att  bli bland de ledande i Världen inom AI= Artificiell Intelligens!

Lite grann, fast i mikroformat, som situationen avseende Volvo AB`s  val av byggandet av en batterifabrik i Mariestad, beror på de redan prövade och långvarit anställda hos Volvo i närområdet Skövde. Inte beroende på sex- och främlingspecialisten och ståupparen Johan Abrahamsson (M) eller ens någon enda Mariestads politiker i övrigt!

www.dinröst.com

Hade!

2024-06-03

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

ABRAHAMSSON ANSER SIG ANKLAGAD FÖR FOLMORD!
24-05-30      :2

Källa: Mariestadstidningen FriaOrd 24-05-29:

Eftersom det gäller kommunalrådet Abrahamssom (M) som känner sig anklagad för folkmord, är det säkert något som har att göra med att kommunalrådet planerar sin nästa buskis show på Karlsholmes Folkets park, och i Nya teatern och behöver göra reklam för sig själv. Man kan ju tycka att om det vore sant, borde riksmedia i natt blåst bort hela NWT-koncernen för att vara jäviga, alltså (M) alltså.

Nä, däremot påminner Abrahamssons ledarstil om Putins ledarstil, som tenderar dra åt Tystnadskultur och att vara känsligt snarstucken, t.ex. att Putin inte får leka i samma sandlåda som innehåller hela EU.

Det som möjligen stör jämförelsebilden mellan de två personerna är att den ene är överintelligent medan den andre är rent dum i huvet! Och att den andre inte kan belastas med att vara fredsälskare, förrän har fått en bomb i röven!

Nä, ingen skall dock påstå att Abrahamsson (M) inte lyckats i sina strävanden att införa Tystnadskulturen i Mariestad  och det utan kända dödsfall som kan bevisas - så vitt DinRöst känner till. I motsats till Lill-Putte Putin, som Abrahamsson (M) bara behöver av misstag sätta sig på - för då döör han, alltså Lill-Putte Putin! Och ett sånt misstag kommer att göra Abrahamsson (M) ännu mer Rikskänd än nu. Och DinRöst anser sig inte ha skojat till det hela genom att också tala om viktproblem och vad det kan ställa till!  Lycka till Abrahamsson (M)!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-30   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

DET BLEV AVBROTT I ATT BEIVRA BROTT I MARIESTADS KOMMUN!

24-05-30 

Följande rubrik fanns att finna i MT 23-10-23:
Kommunen utökar säkerhetsteamet – hon ska stävja brott i Mariestad!

I gårdagens MT 24-05-29, alltså ca 6 månader senare, såg rubriken ut så här:
Brott- och drogförebyggaren slutar – lämnar för Lidköping!

Vi talar alltså om samma chefsperson, som trots den fina arbetsmiljön i Mariestad kommun, som f.d säkerhetschefen, nuvarande samhällsbyggnadschefen Niklas Brandt menar råder på/i Mariestad kommun. Den nämnda avgående chefsperson i gårdagens MT stod faktiskt ut med Abrahamsson (M) och Brandt (Ingenting) och tillhörande bihang (Politiker), i ca 6 månader och som påminner om blindtarmar - och som inte har någon funktion. De som verkligen har kunskap och erfarenhet, är orädda anställda det senaste året, vet verkligen hur framgångsrikt Mariestad kommuns 1940-tals metoder fungerat, med Tystnadskultur som huvudrubrik, och hinner nog varna andra, som ser platsannonserna från Mariestad kommun eller som bli headhuntade av diverse tystlåtna konsulter för stora pengar. 

Det management system Mariestad kommun tydligen lyder under, var i början på 1940-talet ganska ganska populärt inom de bruna kretsarna, och har snart styrt i Mariestad kommun i ca 10 år, och nu börjat nå fina nivåer, man är ner på 4 veckors uthållighet för nyanställd, enligt senaste rankinglistan som numer sköts av MT - stort tack goa chef-redaktörn Karin Eriksson från många mariestadsbor och från DinRöst .

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-30

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

KOMMUNIKATIONSCHEF MOVITZ TOMMA TUNNA SKR SVAMLAR FRAM KVALIFICERAD OKUNSKAP OM KOMMUNENS ATTITYDUNDERSÖKNING!

240529

 Vem anställde kommunikationschefen? Samma person som anställde samhällsbyggnadschefen?

Man kan fråga sig om Movitz är en Putin-agent. Sättet att analysera tyder på släktdrag, nämligen att tolka bibeln som han vore fan själv, d.v.s Lill-Putte Putin.

Eftersom det är vi skattebetalare som äger Mariestads kommun, så skall naturligtvis alla s.k. anonyma personal attityd undersökningar genomförda av kommunledningen, både kopieras ut till all anställd personal i Mariestad kommun samt alla kommuninnevånare, samt till lokaltidningen Mariestadstidningen.

De första mycket pro kommunen kommentarerna, av den senaste attitydundersökningen, kom från bl.a. kommundirektören, som genom att kommentera som hen gjorde, visade att den negativa attityd gentemot Mariestad kommun som framfördes i attitydundersökningen, stämde med verkligheten. Endast 37% av de anställda som deltog i undersökningen kunde rekommendera Mariestad kommun  som arbetsgivare.

Movitz försök att krafsa gamla höstlöv över den senaste attitydundersökningens resultat, som redovisas i valda delar i dagens MT under bl.a. rubriken, "CHEFSKARUSELLEN. Enkäten visar – kommunen är ingen bra arbetsgivare", är panikartade och klumpigt genomförda av Movitz, ett försök att vinkla som är mycket amatörmässigt för att komma från en anställd kommunikationschef i vilken organisation som helst.

En så stor organisation, ca 2.500 anställda, som Mariestad kommun som får svaret från en attitydundersökning att endast en tredjedel av personalen är stolta över att vara anställda i Mariestad kommun, borde få varje politiker i Mariestad kommunfullmäktige, samt alla anställda ledare inom tjänsteorganisationen, att undra över vilken tredjedel de verkar tillhöra.

Men så långt verkar man inte kommit, för när man läser en annan av dagens MT-artiklar, med rubriken, "Politiker förstår inte ledningen", så verkar vare sig anställda eller politiker vare sig förstå sig själva eller varandra, och verkar veligare  än självaste kommunikationschefen.

DinRöst rekommenderar alla läsare av Mariestadstidningen och mantalsskrivna i Mariestad att läsa dagens MT av 24-05-29. Den av alla artiklar i dag i MT om "Chefskarusellen", som DinRöst f.n. vill kommentera, har rubriken, "Mariestads kommundirektör Susanne Wirdemo anmäler oppositionsrådet Janne Jansson (S) för kränkande behandling".

Kommundirektören skriver bl.a. i sin anmälan att hon upplevt att Janne Jansson hotat henne med ”uppsägning" eller "ta till de verktyg som finns tillgängliga”.
”Hans agerande uppfattar jag som ren mobbning i avsikt att piska upp en omöjlig situation så att jag inte ges förutsättningar för att klara mitt uppdrag i Mariestads kommun."

"Detta är en kränkande behandling!"

DinRöst kommentar till hela nämnda artikeln ovan är bara positiv. Äntligen behandlas all personal i Mariestad kommun lika, vilket bekräftas av Wirdemo själv, nämligen att hon anser sig ha blivit både mobbad, hotad och nedvärderad som kommundirektör. Och detta av en av toppolitikerna i Mariestad kommun, oppositionsrådet Janne Jansson (S)!   Så nu har äntligen det goda exemplet, som en politiker i Mariestad kommun gjort sig rikskänd för, hyllad av  både majoritet och opposition, kommunalrådet och fritidsivraren rörande sexuellt avvikande brösttillvänjning, "buskar" och främlingshat, Johan Abrahamsson (M), äntligen fått ett garanterat genomslag inom alla egna fritidsintressen, genom Wirdemo-anmälan av Janne, som gör att Wirdemo blir lika kränkt som ett stort antal andra anställda och politiker som dagligen blir kränkta av Mariestad kommuns personalpolitik!   Wow!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-29

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

SAMHÄLLSBYGGNADSCHEFENS TOMMA TUNNA SKRAMLAR MEST!

24-05-28

I gårdagens MT artikel, med rubriken "Därför skickades kritisk tjänsteperson hem", uttalade ovan nämnde chef Niklas Brandt sig om en underlydande chef med mycket kort anställningstid, som hade sagt upp sig själv, och på goda grunder - den uppsagdes egna livserfarenhet, samt en mycket kunnig analys av arbetssituationen för sig själv och för flera andra viktiga tjänstepersoner i Mariestads kommun!

Som alla, som följt samhällsbyggnadschefens chefs, Rolls-Royce, kvinnobröst- och  främlingshats fixerade kommunalrådet Johan Abrahamsson´s (M) framfart de senaste åren, så kan man förstå att kommunalrådet (M) stoppade en intervju med Niklas Brandt i MT, som i stället fick skicka ett mail till MT, som innehöll just det mesta som var i linje med CHEFENS intresseområden, Rolls-Royce, kvinnobröst- och  främlingshats fixerade intressen, och där Niklas Brandt verkligen lyckades leva upp till sin chefs mobbarnivå i avslutsbrevet, till adjö och goodbay hyllningen av sin egen roll som arbetsledare, på någon annan  arbetsplats än i Mariestads kommun! Så här ser brevet till Mariestads borna från Mariestads kommun ut i sin helhet, enligt MT´s mycket kompletta artikel om  bl.a mobbing på hög nivå: (DinRöst har lagt till understrykningar för att uppmärksamma på ord och meningar som sedan länge har använts av mobbande dumhuvuden )

”Beredskapssamordnare Patrik Carlström sa på egen begäran upp sig för ca 10 dagar sedan och påbörjade sin avslutning.

Han valde sedan att ventilera sitt missnöje med arbetsgivaren och arbetsplatsen på olika sätt, däribland genom media. Det står naturligtvis var och en fritt att göra så, även om rubriksättningen i Mariestads Tidningen antyder något annat.

Jag kan som arbetsgivarföreträdare och ansvarig för arbetsmiljön för all min personal konstatera att ha en så missnöjd medarbetare kvar i korridorerna mest bidrar till att försämra arbetsmiljön för alla andra.

Eftersom Patrik inte direkt kommit igång med någon av sina arbetsuppgifter, då han främst genomfört introduktion och kompetensutveckling, såg jag en möjlighet att arbetsbefria honom med lön de sista dagarna av hans anställning. Jag önskar honom lycka till när han återgår till sin förra arbetsplats och tänker inte offentligt kommentera detta personalärende ytterligare.”

Vem anställde en så korkad samhällsbyggnadschef som endast ägnar sin tid att fjäska med ett dito liknade kommunalråd (M), utan en tanke på nedsvärtningen av Mariestad kommun tidigare goda rykte som arbetsgivare! Bådar inte gott för det nya Volvo-samarbetet, ett välrenommerat internationellt storföretag sammanblandat med inkompetent ledning i en utförs gående kommun, avseende ledarskapet, i Mariestad kommun?

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-28

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

LEDARSKAPET I MARIESTAD KOMMUN HAR HAVERERAT SEDAN LÅNG TID TILLBAKA!

24-05-27

De flesta arbetsplatser i Sverige fungerar alldeles utmärkt från lednings- och medarbetarnivå. De flesta svenska företagen, från nivån 25-30 medarbetare och uppåt tusentals chefer och medarbetare, gör regelbundna attityd- och medarbetarundersökningar, minst vartannat år. Skälen att företagen regelbundet kostar på sig dessa anonyma undersökningar  är bl,a, att de är starkt motiverande åt det ena eller andra hållet, och att alla grupper i en organisation vet att de kommer att vara anonyma. De flesta större organisationer föredrar att utföra enkäterna på mindre grupperingar, t.ex. för chefer och avdelningsnivåer, om en sådan gruppering  har minimum 15  anställda per gruppering, där en grupp kan innehålla 10 chefer, och grupper av medarbetare på ca 20 per grupp. Och alla upplägg bör ha genomlysts av en projektgrupp, som bör vara eniga innan man beställer en, t.ex. attitydundersökning, alltså en undersökning som vill nå fram till vad chefer och medarbetare tycker om den egna arbetsplatsens managementsystem och hur arbetsmarknadens övergripande dagliga överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar i praktiken. Själva grundmodellen brukar fråga efter vad SOM ÄR BRA och VAD SOM KAN BLI BÄTTRE.

Alla konsultföretag klarar inte av att genomföra ovan typ av neutrala attitydundersökningar, men de som gör det kostar bra med pengar, samtidigt som de ofta tackar nej till organisationer som vill styra den tänkta undersökningen i nån viss riktning. Dessa konsulter kan kallas för neutrala!

Ovan typ av konsult bolag kräver oftast, att  själva få göra en presentation av det slutligt producerade resultatet för en grupp som kommer att representera ett snitt av den personal, som man tillsammans med kunden bestämmer innan t.ex. en attitydundersökning beslutas.  Speciellt viktigt i en kommun är förhållandet att det finns två maktfaktorer som måste vara bedömda var för sig, den politiskt valda maktens företrädare samt den anställda gruppen av tjänstepersoner i en mängd olika yrkesgrupper med olika fackliga företrädare. I Mariestad kommun menar många att de fackliga företrädarna sitter på två stolar, och ofta är tysta när det blåser inom organisationen, en organisation som sällan har stiltje och därför inte heller arbetsro.

Så här uttalar sig  Mariestad kommun, genom kommunalrådet Johan Abrahamsson´s (M) Rolls-Royce värvning, enligt egen utsaga,  kommundirektören Susanne Wirdemo, som skriver i ett mejl till MT:

"Arbetsmiljön i kommunen är mycket viktig för oss i Mariestads kommun. Våra medarbetare är de främsta resurserna vi har. Vi vill veta hur de trivs på jobbet. Det är därför vi genomför medarbetarenkäter där du kan vara anonym. Det är därför vi har en ”visselblåsar”-funktion.

Jag är givetvis medveten om att det finns personer som inte trivs i organisationen. Bland annat publicerade Mariestads tidningen några artiklar under våren på det temat. Vi bjöd också in media för att visa den statistik vi har gällande arbetsmiljön i kommunen.

Sedan dess har vi genomfört ytterligare en medarbetarenkät och resultatet har presenterats för oss i ledningsgruppen. På en övergripande nivå ser vi fortsatt ett bra resultat. Det finns delar av organisationen som har sämre resultat och det är viktigt att vi jobbar med de enheterna och områdena har påbörjat ett arbete med att ta fram handlingsplan och åtgärder för att höja sina resultat. Även i ledningsgruppen har vi tagit fram ett antal åtgärder, bland annat kopplat till vårt arbetsgivarvarumärke”.

    ...........................................................................................................................................
Ovan kommentarer brukar då och då se ut som ovan, och lämnar många frågor obesvarade, om man skall kunna kalla en medarbetarenkät för lyckad, och att den pekar åt ett visst håll, vilket alla enkäter gör, betyder att enkäten bör ger svar på det som alla parter kan vara överens om, redan innan enkäten startas upp inom organisationen.

Varningssignalerna  duggar tätt i Kommundirektören Susanne Wirdemo´s svar till MT i avsnittet ovan. Skulle vara intressant att veta vilken som har ansvaret i Mariestads kommun för upphandlingen av den senaste gjorda "enkäten",  och DinRöst har strukit under de ord och meningar, som behöver besvaras av de som är ansvariga för enkäten, och som DinRöst kommer att återkomma till senare i veckan, eller i början på nästa vecka. Följande frågeställningar är exempel på frågor som passar in i det frågepaket som  DinRöst försöker få klart i veckan angående den senaste enkäten:

 • Vid anställningar inom tjänstepersonalen har kommunalrådet Johan Abrahamsson uppfunnit begreppet Rolls-Royce - anställning. Vad menas med detta uttryck, samt vilka dokument under anställningsprocessen ligger till grund för att det verkligen blir en Rolls-Royce anställning eller inte. Är Rolls-Royce begreppet godkänt av både arbetsgivarsidan och samtliga fack?

 • Vilka målsättningar hade kommunen med den senaste s.k. "enkäten"?

 • Varför har inte enkätresultatet redovisats gruppvis för de som deltog i den? Verkar vara endast ledningen i Mariestads kommun som fått läsa den.....eller?

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-27

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

NÄR SKALL VOLVOS NYA BATTERIFABRIK BÖRJA LEVERERA SKATTEKRONOR TILL MARIESTADS KOMMUN?

24-05-26.

Svaret är, Volvo kommer aldrig att betala skatt  till Mariestads kommun-  eftersom det är en statlig skatt. (Annat än indirekta skatter för sina anställda.)

En insändare i MT FriaOrd häromdagen hade erfarenhet av  att Mariestad kommun, när de får önskemål om mer pengar t.ex. till sjukvården, för att täcka nuvarande förminskade personalstyrkor  med nya och växande behov av personal, numer använder beskedet, "Vänta tills batterifabriken är igång"!

Med tanke på flera studiebesök från Mariestads kommun hos Skellefteå kommun angående deras batterifabrik Northvolt 1, så ser läget ut så här enligt Northvolt:

- Första spadtaget togs 2018
- Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2027!

Fösta spadtaget till Volvos batterifabrik i Mariestads kommun togs för ett litet tag sedan 2024. Ett troligt scenario är, om Northvolt 1 i Skellefteå hittills hållit på i 6 år att byggas och anställas, och räknar att vara fullt utbyggda om ytterligare 3 år, inkl en personal på över 3 tusen personer, så har den totala byggtiden klarats på 9 år. Detta under förutsättning att personalstyrkan enlig alla planer finns på plats och jobbar treskift.

Vad skulle då Volvos batterifabrik i Mariestad behöva i produktionstid, med samma produktions hastighet för hela projektet som Skellefteå, ca 9 år? Skellefteå kommun har fler än tre gånger så många, ca 8 tusen anställda som skall jämföras med Mariestads kommun med ca 2.500 anställda.

Låt oss leka med tanken att allt i Mariestad kommun fungerar bättre, och att Volvo är en bättre byggare än Northvolt, och att produktionstiden från första spadtaget till en färdig batterifabrik går ca  20 % snabbare - på grund av att Mariestad kommun är bättre förberedda och har lättare att finna byggpersonal samt batteriproduktions-personal än Skellefteå kommun, så skulle Mariestad kommun, fram till batterifabrikens fulla produktionskapacitet för 3 tusen anställda som jobbar treskift, behöva utöka kommunens personalstyrka med ca 2500 till sammantaget ca + 5000 anställda i kommunen, fram till 2030.  Detta om Mariestad kommun och Volvo är mer produktiva, och har lättare än Skellefteå kommun, att skaffa fram några tusen arbetskraft.

Det finns bara tre sätt för Mariestads kommun att överleva de närmaste första 7 åren och det är att höja kommunalskatten, att sälja av tillgångar eller att låna  - eller en blandning av det nämnda. Och att Mariestad kommuns invånare och skattebetalare behöver ställa in sig på att leva på en lägre social nivå, genom att kommunalskatten förmodligen måste höjas. Men hur många av de nya invånarna kommer att hitta bostäder att hyra eller köpa, samt inkomstmässigt för kommunen, att alla inte kommer att välja Mariestads kommun som sin mantalsskrivningsadress. 

När kommer Mariestads Kommun att redovisa det som borde ha redovisats för ett år sedan - vakuumet efter de första glädjetjuten om Volvos köp (vissa tvivelaktiga) av mark, för byggandet av en batterifabrik, och ett avtal, som bara det, tog ett par år att signera?

Vad är det, och hur mycket som ledningen i Mariestads kommun vill mörka i Volvo affären och dess konsekvenser för de mantalsskrivna invånarna i Mariestad kommun? Hittills har bara några få fördelar nämnts från Mariestad kommuns sida , men inga nackdelar, annat än lite buller ini stan och ute  vid Korstorp? 

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-26

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

I VÄNTAN PÅ GODOT, ELLER VADDÅ - BATTERIFABRIK?

24-05-25

I går levererade MT en Debatt-artikel, undertecknad av signaturen "Öppna öronen", och med rubriken, "Mariestad, en prunkande kommun?" Eftersom man direkt kan utläsa av insändaren att det handlar om våra felbetalda politiker, och eftersom de inte verkar vara fullständigt socialt utvecklade, och förmodligen missat mycket av den lilla skolgång de erbjudits, eller kanske rent av smittats av den i sig mycket smittsamma sjukan, maktbegär så känner DinRöst och undertecknad att det är dax för ett par analyser.

Hur många sinnen har de flesta människor på jorden? Hittills anser vetenskapen att svaret är 5 sinnen! Många går och väntar på att det sjätte sinnet skall infinna sig.

Eftersom insändaren anger endast ett sinne så börjar vi med det och låter resterande läggas till i en linjär rad:
HÖRSEL, SYN, SMAK, LUKT och KÄNSEL. En gammal religion-historia, med lite variation, är ju att en gud skapade människan, eller redan var en människa - en man, var den nu kom ifrån, och de två största religionerna i världen undrar fortfarande vad det var som även gjorde att reptiler, fåglar hundar, katter, kor och tjurar, o.s.v. de flesta levande varelser alla har begåvats med nämnda 5 sinnen. Och undertecknad tror att signaturen "Öppna öronen" är en människa med mycken kunskap och praktiskt kunnande inom vård. skola och omsorg, och som vet att samtliga 5 sinnen behövs användas inom politikens kärnområden, för att väljare och politiker skall kunna närma sig varandra.  Dagsläget är att en grupp vet de verkliga förhållandena och hur dessa skall rättas till, medan den styrande politiska gruppen tror sig veta just det, men i övrigt står/sitter/ligger helt tysta eftersom de för tillfället endast är inriktade på EU-valet, där det är mycket viktigt för de 21 st som skall väljas att den egna ekonomin står i fokus, minst 1,5 miljon per år EFTER SKATT. För att inte tala om vad detta värdelösa val kostar skattebetalarna.

De första att kasta in handduken deltagaramässigt, efter EU-valet i Mariestads kommun, är politikerna som nu är inne i sin tredje pågående mandatperiod, och som demonstrerar genom sin tystnad och frånvaro av aktivitet. Och eftersom nämnda insändare använder ett mycket gammalt ord, för att beskriva det som politiker i Mariestad ser framför sig i sin tysta och inaktiva tillvaro, "Mariestad, en prunkade kommun"!

PRUNKANDE betyder enlig olika synonymordböcker, bl.a.: grann, prydlig, sirlig, siratlig, präktig, ståtlig, prålig, prålande, yppig. Och denna bild har alltid varit en bild som eggat yrkespolitiker, av vilket Sverige har ca 40 tusen, en grupp som automatiskt lägger in ordet makt i allt som följer med politikeryrket, och där mobbing är ett utbrett och normalt beteende hos de flesta, men som de mest begåvade endast använder mot sina finder och bakom stängda dörrar. Strax innan en rak höger!

Och bäste skribent "Öppna öronen", Du har verkligen visat vad ni som yrkesutövande inom vård och omsorg, bl.a. sjukvården kämpar med dagligen, om Du inte redan är politiker, så är det detta du bör ägna dig åt som yrke, de som känner dig vet de flesta att det var Du som skrev insändaren "Öppna öronen! En genial signatur som sätter långdistanssinnena på första plats, Syn och Hörsel, men där det finns plats för det som många kallar de sjätte sinnet = Talförmågan! Vilket många, framförallt mobbande politiker använder dagligen och stundligen, för att de tror att de förminskar genom att hota, och vinner genom att komma med lögner! Men det kommer  ofta valmöjligheter, när väljarna väljer i personval, vilket sker i de länder där personval används. Alltså full demokrati! Ännu inte i Sverige!

24-05-25

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-22

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

MARIESTADS NATURSKYDDSFÖRENING  FÖRKLARAR I DAGENS  MT DEBATT SIN ÖVERKLAGAN AV LADUKÄRRSKOGEN!

24-05-22

Mariestads Naturskyddsförening genom Ada Arenander, Jan Bertilsson, Mats Karlsson, Catharina Andersson och Ingrid Karlsson förklarar, enligt DinRöst, både faktamässigt historiskt samt rent juridiskt korrekt sin överklagan rörande Ladukärrskogen tänkta användning som industrimark.

Hela Debatt texten är värd ett par tre genomläsningar, och det som DinRöst vill kommentera är följande från dagens MT Debatt om Miljö. I miljökonsekvensbeskrivningen till den fördjupade översiktsplanen skriver Ekologigruppen i Mariestad: (Understrykningar av värdeord i nedan text är gjorda av DinRöst)

”Den markanvändning som föreslås i den fördjupade översiktsplanen bedöms medföra stora negativa konsekvenser för areella näringar och biologisk mångfald eftersom betydande arealer av produktiv skogs- och jordbruksmark och naturmark föreslås kunna exploateras. Exploateringen av natur- och jordbruksmark räknas som en irreversibel process som gör att marken permanent förlorar sina naturvärden liksom sin produktiva förmåga. Planen riskerar även att påverka ekologiska spridningssamband. Eftersom underlag kring förekomst av olika arter och deras spridningsvägar i landskapet endast har utretts mycket översiktligt saknas kunskapsunderlag för en mer precis bedömning. ….. I området förekommer arter som skyddas av artskyddsförordningen. Bebyggelse föreslås i naturområden som både utgörs av konstaterade och potentiella livsmiljöer för olika skyddade arter...... Ekologigruppen rekommenderar att kommunen i den fortsatta processen bearbetar planförslaget för att minska markanspråket. Ekologigruppen rekommenderar också att kommunen i det fortsatta arbete föreslår naturområden som ska bevaras samt pekar ut ytor som är viktiga för hantering av dagvatten och översvämningar.”

 DinRöst: Ovan citat från MT Debatt i dag, utpekar alla de områden Mariestad kommun negligerat i sin ansökan.

Fakta är att Mariestad har utvecklat ett tidigare förvarande under minst 50 år, avseende det som Ekologigruppen i Mariestad Naturskyddsförening nu varnar för kommer att upphöra, och för alltid kommer att försvinna! För närvarande leds Mariestad kommun av ett av (M) i Mariestad mycket uppskattad kommunalråd, som brukar säga, när det blåser runt politiska sakfrågor i Mariestad kommun, "Det ordnar vi!"- för att sedan glömmas bort.

Fakta är också, enligt Mariestad kommun själva, att Mariestad kommuns antal  invånare de senaste + 50 åren har varit detsamma som idag, med några 10-tal personer hit eller dit under nämnda tid. Mariestad har före kommunalrådet Abrahamssons tid vid makten, levt upp till att vara Vänerns Pärla, utan vare sig finansiella eller politiska större problem som politikens kärnområden vård, skola och omsorg, som löpande anpassats till det bättre, fram till nuvarande kommunalrådets tid vid makten, då bl.a. kärnområdena håller pa att raseras i hela Sverige, och inte minst i Mariestad kommun. Nu skapas i stället en situation som håller på att föröda Vänerns Pärla under (M) och nuvarande kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) tjofadderittan tid!

Mariestad kommun behöver inte, enligt verklighetens svar på antalet invånare i Mariestad, ett invånarantal av det dubbla, som är (M) prognosen, för att Mariestad skall fortsätta vara en pärla, det är snarare en politisk dödsdom som håller på att utdelas i Mariestad Kommun! Och som genom Mariestads Naturskyddsförenings Ekologiska grupp, på ett korrekt och vetenskapligt sätt hanteras, till förmån för nuvarande invånare, och de nästa kommande  100 årens fördelar för Mariestad Kommun som Vänerns Pärla!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-22

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

JOHAN ABRAHAMSSON SKÄMMER UT SIG IGEN!

24-05-21   :3

Som vanligt, skulle DinRöst vilja framhålla! Det är ju klart att Johan Abrahamsson har en hög fäbless/böjelse för vissa sociala medida, han vill ju till och med upphöja sina egen rashets- och sexuella böjelse till stor konst, s.k. busk humor - och vi vet ju vilka buskar han är ute efter.

Det är ett stort misstag av kommunalrådet att tro att det skulle finnas fler Mariestadspolitiker som använder sociala media så ärligt som bara Johan Abrahamsson (M) gör, så korkade politiker finns inte i Mariestads kommun, finns bara en.....hittills!

DinRöst vill gärna hylla Hans Nyman, Christer Dalvik och Inger Dernroth för deras enträgna arbete att syna Mariestadspolitiker, både för de  bra jobb som görs, men också på ett mycket korrekt sätt ställa frågor som handlar om konstigheter, som t.ex. ramlar ur Johan Abrahamssons (M)-hjärna. Ett bra exempel är det sätt han svarar  på Hans Nyman, Christer Dalvik och Inger Dernroth´s insändare i MT av 2024-05-18 09:30.

Johan Abrahamsson´s (M) svar på ovanstående nämnda insändare är antingen oförskämda eller döfödda idéer som t.ex. att Abrahamsson faktiskt tror att han kommer att betraktas som en seriös och stor ledartyp, ja, fysiskt stor är han ju, men DinRöst menar att han tror att han är en ledare, när han i själva verket beter sig som den mobbare han i verkligheten anses vara av många Mariestadsbor, och visat många prov på genom de gångna åren. Abrahamsson´s mobbingteknik är strålande, men Hans Nyman, Christer Dalvik och Inger Dernroth låter inte sig påverkas till den nivå som Johan Abrahamsson (M) visar prov på, utan betackar sig för att förekomma i samma sociala sammanhang som Johan Abrahamsson (M) ju erkänt, som den fritid han har rätt att satsa på, när det gäller vissa sociala media. Kvinnobröst, buskar och rasmobbning! Bra valgrund att satsa på till 2026, enligt Mariestads-moderaterna.

Allt som DinRöst skriver om Johan Abrahamsson (M), som den person han är, är sådant som Johan Abrahamsson (M) har framfört om sig själv under lång tid i olika media, efter avslöjandet från en gammal (M)-kompis i Lidköping! Inget hittepå här inte!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-21    :3

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

SÄMRE MILJÖ I UKRAINA ENLIGT STÖRRE SKRIKÖRNEN, HAR SKIPPAT UKRAINA!

24-05-21    :2

Örnar som brukar migrera genom Ukraina tycks ha förändrat sina flyttvägar för att undvika områden som påverkats av kriget. Det framgår av en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Current Biology

Gps-data avslöjar att den större skrikörnen inte bara tagit stora omvägar efter det att Rysslands fullskaliga invasion inleddes 2022 – den har också kortat ner eller helt slutat att göra stopp för att vila. Det innebär att det tog längre tid för rovfåglarna att nå sina häckningsplatser och att de sannolikt också använde mer energi för att komma fram.

– "Det är ungefär som om du skulle springa ett maraton utan att ta vattenpaus. Och i slutet så ber någon dig att springa 11-12 kilometer till", säger en av författarna bakom studien, Charlie Russell från University of East Anglia i Storbritannien, till The Guardian.

Forskarna har analyserat vägarna som 19 gps-märkta örnar tog genom Ukraina på väg mot häckningsplatser i Belarus i mars och april 2022 – bara veckor efter det att den fullskaliga invasionen inleddes. Flyttvägarna jämfördes sedan med 65 olika rutter som 20 fåglar tagit under åren 2018-2021.

Större skrikörn är klassad som sårbar! 

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-21    :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

EU-VALET ETT SKRÄPVAL  FÖR SVENSK DEL!

24-05-21

Den 6–9 juni 2024 är det EU-val. Då går miljontals européer till valurnorna för att forma EU-demokratins framtid. Sverige har rätt till maximalt 21 ledamöter.  Parlamentet består av 705 ledamöter, som väljs genom allmänna och direkta val vart femte år och som företräder unionsmedborgarna direkt på europeisk nivå.

Sedan 1979 väljs EU-ledamöterna genom allmänna direkta val för en fem årsperiod. Varje land bestämmer självt hur valet ska gå till, men måste garantera jämställdhet mellan kvinnor och män och valhemlighet. Ett proportionellt valsystem används för EU-valen. Det är ju inte det mest demokratiska valsystemet, men något bättre, enligt många specialister på ämnet, än det svenska valsystemet, där vi inte har något som ens liknar personval, utan det är partierna som väljer vilka politiker som skall representera det egna partiet.

De 21 svenska EU-parlamentarikerna får per ledamot in ca 1,5 miljoner skattefritt per år, och är förhållandevis lika få i Sverige som Egyptisk långörad igelkott. Inte värt de miljontals kronor som valet kostar de svenska skattebetalarna, och hur viktiga är de 21 svenska ledamöterna för EU´s andra ca 700 ledamöter? Troligen i samma nivå som Feministisk Initiativ är i Sverige. Det räcker att Sverige betalar för valet den  6–9 juni 2024, men undertecknad tänker inte lägga en enda krona av sina surt förvärvade  pengar för att ta sig till Vallokalen för det mest meningslösa  val, som gäller en 5-årsperiod, som Sverige kan delta i, och som endast skapar 21 nya politiker-miljonärer, och inget annat. Det är de andra ca 700 EU-delegaternas lobbyorganisationer som bestämmer vad som finns att rösta på, även för de 21 svenska delegaterna, därmed basta!

EU har cirka 450 miljoner invånare, varav 705 ledamöterEuropaparlamentet (720 efter valet 2024).  Sverige har ca 40 tusen valda politiker i Riksdag, regioner och  kommuner. Tja, vi 10 miljoner skall väl vara världsmästare i någonting, t.ex. mest antal partivalda politiker per invånare. Strax efter andra världskriget 1945 var Sverige världsmästare i antal rostfria diskbänkar per invånare, och lite senare tvåa i välden med antal bilar per invånare. Nu är vi troligen världsmästare bland  de ca 180 demokratierna i Världen, enligt FN, avseende antal valda politiker per invånare, och till vilken nytta? Dessutom politiker som är valda av respektive politiskt parti, inte av oss väljare!

SD verkar ha gjort bort sig! Såg på TV när dess partiledare också gjorde bort sig, och skällde på alla och envar, och borta var den smarta och kanske mest politiskt intelligente partiledaren i Sveriges Riksdag, SD-ledaren Jimmy Åkesson.

Hur mycket värd är din röst, i val av politiker i Sverige?

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-21

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

NYTT ORD GER NYTT SJUKHUS I LIDKÖPING & FALKÖPING, ENLIGT MT DIGITAL!

24-05-18 (Justerat 24-05-20 kl 07:50)

Det nya begreppet publicerades 05-17 kl 22:00 i MT och  nu är det begreppet  UTBUDSPUNKTER som gäller. Skulle väl i ental bli, en utbudspunkt - flera utbudspunkter samt utbudspunkten. Eftersom undertecknad är en outbildad och ohyfsad person så var undertecknad på eget bevåg ledig den dan i skolan då ordet förmodligen diskuterades som en idé, nån gång på 1960-talet, men när undertecknad i artikeln i MT får se nedanstående text, så ser undertecknad nu på morgonen att inte ens Googel eller synonym.se, vet vad UTBUDSPUNKTER betyder , och förmodligen inte heller reportern ansvarig för artikeln. Läs nedan:

Artikeln PUBLICERAD: 24-05-17 22:09 i MT
(Understrykningarna nedan är gjorda av DinRöst- samt ändringen av begreppet sjukhus till begreppet UTBUDSPUNKT! Alltså när begreppet utbudspunkt används nedan, och inte är understruket, är det sjukhusledningens egen text. OBS gäller de  olika varianterna av begreppet utbudspunkt. Skitenkelt!)

I en delårsrapport som presenterades av tjänstepersonerna i sjukhusledningen på fredagens styrelsemöte, så fanns det några rader med om möjligheten att spara ytterligare 350 miljoner kronor. 100 miljoner kronor av dessa föreslogs sparas genom att lägga all vård i Skaraborg på en utbudspunkt. Det skulle således innebära en nedläggning av utbudspunkterna i Lidköping, Mariestad och Falköping med en koncentration till utbudspunkten Skövde.

Men politikerna gick inte med på det förslaget.

– Vi ställer oss inte bakom att ta bort utbudspunkter. Det är uteslutet, sa Frida Nilsson under presskonferensen.

Hela stycket som sjukhusdirektören hade lagt in i delårsrapporten om en utbudspunkt av vård i Skaraborg kommer att strykas. ( DinRöst: Var det sjukhusdirektörens egen uppfinning, ordet UTBUDSPUNKT?)

DinRöst: Jädrans tur att Frida Nilsson upptäckte samma sak som den obegåvade undertecknade, dels att att hon är lika obegåvad i det politiska språket, samt att vi i fortsättningen skall svara på frågan om "Vart är Du på  väg?" skall svara, "Jag är på väg till UTBUDSPUNKTEN i Skövde."!  Eller Lidköping eller Falköping som utnämns till sjukhus i MT, fy på sig!

Tydligen är Mariestads sjukhus, (förlåt, utbudspunkt) inte med på "delregionens" karta utan det är enligt MT-artikeln verkligen nedlagt, eftersom det från början inte hade utnämnts till UTBUDSPUNKT, vilket visar kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) och alla hans arbetskamrater i kommunfullmäktige i Mariestad kommun är lika korkade som undertecknad. För att travestera Anna Kinberg Batra (M) i sin ungdom, "....att Lidköpings- och Falköpingspolitiker är smartare än Mariestadslantisar, i synnerhet,  och lantisar i allmänhet"!

Men Mariestads Sjukhus utbudspunkt är numer ändå en UTBUDSPUNKT i all enkelhet, och om nån politiker från Mariestad kommunfullmäktige  skulle kunna våga sig på, utan att först fråga den/de mest korkade politikern/na i fullmäktige,  att boka in studieresor till Lidköpings och Falköpings kommuner, i stället för till Skellefteå, för att bli upplärda i politisk smartness om hur SJUKHUS blir till UTBUDSPUNKER, med Frida Nilsson (C) Lidköping (som tränare) och som - gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige och 1e vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i hållbarhetsutskottet, funktionshinderrådet och överförmyndarnämnden. Hon verkar smart och har har när detta skrivs redan förstått vitsen med att redan nu uttala begreppet sjukhus som begreppet utbudspunkt. Mycket enklare som politisk propaganda för alla partier!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-18

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

NÄRINGSLIVSGALA I MARIESTAD I GYLLENE FLYGOR!  

24-05-17

DinRöst var inte inbjudna, "surt sa räven om rönnbären!", vi var för många! Men som grannlaga läsare av Mariestadstidningen så uppmärksammar vi  både bilder och texter i dagens MT, samt förstås de nya restaurangfolket i Mariestad, från Skövde, som hade fått uppdraget av Mariestads kommun att pour réparer un menu qui avait l'air comestible!

Bara ett par småskandaler. Den vassaste av dem, bilden där näringslivschefen Peter Jonsson, dagen till ära med gyllene flyga, hälsade Mariestad kommuns skamfläck Johan Abrahamsson (M) med familj välkomna till röda mattan galan, samt att MT tydligt markerade att inga representanter  från Volvoledningen fanns på plats, genom att inte nämna något om Volvo överhuvudtaget, den ene borde inte ha varit där - det andra borde ha varit inbjudet!

DinRöst ser fram emot att bli inbjudna 2026 och vi lovar komma i nya Blue jeans och stärkskjorta med gyllene flyga!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-17

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

NYA HITTEPÅREGIONER SOM KALLAS DELREGIONER HAR LANSERATS I MT DEBATT 2024-05-14 10:05

24-05-16

Nu börjas det om igen! De "nya" regionerna som från början skulle spara pengar och effektivisera den regionala politiken, verkar precis ha slutat slakten av de sjukvårdsinrättningar som fanns i de lokala sjukhusen i Lidköping och Mariestad, plus lyckats med nedmonteringen av personalantalet inom Vård, Skola och Omsorg inom hela Sveriges land och lanserar nu en ny variant av regioner, de s.k. Del-regionerna med uppdraget att ett antal politiker numer kommer att kallas för Del-regionpolitiker.

Vilka partier som styr i Riksdag, kommuner och regioner är av noll intresse, eftersom politiker går i en välordnad smal enpersonsrad på en smalspårig nedlagd järnväg, ca 40 tusen, som kliar varandra på ryggen på samma politiska spår och i samma riktning, för nu är det dags att att se till att alla politiker har ett jobb att gå till, och stärka en redan stark position som det demokratiska land i världen som har flest politiker, både i parlamentet och totalt, per antal invånare. Och givetvis måste då Regionerna delas upp i Del-regioner!

Och i nedan text, som är en kopia av en del av Debattartikeln i MT, förklarar de utvalda Del-regionpolitikerna sakernas tillstånd:
- Sebastian Ekeroth Clausson (S), ordförande delregional nämnd östra -- Annika Holmén (V), 1:e vice ordförande - Matilda Jansson (L), 2:e vice ordförande

(DinRöst har gjort de understrykningar som finns i texten nedan!)

Från och med 2025 kommer Skaraborg att få anpassa sig till övriga delregioner, där strategerna är anställda av respektive kommun och där regionen och kommunerna delar på kostnaden för tjänsterna. Flera kommuner har uttryckt en oro och ett missnöje inför förändringen. Dels på grund av den ökade kostnaden det innebär för kommunerna, men också inför vad förändringen på sikt kommer innebära för folkhälsoarbetet i Skaraborg.

Från regionens sida tror och hoppas vi att samverkan inom folkhälsoområdet mellan region och kommuner kan fortsätta och fördjupas kommande år. Inför 2025 har delregional nämnd östra lyckats få loss 12,2 miljoner kronor från operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för att använda till folkhälsoarbetet i Skaraborg. Det är dubbelt så mycket som behövs för att finansiera 50 % av folkhälsostrategerna, vilket möjliggör en mjuk övergång till de nya villkoren och en chans att hålla tempot uppe i de viktiga folkhälsoinsatser som görs i kommunerna. Det ekonomiska tillskottet är det senaste av flera exempel på att de delregionala nämnderna har en viktig roll i att lyfta fram och skapa förståelse för lokala förhållanden och utmaningar i vår stora region.

Ovan textavsnitt är enligt DinRöst ett av de mest fantastiska  försöken att på det politikidiotiska språket KRAXKARX beskriva något som inte finns, annat än som en underskrift: DEL-REGIONENERNA I VÄSTRAGÖTALANDSREGIONEN.

Varje understrykning ovan markerar för utrymme av minst  2 ställda frågor till undertecknarna av Del-regionen i Skaraborg. DinRöst orkar bara efter tre genomläsningar av MT DEBATT 2024-05-14 10:05, ställa följande fråga till MT: Varför har inte MT bifogat en karta över vilka Del-regioner i Västragötalands Regionen som ligger var?

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-16

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

KOMMUNALRÅDET JOHAN ABRAHAMSSON (M) LJÖG OM VOLVOAFFÄREN 2022!

24-05-15

Efter att DinRöst kollat sina egna minnen via MT´s tidningsarkiv från 2021 och 2022, mot det vi skrev om Volvos inhopp i hagarna och skogen runt Korstorp, får vi nu bekräftat i dagens MT det vi hävdade redan 2022, att Volvo Lastvagnars inhopp, att de var villiga satsa på Mariestad och en batterifabrik, att det telefonsamtalet var en "överraskning" för Mariestad Kommun, medan kommunalrådet Abrahamsson hävdade att det var "Mariestads Vätgasprojekt som fått Volvo intresserade", vilket aldrig bekräftades av Volvo AB. Kommunalrådet fortsatte att hävda detta, för att han skulle kunna ta åt sig hela äran själv av att ha raggat upp Volvo AB. 

I dagens MT finns en artikel som bekräftar det som DinRöst hävdade när det hände, och i artikeln finns ett foto på denna historiska händelse som hävdas i vår rubrik ovan. Och hur vet vi det? Därför att han i dagens MT-artikel säger precis det som flera tjänstepersoner hävdade när det hände, att Volvo AB´s kontakt "var en ren överraskning!", vilket motsades av kommunalrådet, som var på Gotland vid tillfället och inte hade koll på vad tjänstepersonerna sagt till MT-reportrarna, och som fanns svart på vitt i MT.

Det enda som hände 2021 var att Mariestad kommun meddelade  Northvolt att kommunen var intresserad av  att sälja mark för byggandet av en Batterifabrik. Att Northvolt hade kontakter med det kinesiska bolaget Geely, som ägde Volvo Cars, (personbilar) som är ett kinesiskt bolag, och som används som en efterkonstruktion från Abrahamsson (M) för att kunna sätta sig själv i förgrunden som den supersäljare han vill framstå som. Hur vet vi det? Eftersom han själv, efter ca två år, nedan berättar i dagens MT, det som tjänstepersonerna sa från första början, den om den stora överraskningen att svenska Volvo AB ville till Mariestad:

– Vi köpte fastigheten och en vecka efteråt startar vi en detaljplan i syfte att inte bedriva åkermark på ytan. Att sedan ytterligare månader därefter det blev en sådan lyckoträff att AB Volvo hörde av sig och ville etablera sig på ytan, hade vi inte en aning om. Det var mer eller mindre en chock,säger Johan Abrahamsson.

När man granskar bilden i dagens MT, där Abrahamsson meddelar att kommunen slapp slapp billigt undan, kostade bara 48 miljoner kr mer av skattebetalarnas pengar,  än vad kommunen tidigare redan betalat, så påminner MT- bilden om en häktningsförhandling, med en trött och felaktigt utpekad cykeltjuv i mitten, bevakad av två fångvaktare!

DinRöst lämnar för tillfället Mariestad kommuns kommunalråd därhän, och hoppas att vi slipper honom för resten av tiden fram till nästa kommunval 2026. Vi får hoppas att han inte ger upp vätgasmacken, utan kanske kan få igång den, om han hittar den,  och göra den till århundrades dyraste Vätgasmack, nu återigen i Mariestad som Johans SnackMack !

För övrigt verkar för tillfället inte några juridiskt bindande avtal vara signerade av Volvo AB, gällande köp av mark på Korstorp i Mariestad Kommun........?

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-15

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

MARKAFFÄREN KORSTORP FORTFARANDE OLÖST.....ELLER?

24-05-14

För ca 4 veckor sedan, 2024-04-15, hade MT en artikel som på ett mycket bra sätt beskrev läget för tillfället och hur säljare av Korstorp, med Mariestad kommun som köpare,  lyckades få juridiken med sig på att nämnda köpeavtal var ogiltiga på grund av att Mariestad kommun representanter avseende Korstorpsaffären uppenbarligen varit juridiskt inkompetenta. Dessutom ansågs avtalets tillkomst vara "tvivelaktigt", enligt säljarnas talesperson –"Nu är det väldigt tydligt", konstaterar advokat Natalie Comrin till MT.

Vad betyder "tvivelaktigt" på juridiskt språk?  I Wikipedia's synonymordbok står att läsa: In dubio (latin: 'i tvivelsmål' eller 'i tvivelaktigt fall' är en juridisk term, härrörande från romersk rätt. Den åsyftar en oklar situation, exempelvis om en fråga inte reglerats i ett avtal.

Om undertecknad förstår det hela, så är den tillfälliga slutklämmen att Mariestad kommun sålde mark som man juridiskt inte ägde, och så bör inte en kommun bete sig. I MT-artikeln 2024-04-15 ställde reportern Birthe Wetter frågor till säljarens advokat:

B.W - Kan det ske någon ändring i ärendet?

– Det som sades på sammanträdet är att vi ska fortsätta diskutera med kommunen. Det är där vi är i dag. Än är inga dörrar stängda.

– Förhoppningen har, sedan vi inledde detta ärende, varit att nå en överenskommelse där mina klienter kompenseras så att de erhåller det marknadspris som fastigheten skulle betingat vid försäljning om de hade fått fullständig information.

BW - Är det något datum satt för när en överenskommelse ska vara på plats?

– Vi har ingen hård deadline, säger advokaten och tillägger:

– Lantmäteriet har sagt att vi ska meddela status kring ett eventuellt nytt köp inom tre veckor, det betyder inte att vi måste ha kommit överens till dess. Det har sedan varit tyst i den delen av ärendet, och nu har det gått ca 4 veckor.

Och nu har alltså 4 veckor gått och ännu har inte något beslut i ärendet redovisats av MT. Och hur mycket pengar skulle det kosta att komma överens med Mariestads kommun.

Ja, skulle det pris gälla som de andra säljarna var nöjda med, alltså 1,5 miljoner kr per hektar, och inte de 205 tusen kr per hektar som de säljare som nu är missnöjda fick i betalning, eftersom de anser att deras uppgörelse med Mariestads kommun är "tvivelaktigt", så skulle det nya total priset bli ca 150 miljoner i stället för det "tvivelaktiga" totalbeloppet av ca 20 miljoner, alltså + 130 miljoner för att få lika mycket som Mariestad kommun betalade till andra säljare per hektar, fast vid senare tillfällen.

Att Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M). inkl sina vasaller, numer är den tystaste av alla kommunalråd i VGR är förståeligt. Verkar vara belagd men munkavle vilket DinRöst tycker är unfair mot kommunens f.d. mäktigaste person. Men så kan det gå när inte haspen är på!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-14

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

KARIN ERIKSSON, MT´s MOTOR TÄNKER TILL OM LEDARSKAP!

24-05-13    :3

I en Ledare i MT 3 maj 2024 , under rubriken "Töreboda visar vägen" , skriver  Karin Eriksson, chefredaktör för Mariestadstidningen sedan många år, en Ledare som undertecknad läst några gånger och tänkt till om. Klok som man blir av erfarenhet, så balanserar Karin sin bild av ledarskap till att berömma Törebodaborna till att kunna fungera som ett fotbollslag på väg upp i allsvenskan. Undertecknad är mycket nöjd med  hur verkligheten beskrivs, men samtidigt saknar undertecknad en spegelbild  från Karin Eriksson´s kontakter med i stort sett alla ledarpersoner i MT¨s hela upptagningsområde, vilket leder till att varken Otto´s eller Johan Abrahamsson´s namn nämns i Ledaren.

Töreboda  hade turen att få följa "Otto" Ottosson redan som barn och fram till idag. Och undertecknad har träffat honom då och då med långa mellanrum, men följt hans arbete för Töreboda kommun de senaste  åren. Otto är urtypen för en inofficiell ledare, som blir vald till ledare utan att något val har hållits. Han är alltid först i att ta tag i problem som måste lösas, men när hans omgivning ser detta, frågar de flesta av hans närmaste - "Vad kan jag hjälpa till med?", och Otto delegerar snabbt med varsam hand till lämplig person eller personer i alla åldrar och skickar med en klapp på axeln. Han får saker att ske genom sitt eget ledarskap, ett ledarskap som är ett personligt beteende, en naturlig begåvning som är få förunnat, han är en person  som skulle ha kunnat hamnat i vilken ledarskapsposition som helst. och haft framgångar på grund av sina utförsgåvor,.

Men utvecklingen har inte bara förstorat Ottos utförsgåvor, och detta utan att något högmod kunnat upptäckas, vilket är ganska ovanligt hos personer som får framgångar, speciellt inom politikerleden. Så undertecknad väntar med spänning på att få se  "Otto" Ottosson som politisk ledare, han skulle göra succé även där, eftersom han vet vad han gör, och att han utan åthävor skulle agera som en riktig ledare, utan en massa onödig prestige och utan ett konstigt språk. Och Otto är förklaringen till att så många ortsbor ville vara till hjälp - han är en människa utan negativ prestige som gillar framgångar som skapas i många anletens svett, en riktigt bra ledare!

Så Karin Ericsson, tack för din ledare "Töreboda visar vägen", och ursäkta att undertecknad la sig i,  men Otto borde ha nämnts så hade hela storyn bakom MT-Ledaren varit ännu bättre!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-13    ;3

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

SVENSKA ENTREPRENÖRER ÅKER UTFÖR OCH GER UPP!

24-05-13    :2

Anders Broström, vd för Entreprenörskapsforum och professor vid Göteborgs universitet, noterar att Sverige har uppnått en rekordhög andel av befolkningen engagerade i företagsverksamhet. Trots detta är det startandet som ökar, inte den långsiktiga överlevnaden av företagen.

 "Det är för tredje året i rad nu. Vi kan se att nio procent av befolkningen är aktiva i någon typ av företagande, vilket är den högsta siffran som uppmätts även om Sverige befinner sig i den nedre delen av jämförelsen med de andra länderna," säger Broström.

Även om fler svenskar än någonsin investerar i andras företag, visar rapporten att endast en liten andel av dem som startar företag lyckas driva dem i mer än 3,5 år. Sverige ligger även lågt när det gäller förväntad sysselsättningstillväxt och företagsförväntningar på att anställa mer personal.

"Det är bara en andel om 5,5 procent av befolkningen som äger och driver ett företag som existerat längre än 3,5 år. Det är visserligen ökning, men här hamnar Sverige i botten. Man kan till och med säga att det är startandet som ökar och inte företagandet i sig," tillägger Broström.

DinRöst:
Med tanke på möjligheterna att hitta utbildad personal till de batterifabriker som har byggts, och som planeras i Sverige, så kan ju kanan utför vad gäller entreprenörerna i Sverige verka som en fördel med fler arbetslösa, men det är nog mycket få entreprenörstyper som skulle låta sig anställas till en av de farligaste arbetsmiljöerna inom kemisk teknisk produktion i megafabriker.

För övrig är trenderna nedåtgående på många viktiga områden för Sverige när det gäller framgångar inom tidigare paradgrenar, i konkurrensen med OECD-länderna! Förtroendet utifrån minskar och den Svenska självkänslan slaknar!  Hockey-VM är tillsvidare undantaget!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-13    ;2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

ALEX VÅRSTRAND, LEDARSKRIBENT PÅ HELTID I FLERA LANDSORTSTIDNINGAR.

24-05-13

Bl.a. i MT Ledaren 24-05-07 angående "Därför bör flera myndigheter  slås samman eller läggas ned". Så här inleder Vårstrand sin väl motiverade Ledare i MT:
Sverige har 367 myndigheter. Eller åtminstone 367, ska sägas, eftersom det nyligen uppdagades att hela 25 “dolda” myndigheter har flugit under radarn och glömts bort fram till dess att civilminister Erik Slottner (KD) började att nysta i saken. Bara det att myndigheter kan glömmas bort är symptomatiskt för hur oproportionerligt stor den offentliga förvaltningen blivit.

Sveriges Riksdag har 349 ledamöter som har fattat besluten om att ha minst lika många myndigheter, 392 st, som man har ledamöter, minst en myndighet per riksdagsledamot, så är lyckan gjord och varje riksdagsledamot har nått att göra för för sin lön. Vårstrand förklarar mycket detaljerat hur man skall skära ned eller slå samman myndigheter, men ingenting om hur många som skall få vara kvar, eller vilka som är ansvariga för en väl känd misshushållning med skattebetalarnas pengar. 25 myndigheter "under radarn", enligt Wårstrand, förstörandet av pengar som skulle kunnat användas inom skola, vård och omsorg.

DinRöst vill peka på ut de ca 40 tusen valda politikerna som ansvariga för överdådet av dåligt fattade beslut inom stat, regioner och kommuner, och som har med dessa politikers egna kostnader att göra, samt glömt ställa frågan, "vad gör vi för att halvera politikerantalet med 50% i Riksdag, Regioner och Kommuner?".  Ju fler politiker, desto sämre kvalitet både i politikerleden och de beslut som fattats, och ju mindre finansiella resurser till politikens kärnområden Vård, Skola och Omsorg, ju mer tragedier i samhället. Sverige har skapat  ett mindre inbördeskrig med skarpa vapen genom stora felprioriteringar, som exempel att bygga nya lyxiga fängelser runt om i landet, i stället för att se till att buset utplånas, bl.a genom utvisningar, straffarbeten på järnvägar och vägar, och att hyra in sig på fängelser i Ryssland, Kina, Mexico, Indien, USA med flera länder som är öppna för business i fängelsebranschen.

Vårstrand, du kan säkert bättre, men är tyvärr alldeles för beroende av den politiskt styrda landsortspressen som din arena, om det inte är så att Du håller på att jobba in dig som yrkespolitisk journalist?

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-13

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

NORTHVOLT BATTERIFABRIK I SKELLEFTEÅ  TRAMPAR UPP VÄGEN FÖR BYGGANDET AV BATTERFABRIKER VÄRLDEN ÖVER!

240512

Fast vägen blev mer krokig än man räknat med 2020 när man fattade beslutet, bl.a för att Skellefteå kommun, som förstås var mycket positiva inför att få bygga bland de första  elbilsbatterifabrikerna i Europa,  var  oförberedda på det stor problem man nu brottas med, var skall de som skall anställas komma ifrån, och hur många skall de till slut bli för att batterifabriken  skall kunna producera  maximalt. 

Så här sa Hans Kreisel 2017, koncernchef Skellefteå Kraft:

– Den här processen har varit ett teamarbete från dag ett. Nu tar vi oss an det intensiva arbete som fortsätter och är beredda att möta varje steg i tidplanen. Northvolts ambition är att sätta spaden i marken under andra halvåret 2018 och ha den första fjärdedelen av fabriken klar och uppe i produktion år 2020. När fabriken är fullt utbyggd år 2023 kommer den totalt att producera 32 GWh batterikapacitet per år.

DinRöst:
Som vanligt när det gäller så här stora megaprojekt så är sanningen när det gäller planering,  att långtidsplanering krävs för att kunna starta, men under en så lång projektperiod, från 2017 till 2024 = 7 år, hinner mycket hända som sätter käppar i hjulen, och så även i detta fall. Långtidsplanering när det gäller så komplexa beslut som att bygga om delar av Skellefteå stad, för att ta emot ca 4000 nya invånare 2023, som planen sträckte sig över, visade sig inte hålla. För det första så debuterade en pandemi och förstörde planerna, för det andra så är inte läget att hitta anställda det bästa, framför allt i Sverige men också utomlands. I Skellefteå fick man till slut ihop anställda från 80 länder, men endast ca en fjärdedel till det planerade datumet.

Men, som sagt ovan, planer är till för att kunna ändra planeringen löpande. I juni 2023 signerade Mariestad kommun och AB Volvo markköpet av Korstorp, där fabriken ska byggas. Byggstart är beräknad till 2025 och målet är full produktion 2030, enligt information från b.la Mariestad Kommun, vilket är en planerad 5 års byggtid av av själva fabriken. Om den högste vill och hängslena håller! Fabriken i Skellefteå är långt ifrån full kapacitet efter 7 år, bl.a. beroende på att man inte har den planerade arbetsstyrkan ännu anställd, samt att byggandet av bostäder i kommunen inte nåt de mål man hade tänkt. Till detta kommer förstås Skellefteå kommuns egen personalökning som inte pratats så mycket om, samt skola, vård och omsorg.

DinRöst har pratat med entreprenörer uppe i Skellefteå som planerar att vara där ca 5 till 7 år ytterligare, allt som allt total 14 - 15 år. Man kan fråga sig om Mariestad Kommun räknat rätt på tiden för projektet i Mariestad, och om den s.k. studiegruppen från Mariestad till Skellefteå planerar en första officiell uppdatering under 2024 gällande hela projektet, som ju kommer att röra om i grytan gällande "Vänerns pärla" under kanske - som i Skellefteå - 12 till 15 år från spadtaget 2023. Det tog ju nästan 1 år från Volvos beslut att bygga, till signering av kontraktet för marken.

När tänker Mariestad kommuns politiker berätta sanningen om likheten mellan Skellefteå och Mariestads kommuners batterifabriksbyggande, och då inte enbart om själva produktionslokalerna, utan alla de konsekvenser som Skellefteå redan varit igenom och fortfarande måste hantera, både negativa och positiva konsekvenser. Hittills har Mariestad kommun talat mer om att planera  för 40 tusen invånare år 2040, än om vägen dit - om de första 10 åren till 2034, för det andra de resterande 6 åren fram till 2040.

Envägskommunikationen från politikerna leder inte framåt, tvåvägskommunikationen kräver grundutbildningar för alla politiker, speciellt i Mariestad, och speciellt för de som har det politiska ledarskapet i de partier som huserar i Mariestad kommunfullmäktige.

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-12

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

CA 40-TUSEN REGIONS- OCH KOMMUNPOLITIKER MANDAT= ANTALET POLITIKER.

24-05-10

Vad betyder begreppet "Demokrati".  Enligt Sveriges riksdag, som har 349 mandat att fördela i allmänna val vart 4-de år, så beskriver www.riksdagen.se följande: (Understrykning av ord är gjorda av DinRöst)

"Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val."

DinRöst:
Ovan citerade text av 40 ord, styrs av de tre understrukna orden, ungefär och tycka till!

Om Riksdagen anser att Sverige är en demokrati, då är Turkiet det också! Bägge har parlamentarisk demokrati, det vill säga, de tillåtna politikerna som skall få delta i de regelbundna valen utses av de för tillfället tillåtna politiska partierna, inte av av folket i ett direkt personval utan genom ett parlamentariskt val.

Om man ställer frågan så här: "Vilket land har direkt personval", så svarar riksdagen.se  så här:

"Den typ av direkt demokrati där folket röstar direkt i den fråga som ska beslutas om existerar idag på regional nivå i EZLN:s område i Chiapas, Mexiko. Det handlar om en ”platt organisation som styrs nerifrån byarna med direktdemokrati."

Mexiko är väl kanske inte det första land man tänker på när det gäller demokrati, över huvud taget, men om Riksdagen anser att Sverige är en demokrati, då är t.ex. Turkiet det också!

Världen har enats om att den fotboll Sverige spelar, skall kallas för fotboll, som på engelska kallas "Soccer". En match spelas mellan två lag, vart och ett med maximalt elva spelare, av vilka en är målvakt. En match kan inte börja eller fortsätta om något av lagen är färre än 7 spelare.

Varför har man inom fotbollen, och i de flesta lagidrotter, maximerat antal spelare som får finnas på plan? Samt bestämt måtten på spelyta, linjer samt själva målet. Vi behöver bara tänka på hur det hade sett ut om antalet spelare på plan eller rink skulle dubblas,  t.ex. 22 spelare på en fotbolls plan, eller tredubblas till 33 spelare. Skulle det regelverket leda till bättre och mer underhållande soccer/fotboll?

England finns det direkta kopplingar mellan den medeltida fotbollen och dagens fotboll, men spelet var ändå helt annorlunda. Hela byar kämpade mot varandra och spelet gick ut på att få bollen in i det mål som man hade kommit överens om. Antalet lagdeltagare var inte definierat, spelytan var obegränsad och det fanns ingen egentlig skillnad mellan publiken och spelarna, alla som ville fick delta. Deltagarna var främst unga män och spelet ägde rum vid stora festdagar. 

Varför prata om fotboll! Därför att att 40 tusen valda politiker till den svenska Riksdagen, Regioner och Kommuner starkt påminner om det ursprungliga fotbollsspelande, som härstammar från Kina 400 år f.kr, och utvecklades i England, genom att inga restriktioner fanns för antalet spelare på planen, och heller inga restriktioner av spelplanens storlek, bara horisontlinjen var aktuell spelplan.

Därför behöver både spelplanen samt antalet politiker anpassas till den precision och snabbhet som krävs i dagens politik, men med bibehållande av den gamla tidens krav på professionalism vad gäller de enskilda politikerna, som bör väljas i direkta personval, samt att parti- och personval val sker parallellt vid samma tidpunkt, vart fjärde år. Samt en förändring av svenska Riksdagens tolkning av ordet DEMOKRATI,  alltså utan att använda orden UNGEFÄR och TYCKA TILL i beskrivningen om hur man skall förstå ordet DEMOKRATI!

Vi bör som väljare fundera över, räcker det med ca 40-tusen Region och Kommunpolitiker, eller är det en konstant siffra! Eller skall vi  kräva en kontinuerlig  nedväxling i två val till häften så många politiker, exkl  bihang (service och sekreterare)  i Riksdag, Regioner och Kommuner, d.v.s. en nedväxling till total 20 tusen, eller kanske det blir en tredubbel effektivitet och professionalism om vi växlar upp med tre gånger så många politiker från dagens siffra 40 tusen, till ca 120 tusen politiker, varav Riksdagen skulle befolkas med med ca 1 027 politiker?

Vilket skulle Du välja! Hur vi än gör kommer Sverige att ligga i topp bland världens  demokratiska länder vad gäller antal politiker per invånare! Men Sverige hasar nedåt år för år på OECD-listan. Alltså, fler och fler politiker betyder inte bättre politiker, bara fler på en sämre nivå. 

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-10

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

KINESISKA VOLVO CARS EXPANDERAR I TORSLANDA.

24-05-09

Källa DI 24 april 2024:

Kinesiska Volvo Cars utmanar Tesla – megamaskinen på plats i Torslanda!

Efter slutet för dieseln rustar kinesiska Volvo Cars Torslandafabrik för nästa generations elbilar. Di har fått se konkurrensvapnet som följer i Teslas spår: megapressmaskinerna.  (Titta Du också!)

Totalt investerar kinesiska Volvo Cars (Personbilar) över 10 miljarder kronor för att göra Torslanda till mönsterfabrik vid sidan av den nya batterifabriken.

Vill Du veta mer om Kina och politiken i nutid, klicka på denna länk till Nationellt Kunskapscentrum!

*********

DinRöst: 
På tal om konkurrensen inom elbilsmarknaden och Kinas ambitioner om ett finansiellt världsherravälde, 10 miljarder för en aluminiumpress - nog lite världsrekord? Vid sidan om en kinesisk batterifabrik i Torslanda?

Volvo, vilket är latin och betyder "jag rullar", föddes den 14 april 1927. Då rullade den första bilen ÖV4, en bil som fick smeknamnet "Jakob", ut från en fabrik i Göteborg. Den första Volvon, ÖV4, var en öppen 5-sitsig bil med fyra dörrar. Bilen hade 28 hästkrafter och en toppfart på 90 km/h. Motorn tillverkades av Pentaverken i Skövde, växellådan av Köpings Mekaniska Verkstad och chassidetaljerna av Bofors.   (Källa Volvo)

2010 förvärvades svenska Volvo Cars av kinesiska Geely Holding. Volvo Cars är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen där det handlas under tickern ”VOLCAR B”. Namnet "Volvo" ägs av svenska Volvo Trademark Holding AB, gemensamt med kinesiska Volvo Cars och svenska Volvo Group = där svenska Industrivärden är största ägaren med 27,9% av röstvärdet och kinesiska Geely Holding näst största ägare med 15,5% av röstvärdet. Totala antalet A. och B-aktier i svenska Volvo Group är 2 033 452 084.  (Källa Volvo)

Den kinesiska diktaturen äger mycket viktiga värden inom den svenska industristrukturen utöver Volvo Lastvagnar, t.ex. inom den rälsburna  persontrafiken. Kina har länge försökt köpa t.ex. hamnar i Sverige, men har tillsvidare fått avslag av myndigheterna, bl.a. avseende nya järnvägar 20 meter över marken.   Det finns många politiker som ivrar för Kinainvesteringar, man kan ju undra varför? Brist på förstånd eller att Sverige har dåligt ställt inom vård, skola och omsorg, och har därtill en mycket svag valuta, vettförskrämda och inaktiva och tysta politiker, "inte bara i Mariestad .......?".

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-10

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

NORTHVOLT I SKELLEFTEÅ FÖRSENAR SCANIAS SATSNING PÅ ELDRIVANA LASTBILAR.
24-05- 08

Källa elbilen.se:
Lastbilstillverkaren Scania satsar stort på eldrivna modeller. 2030 ska hälften av alla lastbilar de säljer vara eldrivna och vid fabriken i Södertälje har det skett miljardsatstningar för att ställa om. Bland annat med en ny anläggning där det ska monteras ihop batteripaket med celler från svenska batteritillverkaren Northvolt i Skellefteå.

Men Northvolt har inte lyckats skala upp produktionen som planerat. Något som nu gör att Scania enligt vd Christian Levin ligger ett år efter i planerna med eldrivna lastbilar.

– Det är så klart en besvikelse att vi ligger sent, säger han till Sveriges Radio.

Utan battericeller från Northvolt kan Scania inte leverera några eldrivna lastbilar. Under fjärde kvartalet förra året uppgick antalet till 57 lastbilar. Enligt Christian Levin är intresset på marknaden för eldrivna lastbilar däremot större än så. För att förbättra situationen ska det även finnas personal från Scania hos Northvolt i Skellefteå för att hjälpa till.

DinRöst:
Ovan visar att Skellefteåfabrikens problem med värvning av personal till den nu ett par år gamla fabriken hittills har misslyckats. Och i Mariestad meddelade Tobias Sandberg, vice klubbchef i Mariestad Bois, som ingår i projektgruppen för elfordonmässan, till MT i en artikel, att han var väldigt nöjd med mässan. Det är andra året som de arrangerar elfordonsmässan.– "Det känns som att det är en del folk och det är intressanta samtal. Jag tror inte gemene man förstår den spännande tid som Skaraborg och stan står inför", säger Tobias Sandberg, hockey och batterifabriksexpert, och snart (M) politiker i Mariestad Kommun, enligt vissa andra experter,

En annan batteriexpert, Fredrik Agelén, projektanvarig för batterifabriken i Mariestad, konstaterade att det pågår 35 liknande etableringar i Europa. Därför vill de att det ska vara attraktivt att leva i Skaraborg, så de kan locka den kompetens de behöver. Enligt undertecknad låter det mer som läget i Skellefteå. 35 liknande fabriker inom Europa betyder ca 160 tusen utbildade operatörer/personal inom ett par tre år, bara för att förse dessa ca 35 batterifabriker inom Europa med utbildad personal. Inom EU-länderna råder ett mycket mindre intresse, mot för ett antal år sedan,  att flytta till Sverige, Danmark, Norge och Finland, man har det bra där man är!  Volvo Lastvagnar  åker redan nu upp till Skellefteå för att spana in de som lämnar Skellefteåfabriken, därför att behovet av bostäder hittat för få ägarintressen i nämnda kommun, och där Scania enligt vd Christian Levin, ligger ett år efter i planerna med eldrivna lastbilar.

Har Mariestadspolitiken tagit sommarsemester redan. Eller beror tystnaden på att det var Johan Abrahamsson (M) som stod för hela snacket, och som ju är den som är tystast för närvarande? Hur har det gått med värvningssystemet av kompetent personal så här långt! Hur ser tidsplanen ut med de som måste anställas i kommunen för att möta efterfrågan  avseende vård, skola och omsorg, säkert flera hundra den närmaste två åren? Och hur går det med planeringen av de ca 3 tusen som i första skedet både behövs för byggnationer avseende batterifabriken, och som anställda i batteriproduktionen?

Tur att det finns andra viktiga saker att skriva om där en mängd politiker är deltagare i. T.ex.  Arbetsförmedlingens storsvindel, som Jens Nylander avslöjat nedan!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-08

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

JENS NYLANDER GÄSTAR DINRÖST!

24-05- 07

Jens Nylander avslöjar att Arbetsförmedlingens kontrollfunktion är utom all kontroll. DinRöst upplåter plats till  Jens Nylander. 

Denna gång synar Jens N  Arbetsförmedlingens "out of control system", och i slutet av artikeln finns en kopia på Arbetsförmedlingens Intranät för anställda, om synen på Jens Nylanders avslöjanden av avsaknaden av ett fungerande kontrollsystem inom Arbetsförmedligen! Jens använder ett eget-producerat AI-program som möjliggör de djupdykningar, som lagens väktare och politikerna tydligen inte vill ta i med tång, utan medvetet döljer, och hoppats att de floppade statliga kontrollsystemen skulle bli en hemlighet. Det handlar om ca 18 miljarder i okontrollerade utbetalningar. Som jämförelse, motsvarande ca 50% av budgeten för nedanstående Budgetområde, Miljöskydd.

Miljöskydd 35 082, = ca 35 miljarder. - Avfallshantering 6 871 - Hantering av avloppsvatten 11 416 - Föroreningsbekämpning 380 - Skydd av biologiskt mångfald och landskap 2 656 - Fou miljöskydd - 552 - Övrigt miljöskydd 13 207.  Totalt ca 35 miljarder, att jämföra med de ca 18 miljarderna av okontrollerade utbetalningar från Arbetsförmedlingen.     Se nedan:

Så här säger Jens Nylander: "Men trots att jag varit i kontakt med Arbetsförmedlingen sedan mars 2023 har myndigheten fortsatt att utbetala miljarder till fuskande bolag och exemplen som jag har tagit upp här visar att kontrollsystemet inte ens fungerar i sin mest basala nivå!",

#######################################################

JENS NYLANDER om Megafusket inom Arbetsförmedlingen: 18 miljarder i bidrag - noll kontroll!

Systemet har pekats ut som en av statens mest riskfyllda ersättning. Jag har granskat Arbetsförmedlingens kontrollfunktion där miljarderna fortsätter rulla ut samtidigt som fifflet sker inför öppen ridå.

Jens Nylander 7 MAJ 2024 — 7 MINUTERS LÄSNING

Megafusket: 18 miljarder i bidrag - noll kontroll

Trots momsfiffel, skenföretag, osanna fakturor, saknade deklarationer och årsredovisningar, insiderhärvor och många år av misskötta räkenskaper har en rad företag ändå fått stora utbetalningar av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen i form av lönebidrag och stöd för nystartsjobb. Arbetsförmedlingen själva försöker tona ner misstagen, bland annat i en artikel på myndighetens intranät, (Se kopia i slutet av denna artikel) men fortsätter samtidigt att betala ut miljardbelopp till subventionerade anställningar – utan fungerande kontrollfunktion.

Under 2023 betalades 18 miljarder kronor ut i olika anställningsstöd varav 15,6 miljarder gick till nystartsjobb och lönebidrag. Nystartsjobb är ett stöd som lämnas till arbetsgivare som anställer människor som varit frånvarande från arbetslivet en längre tid eller som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

Riksrevisionen beskriver i sin granskningsrapport av Arbetsförmedlingen 21 november 2023 att anställningsstöd, även benämnt subventionerade anställningar, är statens mest riskfyllda ersättning. Man bedömer att Arbetsförmedlingen fångar upp många av de risker som är enkla att identifiera, men brister när det kommer till mer avancerade upplägg.

Jag har sedan mars 2023 gått igenom 39 349 aktiebolag som erhållit 10 av de 18 miljarderna som betalats ut under 2023 och hittar cirka 4000 aktiebolag som missköter sig med uteblivna eller sena deklarationer, felaktigheter i rapporteringen av moms och arbetsgivaravgifter. Jag har sedan gått vidare och begärt ut 560 beslut om anställningsstöd och manuellt gått igenom varje fall.

Bristerna är mycket enkla att identifiera och genom att åtgärda dem kan skattebetalarna, enligt mina beräkningar, spara upp till 4 miljarder kronor årligen. Under min kartläggning såg jag en rad exempel på hur enkelt företagen lurar åt sig anställningsstöd.

Transportföretag fick 431 000 kr för nystartsjobb men företrädaren stoppade 3 miljoner i egen ficka!

Ett företag som sysslat med godstransporter i södra Sverige fick 430 744 kronor i anställningsstöd för nystartsjobb under 2023 och enligt datumstämpeln i besluten har även stöd utbetalats under 2022.

Den 19 april 2023 återkallar Skatteverket bolagets godkännande om F-skatt och när jag tittar närmare på offentliga beslut hos Skatteverket konstaterar jag omfattande brister och misskötsel av att lämna in moms och arbetsgivardeklarationer under hela 2022 och 2023. Dessutom har ingen årsredovisning och inkomstdeklaration lämnats in för 2022.

Trots allt detta fortsätter Arbetsförmedlingen att betala ut pengar ända fram till det att bolaget går i konkurs den 18 januari i år.. Av Skatteverkets beslut den 21 februari 2024 ser man spår över vad som hänt under åren. Bland annat har företrädaren stoppat cirka 3 miljoner kronor i sin egen ficka utan att deklarera och betala skatt. Nu har bolaget miljonskuld till skattebetalarna.

Skatteverkets beslut 2024-02-21 beskriver misskötseln av moms och arbetsgivaravgifter under 2022 och 2023 och att pengar betalats ut utan att betala skatt.

Köttföretag involverat i nätverk med målvakter och momsfiffel fick 1,1 miljoner kronor!

Ett företag som sysslar med att köpa och sälja kött och kyckling fick under 2023 totalt 1,1 miljoner kronor i anställningsstöd för nystartsjobb. Trots att bolaget misskött skatter och avgifter ända sedan 2020 fortsätter Arbetsförmedlingen att betala ut pengarna fram till att bolaget går i konkurs 2023-12-06.

I ett beslut från den 28 mars 2023 redogör Skatteverket för en utredning som började i september 2021 och som är på 27 sidor. Köttföretaget har använt sig av två skenföretag med målvakter där ingen bokföring upprättats. Skenföretagens momsregistreringsnummer har använts för att momsfritt köpa in kött från andra EU-länder för 40 miljoner kronor enbart under 2021. Sedan har skenföretagen ställt ut osanna fakturor och köttföretaget har dragit av momsen på dessa fakturor.

Köttbolaget har använt två skenföretag med målvakter där ingen bokföring upprättats och dessa har sedan ställt ut osanna fakturor som köttbolaget dragits av momsen för.

I bouppteckningen i konkursen hittar jag att det funnits stora tillgångar bokförda om nära 50 miljoner kronor men konkursförvaltaren har inte återfunnit varken varulager eller andra tillgångar. Kvar är enbart 238 kr på företags bankkonto och konkursförvaltaren lyckas inte erhålla kontakt med företrädaren.

Skulden till skattebetalarna är 21 miljoner kronor, varav majoriteten från momsfifflet.

I bouppteckningen hittas inga bokförda tillgångar förutom 238 kronor som är kvar på företagets bankkonton. Totalt är bolaget nu skyldigt skattebetalarna 21 miljoner kronor.

En brödbutik sålde bara för 4 500 kronor under ett år men fick samtidigt 760 000 kronor i anställningsstöd!

En butik för bröd och konditorivaror i södra Sverige sålde varor för 4 500 kr under senaste räkenskapsåret. Samtidigt gjorde man inköp om 840 000 kr exklusive moms och påstod att det hörde till verksamheten. I beslutet från Skatteverket 2023-09-29 står det att bolaget beskrivit att verksamheten i huvudsak har varit att hyra ut anställda till ett annat bolag men struntat i att svara på frågor om inköpen.

I Arbetsförmedlingens villkor för arbetsgivare står det tydligt att arbetstagare inte får vidareplaceras om det inte rör sig om ett bemanningsföretag. Butiken har även misskött sina moms- och arbetsgivardeklarationer i flera år och även bolaget som hyrde de anställda har misskött moms- och arbetsgivardeklarationer under lång tid - men trots det lyckats få bidrag från Arbetsförmedlingen.

Bakom brödbutiken finns en mängd offentliga beslut hos Skatteverket som visar på misskötseln av moms- och arbetsgivardeklarationer.

Ett vilande bolag fick 467 000 kr - inkomstdeklarationen saknas!

Ett bolag som var vilande enligt årsredovisningen för 2022, lämnade aldrig in någon inkomstdeklaration och Skatteverket återkallade bolagets godkännande om F-skatt.

Trots detta beslutar Arbetsförmedlingen att betala ut 467 230 kronor i stöd för nystartsjobb under 2023. Under samma tidsperiod byttes styrelsen ut fyra gånger.

Image

Efter en uppmärksammad insiderhärva fick tre ICA-butiker fortsatt anställningsstöd, trots att Arbetsförmedlingen kände till åtalet!

I början av 2022 häktades ett antal Ica-handlare efter misstankar om insiderbrott i samband med Ica-utköpet från börsen 2021. I maj 2023 åtalades 18 personer varav 16 personer blev fällda i tingsrätten i december 2023. Domen överklagades till hovrätten där den nu är i väntan på att behandlas.

Under min kartläggning av Ica-handlarna 2022 insåg jag att flera av dessa personer också låg bakom fem olika Ica-butiker som fick anställningsstöd i miljonklassen. Därför kontaktade jag i maj 2023 handläggarna samt registraturen på Arbetsförmedlingen för att få veta mer om kontrollerna på dessa fem butiker. För faktum är att arbetsgivare inte ska kunna få anställningsstöd om det har väckts åtal eller inletts någon förundersökning där arbetsgivaren är involverad. Detta skriver Arbetsförmedlingen själv om i sina faktablad.

Det framgår i Arbetsförmedlingens information till arbetsgivare att bland annat om det pågår en förundersökning, väckts åtal eller gjorts en polisanmälan så får inte bidrag betalas ut.

Det framgår i Arbetsförmedlingens information till arbetsgivare att om det pågår en förundersökning, väckts åtal eller gjorts en polisanmälan så får inte bidrag betalas ut.

Trots mina kontakter med Arbetsförmedlingen i maj 2023 konstaterar jag, efter att gått igenom utbetalningarna fram till februari 2024, att Arbetsförmedlingen har fortsatt betala ut anställningsstöd till tre av de fem ICA-butikerna.

Totalt har 5 butiker fått 2,3 miljoner kronor i anställningsstöd mellan 1 januari 2023 till 28 februari 2024. Tre butiker har fortsatt fått stöd trots mina frågor i maj 2023.

Totalt har 5 butiker fått 2,3 miljoner kronor i anställningsstöd mellan 1 januari 2023 till 28 februari 2024. Tre butiker har fortsatt fått stöd också under 2024.

Jag frågar Arbetsförmedlingen om de missade kontrollerna och de utbetalda stöden menfår inga svar förutom att de inte kan kommentera enskilda ärenden och avslutar med:

"Myndigheten jobbar aktivt med att komma åt problemen med felaktiga utbetalningar och det är ett prioriterat område. I vissa fall går det inte att i efterhand vidta åtgärder vid så kallade gynnande beslut i enlighet med förvaltningslagen".

Arbetsförmedlingens kontroller brister på två enkla punkter!

Vid kontakten med Arbetsförmedlingen inför denna artikel har jag ställt frågan om vilka faktiska kontroller som genomförs och jämfört dessa med bristerna som jag har identifierat bland cirka 4000 företag.

Jag hittar framförallt två brister som är enkla att identifiera men som Arbetsförmedlingen inte genomför:

 • Arbetsförmedlingen kontrollerar inte offentliga skattebeslut som visar på omfattande misskötsel av skatter och avgifter. Arbetsförmedlingen tittar enbart på obetalda skatte- eller avgiftsskulder som överstiger 10 000 kronor hos Kronofogdemyndigheten. Dessa kan dock företagen enkelt undvika genom att antingen strunta i att deklarera eller att feldeklarera och senare rätta sina moms- och arbetsgivardeklarationer varvid en stor skatte- och avgiftsskuld uppstår och bolaget därmed går i konkurs.

 • Årsredovisningen har inte lämnats inom lag föreskriven tid (senast 7 månader efter räkenskapsårets slut). Arbetsförmedlingen tittar visserligen på om bolaget är under konkurs, rekonstruktion eller likvidation men innan Bolagsverket begär ett bolag i likvidation till följd av att en årsredovisning saknas kan mer än 16 månader ha passerats, vilket gör att fusket i praktiken redan kan ha pågått i flera år.

Mer avancerat fusk med exempelvis skenanställningar beskriver Arbetsförmedlingen som svåra att kontrollera och det kan behövas förändringar i förordningar. Under 2023 gjordes 1250 oanmälda besök vilket ska jämföras med cirka 50 700 organisationer som mottog stöd. Det motsvarade således 2,5 procent eller mindre av organisationerna. Besöken görs utifrån signaler om felaktigheter eller branscher där myndigheter bedömer att det finns extra stor risk.

Arbetsförmedlingen tonar ner felen och påstår att Riksrevisionen redan pekat på bristerna!

Arbetsförmedlingen anar att jag uppenbarligen är på gång att granska dem och har därför publicerat en intern artikel på myndighetens intranät.. Myndigheten beskriver där att de välkomnar granskningar och förslag till förbättringar och påstår att Riksrevisionen tidigare visat på bristerna i sin rapport.

Image

Artikeln ovan på Arbetsförmedlingens intranät för anställda

Men trots att jag varit i kontakt med Arbetsförmedlingen sedan mars 2023 har myndigheten fortsatt att utbetala miljarder till fuskande bolag och exemplen som jag har tagit upp här visar att kontrollsystemet inte ens fungerar i sin mest basala nivå. Så vad kommer man att kunna hitta vid en ännu större genomlysning?

Jens Nylander Twitter

© 2024 Jens Nylander 

========================================================

DINRÖST.COM:

TRO DEM ICKE, TY DE ÄRO FEGA, SKENHELIGA GYCKLARE OCH HYCKLARE!

24-05-05

I tre tidigare insändare – senast 19 april – har pseudonymen i MT FriaOrd, "Med örat mot rälsen och blicken mot horisonten"   begärt att få KD Mariestads förklaring till varför de framhärdar i ett samarbete med Moderaterna. DinRöst har ovan rubricerat vad KD-politikerna, som insändaren talar om i gårdagens FriaOrd i MT Digitalupplaga, vilka de är för pajaser, speciellt den ena av dem som utmärkt sig i tidigare MT FriaOrd insändare med hela hakan ute ut, samma haka som "Med örat mot rälsen och blicken mot horisonten"  nu ger både en vänster- och högerkrok.

Bäste "Med örat mot rälsen och blicken mot horisonten" , tack för din envishet, men inte ens den envisheten kommer att ge dig något svar från ett par av de fegaste politikerna i Mariestad kommunfullmäktige , dock inte ensamma i den filen, och om det blir ett svar så kommer de senaste och populäraste orden ingå, "DET ÄR SVÅRT.............!".  Så TRO DEM ICKE!

Icke ens på deras politiska tro enligt KD-doktrinen, ”Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Vi sätter människovärdet och familjen högt, och motarbetar alla former av totalitarism.”

Har inte KD i Mariestad hört talas om Johan Abrahamsson (M) och om (M) i Mariestad! Fast KD kommer med ganska stor sannolikhet att flyga hädan i nästa val 2026, kanske redan i EU-valet 6-9 juni 2024. Kristus dog på korset, och han var ingen fegis, trodde inte på Gud, i vartfall inte under sin tid på korset, och var inte heller nykterist! Allt enligt tolkning av Bibeln!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-05

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

STÅNDSRIKSDAGEN OCH DE FYRA STÅNDEN!

24-05-03

Ståndsriksdagen eller Rikets ständer (Riksens ständer) var från början av 1600-talet det officiella namnet på riksdagen som institution i Sverige. Ståndsriksdagen bildades under 1400-talet och existerade fram till representationsreformen 1866. Riksdagen var indelad i fyra stånd:

•Adel
•Präster
•Borgare
•Bönder

Idag skulle ett femte stånd vara:
•Politiker

40 tusen politiker i Sverige, i ett föråldrat valsystem där vi väljare enbart kan välja partier och där varje röst räknas något parti tillgodo. Vi väljare kan förstås föreslå en person genom att markera på en valsedel, men det är mycket sällan som de lokala partistyrelserna, t.ex. inom Mariestads kommun bryr sig, det behöver inte välja vårt val av politiker, de  väljer inom den egna kamratgruppen inom partiet i första hand, och nästan alltid!  Minska antalet valbara politiker med 50%, i nuläget alltså minus ca 20 tusen! De gör ändå ingen nytta för demokratin i Sverige. Lagfäst de fem stånden, de fyra stånden har ju verkat i mer än 500 år till dags dato, dags alltså att lagstifta om de fem stånden adel, präster, borgare, bönder och politiker, (Vem som helst kan kalla sig för ovan 5 rubriker enligt svensk lag om bl.a. yttrandefrihet)

Vad betyder ordet "Stånd", enligt synonymordlistan synonymer.se:
skick, tillstånd, beskaffenhet, kondition, ställning, läge, posto, höjd, nivå, position i höjdled, salustånd, marknadsstånd, kiosk, samhällsgrupp, samhällsklass, klass, socialskikt, kast, civilstånd, levnadsställning, växtplanta, växt, planta, (vard.) erektion, stake, ståfräs, ståkuk.

Kärt barn har många namn! De fyra stånden var egentligen namnen på 1 social grupp och 3 yrkesområden, och det senaste och femte ståndet skulle alltså vara yrket Politiker. 2024 finns i Sverige över 40 tusen arvodespolitiker som uppbär arvoden och är valda av sina politiska lokalavdelningar, samt i Sverige några  millioner svenskar som är politiskt mycket intresserade, men inte har makten att välja kompetenta politiker i stället för misslyckade och/eller ointresserade politiker, som möjligen har de stora arvodena i synfältet - före att lösa de problem de ställt till med, genom att gömma sig bakom ryggen på andra tysta politiker, inom Mariestad kommun ca 70% av kommunfullmäktige.

Röstberättigade i val 2022
Antal

Röstberättigade i valet till riksdagen                          7 772 120      varav  84,20  % röstade.

Röstberättigade i val till VGR                                         1 370 031       varav  80,35  % röstade.

Röstberättigade i val till Mariestads kommunfullmäktige
                                                                                                               20 034         varav  80,35  % röstade.

 För en demokrati, höga procenttal i Sverige! Det är bara diktaturer som når 100% röstdeltagande. Finns bara ett fel i det svenska valsystemet, det är inte de röstberättigade som beslutar vilka politiker som skall styra i praktiken, det är de politiska partierna! Resultatet av detta är inbyggd Vänskapskorruption. Lösningen  är ett Personvalssystem, där en valsedel rubriceras med standard benämningen De Partilösa, för de som är de, partivalsedlar för de som också vill markera vilket parti de röstade på, och där man kan välja 1 person från vilket parti som helst och som enligt juridiken är valbara. Ja, detta kan ju förstås Valmyndigheten börja fundera på redan nu!

Ett av de vanligaste uttrycken på senare tid inom politikerleden är "Det är svårt"! Används ofta som invändningar från politiker och tjänstepersonal inom staten, regionen och kommunen vid intervjuer, alltså ett kollektivt svårmod, som kan bli, i vart fall politikens självdestruering av yrket politiker. Förra valen 2022 hade lägre deltagande än valen 2018, det är alltså "svårare" att vara väljare än att vara politiker. Så kan vi inte ha det! Valsystemet behöver uppgraderas till nästan full demokrati. Personvalssystemet! Tala med din politiker om nästan full demokrati, finns närmre än du tror. Denne kommer att utbrista i förtvivlan, "Det är för svårt" för oss politiker!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-03

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

===============================================

SKR (.se) + SCB (.se) + SKR (.org)
SVERIGES MÄKTIGASTE ORGANISATIONER?

24-05-02

Ovan tre förkortningar reglerar/kontrollerar samtliga mantalsskrivna i Sverige och kunskaperna om varje individ.

Den i mitten, SCB (.se)= Statistiska Centralbyrån, svarar för att hålla reda på hela svenska befolkningens göranden och låtanden i statistiskt mätbara antal och procent, d.v.s. alla ca 10,6 miljonerna invånare, i en ständigt sakta stigande kurva.

Den vänstra organisationen i rubriken ovan heter SKR (.se)= Sveriges Kommuner och Regioner (och Landsting), i vilka alla svenska medborgare är medlemmar. Denna organisation inhyser ca 40 tusen (2020) valda politiker som styr  och har som huvudsyfte att förse SCB (.se) med valda fakta, det vill säga politikernas sanningar om bl.a. nästa mandatperiod, och löpande intill domedagen.

Ovan nämnda SCB (.se) och SKR (.se) kan anses svara för det horisontella  maktsystemet i Sverige, som styrs av valda politiker, drygt 40 tusen, vars viktigaste arbetsuppgift ligger inom området beskatta alla medborgare i från födelse- till dödsdagen och långt därefter, t.ex. med moms för den vigda jorden de ligger i. Och därmed kommer vi till den vertikala makten, Gud fader själv i olika skepnader, representerad av den vertikala sammanslutningen SKR (.org)= Sveriges Kristna Råd som beskriver sig själva så här: (även i denna församling finns det valda politiker)
"Inom Sveriges kristna råd finns 27 medlemskyrkor och tre observatörer med cirka 6,5 miljoner medlemmar. Dessa kyrkor rymmer de olika kristna traditionerna i vårt land. Kyrkorna är fördelade på fyra kyrkofamiljer. Här presenteras alla medlemmar samt observatörer (Adventistsamfundet, Vännernas samfund – kväkarna och Trosrörelsen)."

DinRöst: Kan man verkligen tala om att Sverige är en demokrati,  när vi som myndiga personer har en rösträtt som överlåtits till de politiska partierna, när det gäller valet av vilka politiker som skall väljas till vilka poster?  De två SKR - organisationerna och politikerna sköter om personvalet, och SCB har verklighetskontollen över oss medborgare och våra förehavande, vi finns alla i deras register - på det ena eller andra sättet.

Vad kan vi invånare i Mariestad kommun, och i alla andra kommuner göra för att få till stånd det enda rätta demokratiska systemet, PERSONVAL i första hand + partival samtidigt som personval i Riksdags-, Regions- och Kommunval?  Börja fråga våra politiker hur de ser på ett person-valsystem! De kommer att svara, "Det är för krångligt", och samtidigt  döma ut din förmåga att förstå saker!

Om ni söker e-postadresser till era många, och mycket tysta  kommunpolitiker, så rekommenderar Mariestad kommun ca 5 st och anger också deras e-postadresser, i den nya fina hemsidan. I den gamla, kanske inte lika snygga hemsidan, fanns alla kommunfullmäktigeledamöters och ersättares e-postadresser på en av hemsidorna. Nu betror man bara 5 politiker med visade e-postadresser. Men, om Du går uppåt på denna websida, finner Du de flesta av ca 49 politikers e-postadresser efter senaste valet 2022. Du kan alltså nå  de flesta av Mariestad kommun politiker via DinRöst ovan, de andra 5 hittar Du bara på Mariestad Kommun hemsida!

Och tänk också på att flera av de viktigaste anställda tjänstepersonerna är f.d. tidigare i bl.a. MT (M), mycket kritiserade (M)-politiker, och som har värvats av majoritetspartierna till Mariestads kommun. Dessa personer finns på Mariestads hemsida, med e-postadresser, nu som tjänstepersoner och utan (M) markeringar.

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-02

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

KUNDE INTE TYSTAS. PRISAS SOM VISSELBLÅSARE.

24-05-01       :2

Källa: Dagens Medicin.

Läkaren Beata Oscarsson, Lidköping, fick den 14 mars 2024, på Sjukhusläkarnas fullmäktige, ta emot priset Årets visslare inom Sjukvården.

För att visa på värdet av akutmottagningen i Lidköping gjorde Beata Oscarsson och hennes kolleger en lista över akutpatienter som räddats till livet. Trots det stängdes akuten och hon polisanmäldes för dataintrång. Kräver mod och kunskap för att våga påvisa när makten spelar fult. Nu prisas hon som Årets Visslare.

"Men att få motta ett visselblåsarpris genererar minst sagt dubbla känslor." Egentligen, menar Beata Oscarsson, "är det inte speciellt kul att behöva vara just en visselblåsare".

– "Vi som ändå visslar gör ju det för att vi känner att vi måste. Som läkare är man dessutom skyldig att rapportera patientrisker utifrån patientsäkerhetslagen – och om man gör det räknar man kanske inte med att bli polisanmäld"-, säger hon och fortsätter – "Men det är naturligtvis också roligt. Och jag känner en viss stolthet över att man får credit för att man står upp för saker som man tycker är rätt".

DinRöst:
En Årets Visselblåsare inom Mariestads kommun skulle sitta fint. Tyvärr finns inte nån tradition för visslande visselblåsare i kommunen, vilket kanske är ett arv från en tid som residensstad, egen Landshövding och en domkyrka, allt upphängt på gamla fastigheter utan maktinnehåll.  Inom Mariestad kommun finns mycket att vissla om, som kommunens största arbetsgivare och mest antal politiker per invånare, och många som visslar utan ljud om  sakernas tillstånd i kommunen. Stötta varandra ni ljudlösa Visselblåsare i Mariestad kommun och vissla gärna då och en liten trudelutt anonymt till Din Röst så låter vi även anonymitetsvisslingar omformas till det skrivna ordet. Alltså att demokratin kan försvaras, Sverige har ju hemliga val!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-01      :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

KLIMATMINISTERN ÄNTLIGEN INFÅNGAD TILL EN INTERVJU!

24-05-01

Klimatminister Romina Pourmokhtari har länge duckat för att bli intervjuad, och efter uttalanden på frågor från SVT 30 minuter den  25 april i SVT 2024, med Anders Holmberg, förtjänar klimatministern att  synas i sömmarna, för att DinRöst skall förstå klimatpolitikens utgångspunkter och fortsatta process.  Den som synar är Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet i en analys. ”Om allt detta går igenom – vilket i sig kräver att SD ändrar politik eller en annan majoritetskonstellation – så finns en plan”, skriver Mattias Goldmann  i en analys. Här är sex stillsamma slutsatser som kommenterar klimatminister Romina Pourmokhtaris svar i intervjun i SVT 25 april 2024:

 Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet i Aktuell Hållbarhet;

1. Det finns ingen plan.

En plan är ”en lista över steg med detaljer om timing och resurser, som används för att uppnå ett mål.” Den klimatpolitiska handlingsplanen gav sken av att detta fanns, med utsläppskurvor till (nästan) netto noll 2045, men det baserade sig på en höjd reduktionsplikt till 26,9 procent för diesel och 14,4 procent för bensin, vilket Pourmokhtari slår fast inte ska ske – och istället ska ”tillsätta en utredning som ska göra en bred genomlysning av flera olika ekonomiska styrmedel”.Utredningsdirektiv ska skrivas och klubbas, en utredare tillsättas, utredningen arbeta i flera år (!), dess förslag remissbehandlas och lagrådsremitteras och formuleras som proposition av regeringen för riksdagen att behandla och besluta. Om allt detta går igenom – vilket i sig kräver att SD ändrar politik eller en annan majoritetskonstellation – så finns en plan.

Här finner Du resterande 5 synpunkter på Aktuell Hållbarhet, avseende klimatministerns framträdande i SVT.

2. Utsläppsminskning 2027 saknar styrmedel.

3. Paletten av styrmedel är smalare.

4. Sverige dammsuger inte – utan drar undan mattan.

5. Riksrevisionen får agera slagträ.

6. Vi kanske inte når ens EU:s klimatmål – och det kan bli dyrt.

Ännu ett exempel på att politiker är som dom normalt är, d.v.s måste ifrågasättas under hela sin mandatperiod av andra en politiker, som avslöjar de  kringelikrokar som politiker på alla nivåer använder sig av när man börjar närma sig valår. Se gärna reprisen på 30 minuter i SVT förra veckan, när ni läst alla 6 punkterna ovan, och sedan lyssna på reprisen av 30 minuter i SVT! Då först kan man förstå vad som menas med kringelikrokar!

www.dinröst.com

Hade!

2024-05-01

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

KORRUPTIONEN I SVERIGE ÖKAR, GÄLLER ÄVEN POLISER OCH POLITIKER  OCH INOM RESPEKTIVE YRKEN
https://www.europaportalen.se/2024/01/korruptionsgranskare-om-sverige-fortsatt-negativ-utveckling

24-04-29

Svenska polismyndigheten har 100 tals  korrupta  medarbetare inom  myndigheten som läcker viktiga informationer till den kriminella undre världen i Sverige.

DN:s granskning idag visar att anställda inom Polismyndigheten som klassats som säkerhetsrisker i vissa fall har hunnit säga upp sig själva och sökt sig vidare till andra myndigheter, innan en rättslig prövning har gjorts.

Vi behöver på ett mer systematiskt sätt få reda på om en person söker jobb på en annan myndighet. Det är oerhört allvarligt att man kan gå från en myndighet inom rättsväsendet till en annan utan att vi får reda på det, säger rikspolischef Petra Lundh till DN.

I några av fallen som DN har granskat har det tagit flera år innan medarbetaren har stängts av – trots varningssignaler.

Justitieminister Gunnar Strömmer säger:– "Förra året höjdes straffen för brott mot tystnadsplikten och det är ett uttryck för att vi som samhälle ser väldigt allvarligt på den här typen av brott. I vissa av fallen i granskningen har straffet blivit dagsböter eller uppsägning. Vi ska se hur de straffskärpningar som infördes förra året slår. Jag är öppen för att se över straffen om vi bedömer att det är det som behövs, säger han och syftar på straffen för korruption och tjänstefel."-

Så här rapporterar Transparency International : "Sverige tappar två placeringar till 6 plats, sämst i Norden, när Transparency International listar hur korrupta världens länder är."

Varför görs inte samma undersökningar rörande arvodespolitikerna och deras samspel med viss tjänstepersonal inom Riksdag, Regioner och Kommuner.

Din röst har fått in ett 10-tal påståenden om att minst två politiker och viss tjänstepersonal inom Mariestad Kommun  har tagit betalt, på det ena eller andra sättet, för beslut som politiker är involverade i och kan påverka. De som  berättat detta för DinRöst är kända med namn, men vill tillsvidare vara anonyma för att inte bli utsatta för nackdelar i sina  jobb, som medlemmar i föreningar, som anställda i kommunen, som ägare till företag m.fl. Förståeligt! En person som påstod sig vittnat mottagna mutor, från ett byggföretag och i sociala media, hanterades mycket hårdhänt av politiker i Mariestad Kommun för några år sedan!

Det fins 290 kommuner och ca 35 tusen arvodes politiker i Sverige! Är det bara inom Mariestad Kommun som misstankar om korruption florerar? Speciellt när Sverige som land har rasat från en en absolut topplacering i Transparency International´s topplista, sedan listan startades, till plats 6.

Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. 

Du som misstänker politiker- eller tjänsteperson i samband med Korruption i t.ex. någon kommun, kan vara anonyma om ni vänder er till vilken lokal- eller dagstidning som helst,  t.ex. MT, och ber att få tala med respektive tidnings chefredaktör, att Du vill vara anonym, och hur detta skall gå till. Med tanke på polismyndighetens lösmynthet enligt dagens media, rekommenderas inte kontakt med polisen, som förstaval.

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-29

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

JOHAN ABRAHAMSSON SHOW GLÄDER MARIESTADS INVÅNARE!

24-04- 26

Men hans mobbarstil är densamma när han skriver en insändare i MT Digitala tidning angående en vindkraftverks park i Vänern, inom Mariestads kommuns gränser. I stället för att tacka alla de som lämnat synpunkter via t.ex. Mariestadstidningens FriaOrd, så kritiserar han att det sker via MT FriaOrd och sociala media i sin insändare i just MT FriaOrd 24-04-24. Fast den kallas inte längre insändare utan kallas idag, 26 april i MT, för Debatt och innehåller samma text som i det som MT kallade insändare för  2 dagar sedan. Kan väl säga att den blir inte bättre för det!

Johan Abrahamsson skriver: "Tyvärr sprids det ofta en felaktig bild via sociala medieratt ett beslut redan fattats när det egentligen bara handlar om en förfrågan eller utredning."

DinRöst har kollat kommunalrådets uttalande, se det understrukna ovan, några veckor bakåt, och inte funnit något som stämmer med kommunalrådets påhopp på de som hjälpt kommunen att fatta rätt beslut. Som vanligt går han till anfall på samma sätt som alltid, han ljuger så fort han skriver en text eller säger något i media, t.ex. att han är en buskisskådis. När det gäller vindkraftsparken i Vänern så säger han "tyvärr så sprids det ofta en felaktig bild via sociala medier  att ett beslut redan fattats när det egentligen bara handlar om en förfrågan eller utredning."!

Tja, herr kommunalråd, det var väl inte så länge sedan MTG-uppsägningen var ett fattat beslut av kommunalrådet personligen, och innan en konsekvensanalys av beslutet,  som man nu vet kommer att kosta 10-tals miljoner att genomföra, enligt flera politiker i Mariestads kommun. Men det har hänt några gånger att kommunalrådet (M), t,ex, kollat att han får majoritet i ett visst tänkt beslut och därför beter sig som om beslutet redan är fattat. 

Så herr kommunalråd (M), var nu vänlig och BEVISA hur OFTA  kommunalrådet ((M) menar att, "Tyvärr sprids det ofta en felaktig bild via sociala medier  att ett beslut redan fattats .......! 

Om kommunalrådet inte förstår frågan, så är jag säker  på att er medskribent Malin Olsson Lundqvist (M)  har förstått den. Eller kanske Johan Abrahamsson (M) skall lära sig hålla käft, innan han har kollat med någon normalbegåvad om det kommunalrådet skriver håller för en granskning. Så slipper han frågor som han på grund av diagnos förmodligen inte förstår;)  Begär time out igen Johan Abrahamsson (M)!

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-26

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

SLUTA MOBBA DE 21 SVENSKA EU-DELEGATERNA!
MOBBA DEN SOM MOBBAS BÖR.

24-04-25     :2

De kan inte rå för att lönen per svensk delegat ligger på netto 1,5 miljoner per år. Äntligen politiker som förstått vad deras löner skall ligga på för nivå, för att motsvara den respekt en politiker bör inkassera från väljarkåren. Och för att politikerrättvisa skall råda, föreslår DinRöst en halverad svensk arvodespolitisk grupp av Ledamöter i Riksdagen, Regionerna och Kommunerna. Då ökar personkvalitén till det dubbla på grund av konkurrensen, samt att en föryngring av politikeråldern sker, när konkurrensen mellan de yngre och äldre politikerna till delegatplatserna  hårdnar inom hela den svenska politiska kartan. Inga sura miner eller tumsugande, kompetens och toppförmåga ur social synvinkel kommer att betyda mycket mer, med tanke på en hög ledarskapsförmåga!

Vilket parti dessa delegater väljer betyder inget längre, stålarna kommer först, en duktig person behöver ingen annan tanke än att göra skäl för pengarna. Mariestads kommun har en stor utmaning gentemot nuvarande ledarstil, "Coaching by perkele", till förmån för "Managing by Objectives" eller "Managing by  Sexi Sauna" i en stor ljudisolerad  blandbastu på taket i kommunhuset. Naken och ett medtaget ett eklöv! Då vet vi en som kommer!

Det enda de 21 EU-delegaterna har att sträva efter, är att hitta platser och uppdrag i de olika politiska sammanslutningar som får EU att fungera, eller välja att semesterrulla tummarna, helt utan Sveriges insyn, några månader per år för 1,5 miljoner kr netto.

Skit samma vilket, de 21 svenska delegaterna får inga bidrag från Sverige, EU betalar - så att deras EU-delegater skall kunna erhålla rimlig respekt på grund av årslönen, inom EU´s politikerfamilj,  helt skilda från sina f.d. kollegor i Sverige. Ordning på torpet!

Mariestads kommunpolitiker och tjänstepersoner har lång väg att lära vad "transparent" ledning av en stor organisation innebär. 

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-25      :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

ÖSTERÅKERS  OLIKA KOMMUNALRÅD (M) SKAPADE SVERIGES LÄGSTA KOMMUNALSKATT, FRÅN ATT HA HAFT DEN HÖGSTA!

24-04-25

I Österåkers kommun, ca 3 mil nordost om Stockholm och med ca 50 tusen invånare, har på tjugo år gått från att ha den högsta skatten i Stockholms län till att i dag ha Sveriges lägsta kommunalskatt. En av de yngre Riksdagsmännen hette Johnny Munkhammar (M) född 1974 och avled 2012, 37 år gammal i cancer, och han myntade ett begrepp, som (M) i Österåkers kommun tog till sig för ca 20 år sedan, ”Pengarna tillhör inte först staten, pengarna tillhör den som jobbat ihop dem, för det är där värdet har skapats”

Eftersom Mariestadsmoderaterna verkar förvirrade vad gäller både budgetar och hållandet av dem, t.ex de 200 miljonerna som transporterades från 2023 till 2024, och har förstås inte har några planer på att ha lägsta möjliga kommunalskatt, snarare kommer de närmaste åren visa på mycket stor belåning av Mariestads kommun, vilket också kommer att påverka kommunalskatten uppåt. Mariestadsbor som vill, kan kopiera denna länken: https://timbro.se/smedjan/sa-far-man-sveriges-lagsta-kommunalskatt/ ,
och läsa om hur Österåkers (M) majoritet hanterar en framgångsrik politik. Michaela Fletcher (M) intervjuas av Timbro.

Speciellt som Mariestadspolitikerna i samlad trupp vill marschera för ett invånarantal på uppåt 50 tusen i Mariestad, alltså en fördubbling av befolkningsantalet, med hjälp av AB Volvo avtalet om en batterifabrik i Mariestad. Österåker är en kustkommun, liksom Vänerns Pärla Mariestad. Sänk kommunalskatten för Mariestadsborna till Österåkers nivå, och halvera politikerantalet till 25 mandat i Kommunfullmäktige i Mariestad. Österåker har med sina ca 50 tusen invånare endast 51 mandat. Med den matematiken skulle Mariestad ha ca 100 mandat om några år och förmodligen ha fler mandat än Göteborg Stads kommun, som i dagsläget har 81 mandat på ca 600 tusen invånare.  Sug på den karamellen!

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-25

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

KARUSELL MED VOLVO-AKTIER!

24-04-22     :2

Volvo Cars personbilar, som ägs av kinesiska Zhejiang Geely Holding och svenska Volvo AB - Lastvagnar har haft en karusell av aktie affärer med kinesiska Geely och Volvo AB  aktier, enligt dagens MT samt ett antal dags- och finanstidningar och Internet. Det handlar i huvudsak om att Storägaren Industrivärden under torsdagen och fredagen köpt två miljoner nya B-aktier i AB Volvo, bekräftar storägaren för TT. Uppgifterna har tidigare rapporterats av tidningen Di.se.

Om du är intresserad av vad som avses med A, B, C och d-aktier klicka på länken!

Nämnda affärer handlar om att Industrivärden köpte en miljon B-aktier i torsdags och ytterligare en miljon B-aktier på fredagen – där den senare affären gällde en del av de drygt 49 miljoner B-aktier som Geely sålt av för drygt 14 miljarder.

Geely – som bland annat är storägare i biltillverkaren Volvo Cars – behåller än så länge sina 88,5 miljoner röststarka A-aktier i svenska AB Volvo. Kinesiska Geely är alltså en av de största aktieägarna av svenska AB Volvo Lastvagnar.

Varför spelar det roll för Mariestads skattebetalare! För att Kina bygger världens största batterifabriker för både personbilar och tunga fordon, och kan komma att påverka framtiden för batterifabriken i Mariestad. Allt som händer inom fordonsmarknaden world wide, händer i snabbare takt nu än någonsin tidigare och det gäller i huvudsak i tre länder som påverkar hela världen inom fordonsindustrin, Kina, Japan och USA. Var finns Kinas Volvo cars och svenska AB Volvo Lastvagnar på den kartan när det gäller att konkurrera med Kina och USA i första hand?

Den  mest konkurrensutsatta marknaden är dessutom mycket lättrörlig, flera gånger mer än för bara ett 20-tal år till baka, då nya bilmodeller behövde minst 5 år på sig att nå marknaden, nu talar man ca 2 år.

Så DinRöst vill hjälpa alla intresserade av batterifabriken i Mariestad till en artikel från maj 2021, med rubriken  (Klicka på länken) "Därför hamnade Europas största batterifabrik i Sverige". En rubrik som redan 3 år senare 2024 stupar, därför att det inte längre är den största batterifabriken i Europa. Kolla gärna de siffror man använde 2021, avseende investeringskostnader, antal anställda i den nämnda batterifabriken, och andra framtida påståenden, så kommer Du att bli förvånad hur fort verkligheten ändrar på i stort sett alla siffror och påståenden. Med dessa informationer kan man kan ganska enkelt räkna var nånstans på skalan AB Volvo Lastvagnar befinner sig i April 2024 vad gäller batterifabriken i Mariestad.

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-22      :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN HAR FÖR MÅNGA POLITIKER MED FÖR LITET FÖRSTÅND!

2024-04-22

Det är fler regioner som har det mycket knepigt med finanser kontra de utlovade investeringarna inom vård, skola och omsorg - regionernas kärnområden. Nedmonteringen av Västra Götalandsregionens kärnområden, vård, skola och omsorg, märks i småkommuner som Mariestad med ca 25 tusen invånare. Lidköping har ca 40 tusen invånare, samma folkmängd som man försöker att peta upp Mariestad kommun i, och har samma politiska problem, vård, skola och omsorg, som Mariestad. Alltså inget att sträva efter för Mariestad genom en batterifabrik från Volvo, men där är alla Mariestads partier ense om motsatsen, och tysta, förutom en handfull politiker, mestadels från minoriteten.

Att Mariestads kommun har en av Sveriges, politiskt sett, svagaste kommunalråd, som är en s.k "Lame duck" efter sina glada dagar på nätet, är ingen överdrift, det är fakta. Men inget kommer att ändras av sig själv och Sten Bergheden (M) är inte lösningen - det krävs helt andra kvalifikationer än att ha suttit i Riksdagen i årtionden utan att märkas. Förmodligen behövs någon som inte varit professionell politiker, men politiskt intresserad och med erfarenhet att leda personal på ett lyckat sätt, kanske en företagare.

Har man lyckats leda personal framgångsrikt så är det "bara" själva politiken som kan spela spratt, men med sunt förnuft och ett glatt humör kommer man långt även inom politiken. Men ledarskapsförmåga utan att det skapar problem är en sällsynt vara, men hittas oftast hos framgångsrika företag som har ledare på olika nivåer och som är politisk aktiva genom medlemskap i nått parti eller privat mycket intresserad av politik. Det finns ersättare till Johan Abrahamsson (M) som kommunalråd, om energin infinner sig i Mariestad kommun att göra något för kommunens, personalens och medborgarnas bästa, även om ett stort omvälvande arbete står för dörren under flera år framåt, i samarbetet med Volvo om en batteriproduktion med ca 3 tusen anställda från ett flertal länder, som knackar på dörren.

Det som väntar ett nytt kommunalråd är en mängd olika misstag rörande t.ex. tidigare markförsäljningar som måste regleras, och naturligt stora belåningar för byggnation av fastigheter och gator och torg inom Mariestad kommun, kanske en fördubbling av personal inom Kommunkontoret, Vård, Skola och Omsorg m.m. Allt detta skall göras genom att bevara "Vänerns Pärla" dragkraft till kommunen genom att ytterligare putsa på den och inte föröda miljön - och kombinationen av rent vatten, ren luft,  anpassade bostäder för olika önskemål, Skola, Vård och omsorg av högsta klass.

Den som lever får se vad det blev!

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-22

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

DYSTERHETENS KÄNDISAR BEDRIVER POLITIK.

24-04-21

En svensk EU-parlamentariker har ca  1.128,000:- per år i lön. I dagens MT Digitala upplaga skriver dysterhetens ledljus, Iiberalen Sivert Aronsson, som också medarbetar i GP, även i MT FriaOrd av idag i en av sina dystopiska framtidsscenarier, denna gången under rubriken "En folklista för de missnöjda". MT´s val av just Sivert Aronsson´s dysterhet är väl ok, MT vet ju vad de får?

Man kan ju undra hur stort intresset är i Mariestad är av nya Folklistan´s Sara Skyttedal och Jan Emanuel Johansson, bägge av rasen överlevande och synnerligen hårt arbetande politiker, som vill leva sitt framtida liv inom EU-politiken med sina årslöner av  1.128,000:- och skattefria ersättningar för Allmänna utgifter samt Dagtraktamenten på minst ca 900 000:-, alltså ungefär, efter skatt, ca 1,5 millioner kronor per år. Skulle tro att intresset av partiet Folklistan är ganska stort i Mariestads kommun, även om man ställer sig frågan, "är de värda dessa belopp"?  Varför inte, de är inte så många och pengarna betalas från EU-kassan, som i och för sig Sverige betalar medlemsavgifter till, och de är ju bara 21 st politiker från 8 partier vi talar om.

Hur många kommun fullmäktigeledamöter och regionledamöter finns det i Sverige? Enligt SCB ca 4 tusen!   Mariestad kommun har 49 ledamöter i kommunfullmäktige, enligt tidigare uppgifter 2023 på Mariestad kommuns dåvarande hemsida. Har inte meddelats på 2024 års hemsida, alltså en hemlighet.

Sverige har totalt 21 folkvalda politiker till EU med ca 450 miljoner invånare - Mariestads kommun, med ca 25 tusen invånare har 49 politiskt valda ledamöter till Mariestads kommunfullmäktige. 

Sverige är världens politikertätaste land i jämförelse med andra demokratiska länder med fria val. Vi förstår säkert alla varför - därför att vi vill ha det så. Men i tider där svenska pengar blir mindre och mindre värda och många barnfamiljer har ett större behov än vad de sociala myndigheterna har resurser till, kanske några tiotusentals arvodesbetalda politiker i Sveriges kommuner och regioner borde ligga på kontosidan för neddragningar - i stället för kärnområdena vård, skola och omsorg! Politikerna kan väl gå ned till halvtid! Vad tycker Du?

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-21

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

FADER MOVITZ HAR SJUNGIT FALSKT !

24-04-19

Movitz är en av Bellmans manliga muser. I Mariestad kommun är Movitz kommunens musa inom dessa områden: ordinarie kommunikationschef samt tf stabschef i Mariestads kommun, enligt en MT-artikel signerad Birthe Wetter.

DinRöst, som förstås hyllar musikern och poeten Bellman, beklagar att en tjänsteperson som är ordinarie kommunikationschef samt tf stabschef i Mariestads kommun, kommunicerar endast på kanslisvenska, vilket han gör med bravur.  Movitz borde väl kunna kommunicera, med tanke på titeln kommunikationschef, men han låter mer som en skumraskadvokat som har åtagit sig ett fall som hen inte förstår något om.

När MT-reportern i dagens MT ställer berättigade frågor om markaffärerna på Korstorp, där kommunen glömt administrera tidigare affärer, enligt tidigare artiklar MT, och där det nu visar sig att ytterligare glömda oredovisade misstag uppdagas, så uppmanar DinRöst Mariestad- borna att noggrant läsa dagens MT artikel, med rubriken KOMMUNEN HÄVDAR SIN RÄTT OM KRONTORP.

Samtliga svar från Carl-Fredrik Movitz, på frågorna i intervjun, håller en så misstänkt nivå av väl förberedda undanglidande svar, att det borde intressera både polis och revisorer och Mariestadsborna.  Varför blir enkla svar på enkla frågor helt plötsligt  omöjliga för en kommunikations chef, tillika t.f. stabschef i Mariestad att  svara på - därför att någon eller några behöver skyddas?  Här behövs jurister av toppklass - det kommer säkert mer, utöver de tidigare redovisade konstigheterna ovan i DinRöst topplista! Och det handlar om skydda Mariestadsbornas skattepengar!

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-19

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

GIRIGHET?

24-04-18

I dagens MT FriaOrd - Digitala upplagan, skriver Kåre Karlsson i Lyrestad följande under ämnet girighet: "Jag får börja med att erkänna att jag inte har några som helst andra informationer angående den nu pågående tvisten gällande markköp än vad som framkommit i MT. Inte heller känner jag säljarna".

Första tanken när någon i media  börjar med meningen "Jag får börja med att erkänna.......", blir att brott har begåtts. Kanske bara en Freudiansk felsägning, och att Kåre Karlsson skulle ha begått något brott i samband med försäljning av sin egen mark, om han har någon på Korstorp, är säkert inte fallet. Men kanske har brott begåtts inom Mariestads kommun?

Kanske det gått till så att de första säljarna av mark på Korstorp var motvilliga att sälja till Mariestad kommun, kanske någon person som var involverad i Mariestad kommun föreslog, att om senare säljare av mark på Korstorp fick mer betalt för sina fastigheter så skulle de nu s.k "giriga" säljarna få lämplig ersättning i efterhand.

Hur många politiker och/eller tjänstepersoner skulle kunna finnas i Mariestad kommun på den nivån, att de skulle kunna lova något i stil med detta påstående, utan att det dokumenteras? DinRöst vet inte, men det har hänt i samband med bl.a företagsköp och markköp, och är helt lagligt, så länge bägge parter är med på det, och då gäller även muntliga avtal. Hur står det till med rimligheten gällande Mariestad kommun, att det som hände var rimligt, men inte sant, i vart fall inte i Mariestad kommun?

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-18

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

MARIESTAD KOMMUN HAR STÄNGT AV KOMMUNFULLMÄKTIGES  CIRKA 44  E-POSTADRESSER FRÅN DEN NYA HEMSIDAN!

24-04-17   :2

Ovan gäller alla politiker, utom 5 st som fortfarande har sina e-postadresser angivna på Mariestad kommuns nya hemsida. Varav Johan Abrahamsson (M) är en av de 5!

Undertecknad har bett flera personer att leta, kanske har vi alla missat något, i så fall ber vi om ursäkt. Om det är ett medvetet agerande från Kommunens sida, är det ett oförståeligt försvårande beteende att försvaga demokratin för medborgarna i Mariestad, speciellt när det gäller möjligheterna att nå samtliga valda kommunfullmäktige ledamöter, speciellt i dessa tider då kommunen planerar vara 40 tusen invånare om några år och att Mariestads kommun står inför, att under många år framåt alltså vara en byggarbetsplats. Eller är det storebror Volvo som som tagit sig friheter och krävt en nedstängning?

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-17     :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

"VÄLDIGT TYDLIGT!"

24-04-17

Flera media, bl.a. Mariestadstidningen, har tagit upp den olagliga markförsäljningen i Mariestad kommun. Enligt säljarna av mark, som överklagat försäljningen av mark till Mariestad kommun, som redan sålt den överklagade marken till Volvo, så är felaktigheten i detta ärende "väldigt tydlig"   enligt säljarnas advokat Natalie Comrin.

Mycket kortfattat handlar ovan ärende om följande, enligt MT 24-04-16. Intressant är, att vid denna tidpunkt finns inte Volvo Lastvagnar med i bilden:

"I mars 2021 sålde privatpersoner mark i Korstorp till Mariestads kommun. Två månader senare inkom en ansökan till Lantmäteriet. På grund av inväntande av detaljplan för området lades ärendet åt sidan. När handläggningen av ärendet återupptogs gjordes bedömningen att ett förvärvstillstånd behövs för köpen. Mariestads kommun hade dock inte ansökt om ett sådant och köpen ansågs ogiltiga. I samband med det bad förrättningslantmätaren kommunen om nya köp. Ett sådant inkom. Men inte något för Korstorp."

Dåvarande  kommunalrådet Johan Abrahamsson´s (M) syn på varför han valde politiken, kastar ett förklarande ljus på hur ärenden med ett visst lågt värde skall hanteras oavsett lagstiftning, och enligt Mariestadsmoderaternas hemsida: "Byråkrati, krångel och allt som är omständigt, att man övertolkar lagstiftning och genom myndighetsutövning tvingar sökande ta stora kostnader som man inte har stöd för i lagen, som innebär att det tar tid för en kommun att fatta enkla beslut, detta fick mig att bli politiskt aktiv."

Det kommer vara extremt intressant att se hur kommunalrådet Abrahamsson "fixar läget" i de ogiltigförklarade markaffärerna i Korstorp i Mariestad kommun, och till vilka extra kostnader detta kommer att ske?

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-17

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

24-04-16 DEBATTSIDAN I DAGENS MT 
Läs hela MT Debatt i Mariestadstidningen av 24-04-16!

24-04-16

Mariestadsbon, Kommunekologen (tyvärr inte i Mariestads kommun) och Landskapsarkitekten Anders R Dagsberg, försöker nu för andra gången i MT Debatt att få Mariestad kommuns öra, avseende konsekvenserna av de miljöskador som kommer att uppstå när vatten och elledningar på land och i vatten, på Vänerns botten i Mariestadsfjärden, kommer att ha genomförts. Helt klart innehåller dagens Debattsida i MT påståenden från Kommunekologen (tyvärr inte i Mariestads kommun) Anders R Dagsberg och som är välgrundade.

Förra gången Anders R Dagsberg påstod saker om den kommande miljön i Mariestad, efter alla byggnadsarbeten avseende nya vägar, fastigheter, vatten och avlopp, kylledningar från batterifabriken m.m. avstod Mariestads kommun att bemöta Dagsberg! Samma kommer att ske angående dagens MT Debatt, ingen ansvarig från Mariestads kommun kommer att yttra sig, och den av (M) i Mariestad hyllade kommunalrådet har ju redan uttalat sig mycket seriöst: "Det fixar vi!"

Att det fortfarande är kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) som är kommunens talesperson, stödd av en majoritet av kommunfullmäktiges politiska partier är förstås orsaken. Så här sa Johan Abrahamsson (M) inför senaste valet :

"Byråkrati, krångel och allt som är omständigt, att man övertolkar lagstiftning och genom myndighetsutövning tvingar sökande ta stora kostnader som man inte har stöd för i lagen, som innebär att det tar tid för en kommun att fatta enkla beslut, detta fick mig att bli politiskt aktiv."

Att  DinRöst kräver att Mariestads kommun bemöter kommungeologen Anders R Dagsberg i dagens MT Debatt, om där finns felaktigheter i sakfrågor, bryr sig inte Mariestad kommunpolitiker om. Man kommer att vara tysta - som vanligt! Den bästa gissningen får bli att det helt enkelt betyder, att kommungeologen Anders R Dagsberg i dagens MT Debatt återigen har rätt i sina varningar avseende batterifabriksprojektet och dess negativa miljöpåverkningar i Mariestads kommun. Därför är förespråkarna för miljöförstöring i Mariestads kommun helt tysta!

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-16

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

JENS SPENDRUP OCH BJÖRN BERGREN - SAMMA GENERATIONS GENTLEMÄN!

24-04- 14

Familjen Spendrups historia går tillbaka till tidigt 1700-tal, när den unge Mads Pedersen Spendrup från den lilla byn Spentrup i Danmark, bestämde sig för att bli brännvinsbrännare i Köpenhamn. Den förste Spendrup i Sverige var Jens Fredrik Oscar Spendrup, som kom hit i mitten på 1800-talet. Spendrup familjen har verkligen satt sig själva i den svenska företagarkulturens framsäte.

Mycket lämpligt att det blev en hyllad Mariestadsbo, Björn Berggren, mariestadsbornas favorit under årtionden, med ett mycket snabbt dunkande entreprenadhjärta för just Mariestad, som fick sitt ansikte förevigat av MT på Företagarnas årliga möte på Sill&Dynamit, tillsammans med Jens Spendrup, som är ansiktet utåt för hela Spendrups -familjen.

Man kan ju vara glad att det inte blev Mariestad politikernas kelgris kommunalrådet som fick rollen vara kommunens huvudperson, det hade blivit  främlingsbuskis, med tanke på kelgrisens  fäbless för att "skoja" med invandrare! Därtill också fäblessen för kvinnliga politiker med välutvecklade bröst.

Mariestadsölen är ett elixir, med danskt påbrå - att alldeles utsökt öl som ligger i topp bland Spendrups ölen, något som kommunpolitikerna söker att tala så lite som möjligt om, däremot inte drar sig för att dricka!

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-14

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

VG REGIONEN BUDGETERAR 475 MILJONER I UNDERSKOTT FÖR  SJUKVÅRDEN.

24-04-10

Får Regioner budgetera underskott?

Får Kommuner budgetera underskott?

Vad som exakt gäller för regioner vet DinRöst inte, eftersom Kommunallagen i vissa lägen omfattar även Regioner.

Men om en kommun får underskott ger det konsekvenser enligt Kommunallagen:

Kommunen måste enligt kommunallagen lägga en budget där intäkter överstiger kostnader.

Om underskott ändå uppstår ska det negativa resultatet återställas senast inom tre år.

Och det verkar som om samma gäller även Regioner. Frågan är egentligen, varför måste inte kommuner och regioner budgetera  +- 0  inom den ekonomi man i verkligheten har. Har man inga pengar får man höja statsskatter, regionskatt och kommunalskatt och avgifter så att dessa motsvarar de inkomster man måste ha för att möta budget....eller?

Nu kan vi se att Statlig, Regional och Kommunala budgetar regleras genom pengar som inte finns, det är siffror utan värde, speciellt som det inte finns guld och riktiga pengar så att man skulle kunna i verkligheten använda dessa pengar att betala sina skulder med. Klart att undertecknad kommer att kallas för en blåögd jubelidiot som ens kan ta upp upp ovan ekonomiska läge - att Sverige faktiskt  inte har cash till allt man skall genomföra i kärnverksamheten - Vård, Skola och Omsorg. Och att mesta delen av dessa pengar kommer via skatteindrivningar av mängder av olika skatter och avgifter från främst medborgarna, men också företagen, av vilka några stora företag betalar skatt i Sverige, men i de flesta fall är utlandsbaserade.

Sveriges befolkning  är mer kunniga att balansera sin ekonomi än vad politiker är i stånd till, vi skattebetalare riskerar fängelse om vi inte sköter vår ekonomi. Medan politiker som riskerar kärnverksamheten Vård, Skola och Omsorg inte riskerar någonting, inte ens sina privata löner, som ofta ligger på dubbelt så mycket pengar som merparten av Sveriges löntagare inom Vård, Skola och Omsorg får ihop.

Man kan undra om Kommunallagen fortfarande gäller: Kommunen måste enligt kommunallagen lägga en budget där intäkter överstiger kostnader.

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-10

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

HUR MÅNGA POLIITISKA BLUFFAR FINNS DET?

24-04-07

Sedan 1970 fram till 2023 har det gått  54 år.  Under flera år har  kommunalpolitikern Johan Abrahamsson (M) hävdat att Mariestad måste öka sin befolkning för att kommunen inte skall gå under på grund av för få skattebetalare. Är detta en trovärdig beskrivning ?

Under ca 54 år i rad har Mariestads invånarantal  i snitt varit ca 24 300 invånare. Mariestad har under 54 år på raken haft god ekonomi , bra vård, skola och omsorg, tillräcklig bostadsproduktion, jobb för alla som ville, politiker som var jordnära ortsbor, framgångsrika företagare? Finns alltså inget som talar för att Mariestad skulle ha behov av mer än i snitt 24 850  invånare de närmaste 20 åren . Mariestad skulle kunna fortsätta  utvecklas som man gjort de senaste 54 åren och förbli Vänerns Pärla, räddat sin skärgård från vindkraftsverk i  Vänern inom Mariestads kommun, samt för varmvattenutsläpp i Mariestadsfjärden, som får en ökad temperatur som påverkar både fiskar, insekter och vattenväxter och fåglar, och så småningom oss mariestadsbor, allt från miljöfarlig batterifabrik, samt ett överflöd av trafik och byggnation för människor från hela världen - eftersom det inte finns tillräcklig många utbildade  arbetskraft att tillgå i Sverige de närmaste 20 åren, för att bl.a. kunna täcka behovet av den svenska kärnverksamheten vård, skola och omsorg, än mindre för att bemanna  byggindustri och batterifabriker i Sverige.

Frågan i rubriken kan besvaras med ett rungande......" vet ej", inte någon vet, annat än vetenskaparna efter ett tag, och då är det för sent! Men en sak är säker,  Mariestad behöver inte alls 55 tusen nya invånare för att 2040 bemanna bygg- och annan industri, för tillbyggnad av kommunkontor, med ytterligare ca 3000 anställda, fler skolor och idrottsanläggningar. Mariestad behöver bara fortsätta som man gjort i snart 54 år, och förvalta Mariestad utifrån ett snitt av 24 850 invånare.  Inte tro på politikers lögner om att 55 tusen invånare 2040 är räddningen för Mariestads existens, utan använda sunt förnuft, och höra när politiker ljuger, som så småningom kommer att utvecklas till fullbordade svek och som redan kollrat bort samtliga politiska partier att missa 200-miljoner floppen som fick passera, som visar att det  inte finns några politiska planer i Mariestads kommun, vare sig kort- som långsiktiga, vilket lett till förstummade politiker i Mariestad kommun,  med både halsband och koppel, som inte ens kan skälla, än mindre gny, BARA FINNAS TILL!

Och vem kan skyllas för att kommunalrådet heter Johan Abrahamsson, möjligen vi väljare? Kan någon dessutom påstå att Johan Abrahamsson (M) är den rätta politikern att välja som ledare för nämnda cirkus Mariestad........eller? Mannen som 2023 inte visste vad han skulle göra med 200 miljoner kr annat än att än låta dem pillas över till 2024 års budget - till vaddå - vilket han inte lyckades svara på i MT-intervjun. Miljonrullningarna har bara börjat! Det är vetenskapligt belagt att politiker skarvar och ljuger, speciellt under valår, av det enkla skälet att inget parti får egen majoritet, utan måste anpassa sig till de partier man skall samarbeta med för att få majoritet. Det är den enda politiska sanning som är värd att nämna!
Och då väljer de tysta Mariestads-politikerna (M)- strategin med den framgångsrika Tystnadskulturen - promotad av Johan Abrahamsson (M) och Mariestads moderaterna, som sin majoritet. En majoritet som kommer att aktivt förvandla Vänerns Pärla till ett värdelöst smycke av olja, plast och skyddsavstånd för boenden, samt den eviga upprustningen fram till en vätebombsbehandlad förskola med skyddsrum och allt, och en del av det svenska försvaret 2040.

Till ovan kommer Mariestad kommun att bli Sveriges mest skuldsatta kommun inom ca 4 år, och ta över pokalen från Gevle Kommun. Mariestad  senaste officiella siffra över kommunbelåning per invånare är ca 104 tusen kr per invånare. Om ca 4 år kommer varje invånare i Mariestad tillhöra eliten i Sverige vad gäller kommunal belåning, med ca 450 tusen kr/invånare, om  miljonerna förvandlas i den fart som pågår från 2023 och 24. Den nuvarande skandalen med 200 miljoner kr är flytande mellan 2023  och  2024 och utom kontroll, och är bara början.

Nu behövs sjysta politiker i Ledningen för Mariestad. Ni kan fortsätta  vara sjysta , men inte tysta nu - det är hög tid att ta den informella ledningen redan,  innan  ni får den från väljarna i nästa val 2026. Justera startblocken och gör många provstarter! Det är dags NU! Åtminstone att träna!

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-07

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

MARIE ENGSTRÖM ROSENGREN - DINRÖST KOMMER INTE ATT SLÄPPA KOMMUNALRÅDET ABRAHAMSSON´S PORR- OCH RASHETSKAMPANJER!

24-04-05    :3

DinRöst anser att Johan Abrahamsson helt förbrukat sitt förtroende som politiker. Han liknar bilden av en mobbare, en person  som gläds av att hans partikollegor i (M) Mariestad, framförallt av det kvinnliga könet, hyllar Johan Abrahamsson som privatperson, som roar sig med med porr och rashetskampanjer. Privat alltså! Fast inte i jobbet!

Och där har MT hittat sin utgång, att inte förfölja privatpersoner, alltså Johan Abrahamsson som privatperson, utan endast som politiker, och som politiker ägnar hans sig i stället åt att mobba vem som helst och hur många som helst inom Mariestad Kommun. Och där har  MT dessvärre inte medhåll vare sig från (M) regionalt och på riksbasis, eller från DinRöst. Och mobbning på jobbet är inte den enda njutningen Johan Abrahamsson (M) sysselsätter sig med, det finns även andra sysselsättningar som kommer att vara av intresse lite längre fram.

Så Johan Abrahamsson (M)  , svinga dina lurviga så länge Du kan!

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-05     :3

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================RÅTTORNA DANSAR PÅ BORDET OCH KATTERNA SKITER I POLITIKEN, OCH ENDAST I SINA EGNA SANDLÅDOR!

24-04--05    :2

Tjo vad det var livat i Mariestad Kommun.  Politikerna har upptäckt att det bara gjordes av med 40 miljoner 2023 i stället för planerade 240 miljoner, och att nu har man kastat in 200 miljoner extra för 2024, och hur i xxxxxxx har man inte upptäckt detta under 2023?

För kom inte och påstå att det var omöjligt att upptäcka det! Eller förresten, påstå det så vi får lite roligt ett tag på Mariestad Kommuns politikers och tjänstepersoners bekostnad. Det var ju inte så roligt med Johan Abrahamssons (M) sex- och raslekar, som ju har gett honom ett extra lyft som politiker inom (M), men moderaterna måste numer anses vara riktig seriöst skojfriska eftersom de måste ju ha känt till det (M) skojet  om 2023 års resultat, det där om att man tappat greppet om 200 miljoner för 2023, vilket man inte visste om förrän 4 månader in på 2024.

Vad än politikerna undviker så är nog ordet "Skattebetalare" det minst undvikna ordet av alla. Man kallar 200 miljoner allt annat än skattepengar, det kallas tillgångar och vinst, men är inget annat än onödigt beslagtagna för 2023 - beroende på att de inte gick att använda till något överhuvudtaget under 2023, och har nu halkat över till 2024 de senaste dagarna, utan att kommunalrådet (M) kan ange vilka projekt de skall användas till, han mumlar opreciserat som han brukar, denna gång om 200 miljoner kr skattepengar.

Inte ens Vargfrågan kan slå ovanstående lattjo lajban!

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-05     :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

FRÄCKA POLITIKER OCH TJÄNSTEPERSONAL INOM SKARABORG SJUKHUS VÄGRAR UTTALA SIG OM  UTBETALNING PÅ 1,5 MILJONER I ERSÄTTNING TIIL FD.  PSYIKATRICHEF.

24-04-05

Till kärnverksamheterna Vård, Skola och Omsorg kommer de flesta pengarna till verksamheterna från skatter, som i grunden betalas av oss privata skattebetalare, till vissa delar som avgifter från de som nyttjar kärnverksamheterna, och som bidrag från staten, som också beskattat oss via den statliga skatten.

När MT villa reda på varför en anställd chef för Psykiatrin på Skövde sjukhus, och som är verksam vid tillfället, köps ut för ca 1 miljon kr + sociala och arbetsgivaravgifter, alltså totalt ca 1,5 miljoner, så får de svaret "Vi vill inte uttala oss om detta"!

När media försöker få besked på vad som händer inom Vård, Skola och Omsorg, och på vilket sätt t.ex. ledningen för Skaraborgs sjukhus försnillar pengar, och utbetalar över 1 miljon, till en person som säger sig inte veta hur detta har gått till. Så här rapporterar MT:

"Men vad som sedan föranledde att hon istället fick ett erbjudande om avgångsvederlag på tolv månadslöner säger hon sig inte själva veta utan hänvisar till att det var en förhandling som skedde mellan fackförening och arbetsgivare.

– Jag hade hellre jobbat kvar några år, säger Lena Bjugård Bränfeldt om resultatet av uppgörelsen."

"Det är Stellan Ahlström och Lena Bjugård Bränfeldt som har sina namnteckningar på avtalet. Vi har mejlat frågor till Stellan Ahlström om varför han gjort den här överenskommelsen och hur han försvarar ett belopp på nästan en miljon kronor med tanke på de stora besparingskrav som då låg och fortfarande ligger på verksamheterna i övrigt.

Stellan Ahlström hänvisar frågorna vidare till Marie Johansson Rodert, HR-chef. Hon svarar via mejl att detta är ett individärende och att de därför inte lämnar ytterligare kommentar.

En annan fråga är varför det dröjde så länge innan avtalet diariefördes. Det undertecknades den 23 augusti 2023.

Marie Johansson Rodert svarar via mejl:   (och då är individärendet inte längre ett individärende och därför lämnar Marie Johansson Rodert ytterligare kommentarer!) 

DinRöst: Vad hände med sekretessen för Lena Bjugård Bränfeldt?

”Diarieföring görs efter att medarbetare avslutat sin anställning enligt rutin.”

Lena Bjugård Bränfeldt slutade vid årsskiftet, diarieföringen skedde den 7 mars 2024."

Hur länge skall makteliten inom kommuner, regioner, landsting och staten få manipulera berättigade svar till  media i allmänhet och de som betalar pengarullningen, skattebetalarna i synnerhet - tja, det är en politisk fråga och från det hållet  hör man inte något om nämnda skojerier från politiker och tjänstepersoner, annat än undanglidningar, typ "Tala i stället med XX" eller "Detta kan jag inte kommentera!" Snart skall vi storsvindlas! Vilket sker genom lögner vid nästa val 2026 - oavsett partitillhörighet.

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-05

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

JÄTTESVINDEL I KOMMUNER OCH LÄROSÄTEN MISSTÄNKS - VIA STATLIGA VINNOVA!

24-04-04

Offentligt anställda och lärare på högskolor och universitet mjölkar hundratals miljoner ur en mer än 1086 miljarder kronor stor bidragskista när de söker bidrag genom sina egna bolag som bisyssla och anlitar varandra. Jag har kartlagt ett myller av bidragsbolag där man sitter i varandras styrelser, säger Jens Nylander den 24-03-11  i   tidningen Företagande.

Entreprenören Jens Nylander har den senaste tiden synts i media då han lanserat ett AI-verktyg = Artificiell Intelligens, som bland annat granskar svenska kommuners hantering av våra skattepengar. Hans omskrivna arbete pekar på stor misskötsel av offentliga skattemedel där tiotals miljarder försvinner varje år i offentliga upphandlingar och kortköp med bristande kvittohantering som strider mot lagen.

Den statliga myndighet som dräller pengar runt omkring i Sverige heter Verket för innovationssystem    (Vinnova) där ca 10 miljarder kronor lever ett osäkert liv bland skumraskfigurer. Jens Nylander fortsätter sitt arbete med att granska korruptionen inom myndigheter och kommuner. Den  27 mars 2024  avslöjade han riggade upphandlingarna i själva Vinnova där generaldirektör Darja Isaksson tycks ha starka kopplingar till den sökande konsulten.

En konsult med starka kopplingar till Vinnovas chef, Darja Isaksson, rekryterades för att bistå organisationen några dagar i veckan. Trots ett korttidskontrakt, fakturerades otroliga 8,6 miljoner SEK. Upphandlingen tycks ha manipulerats så att konsulten, genom ett nätverk av bolag, kunde säkra uppdraget, rapporterar Jens Nylander.  Klicka på länken, så kan Du läsa om, och också se alla viktiga dokument som ligger som bevis, samt återgivande av telefonsamtal mellan Jens Nylander och ansvarig tjänstepersonal.

Vinnovas vägran att kommentera situationen och de inblandades plötsliga minnesluckor väcker frågor.

Kammarkollegiet kritiserar användandet av deras avtal och Vinnovas egna medarbetare menar att den interna kulturen liknas vid en sekt, där regelbrott tycks uppmuntras.

Konsulten som har skickat fakturor i åratal från olika företag, åkte i mars 2019 tillsammans med Darja Isaksson på en delegationsresa till Singapore. Då kommer fakturorna från konsultens egna bolag, som fakturerade ca 1,2 miljoner kr exklusive moms, för förberedelser och omkostnader. Se hela artikeln här på Företagande!

Finns det nån liten sekt i Mariestad Kommun?

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-04

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

VARGEN - EN VACKER OCH FARLIG VILD HUND, ELLER FÖRST PÅ PLAN?

24-04-03

De första arter av djur som kan sägas vara hundlika uppstod under den amerikanska geologiska perioden Blancan för 4 750 000 -1 808 000 år sedan.  Här återfinns Canis Priscolatrans, ett litet hunddjur som påminde om våra dagars rödräv.

Den spred sig över världen och bildade nya underarter, t ex vår Euroasiatiska varg Canis Lupus Lupus. Anfadern Canis Lupus är kanske 150 000 år gammal, dvs jämngammal med människan. Ett195 000 år gammalt fossil av människa (Homo Sapiens) har återfunnits i norra Afrika. Det kan inte uteslutas att människan och vår varg Canis Lupus Lupus fann sig till rätta i Europa ungefär samtidigt för 100 000 år sedan.      (Källa https://www.vargfakta.se/)

SLA - KARTA: Nu finns 14 stationära vargar i Skaraborg – här är reviren

De vargar som hamnade på den plats, som skulle komma heta Torsö, i närheten av Mariestad, och liggandes i Vänern, kallades för Torsö-vargar ända in i vår tid. Där ordet Torsö-varg allt mer kom att avse vissa unga manliga invånare på Torsö - i brist på riktig varg. De var också kända för sitt namn Torsö-varg när det gällde att supporta sig själva när det vankades ishockey på uterinken i Mariestad, där en av de första hockeylagen i regionen var MCK = Mariestads Cykel Klubb. Många slagsmål var det, både på rinken och efter matchen mellan Mariestadsbor och s.k. Torsö-vargar.

Vilka kallas för Torsö-vargar år 2024. Ja , i vartfall inte de människor som nu bor på ön, även om ö-bor ibland beter sig  lite udda inför de som bor på landbacken och i stan. Och det är förstås den granna bron till och från Torsö som är orsaken att hela ön försvann, liksom de sista vargarna, och att t.o.m. ett kommunalråd i Mariestad tillåts bo där, trots att denne är född på en helt annan plats i Västergötland, i Norra Härene församling i Lidköpings kommun. Alltså ingen riktigt Torsö-varg utan en helt ovanlig (Homo Sapiens) med drag av rädd Pitbull!

I övrigt märkligt att inte  tillåta varg på Torsö,  I Europa, har fyra människor dödats av friska vargar i Europa under de senaste 50 åren! Fler hundar i Sverige har begått illdåd mot människor och djur per år, i Sverige.

Hur rädda får vi vara för att det skulle vara sunt, med tanke på den ännu levande Lill-Putte-Putin som granne.

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-03

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

GLÄDJANDE POLITISKA INSÄNDARE STRÖMAR IN PÅ MT FRIA ORD OCH ÅSIKTER!

24-04-01

För ca 2,5 år sedan startade DinRöst i Mariestad sin kritik mot ledningen i Mariestads kommun, framför allt den del som valdes av Mariestadsinnevånarna i Kommunalvalet. Vi kommer att fortsätta kritisera, och senare att utveckla, tillsammans med personer som kan ta tag i alla beslut som det luktar om, t.e.x Karlsholmes Folkets park i Mariestad och kommunalrådets finansiella grepp om detsamma, MTG-härvan - som Mariestad kommun försöker dölja de finansiella följderna av, samt hitta de miljoner som ligger nedplöjt i Mariestads Sjukhus och som på mycket lösa boliner lades ned, och kanske på lika lösa boliner kan återuppstå, när Volvo börjar få eld i baken på grund av utvecklingen av Batterifabriker för el-fordon, där Kina nu tagit ledning med totalt ca 6 millioner el. fordon per 2024.

Om ca 16 år kommer Mariestad ha ca 55 tusen invånare om de senaste uppdateringarna om elfordon och batterifabriker kommer att stämma, viket det kommer att göra om Ukraina kriget avslutats och Putin avlidit! För att detta bästascenario skall förverkligas fordrar det som gårdagens MT Åsikt insändare, med signaturen "Stadsanställd – varken röd eller blå", preciserade så här: "Vi behöver ett nytt ledarskap för att lotsa Mariestad in i framtiden! Det handlar mer om schyssta personer än vilken politisk bakgrund de har."

Så sant som det är sagt! Därför är det glädjande att så många insändare i MT Åsikter och FriaOrd helt eller delvis är inne på samma väg, där nyckelorden är, "Schyssta Personer i stället för politiker som inte är schyssta".

DinRöst kommer alltid att vara schysst och meddela fakta om politikerkåren i Mariestad, t.ex. att ca 80% av alla politiker i Mariestad kommun hör under valperioden aldrig av sig till sina väljare, och merparten av dessa politiker verkar avguda kommunalrådet Johan Abrahamsson (M),,,,,,eller kanske är rädda för honom. Men kom då ihåg, mobbaren är oftast den mest rädda personen. Nu jobbar vi för schyssta personer mot oschyssta och rädda politiker!

www.dinröst.com

Hade!

2024-04-01

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

BATTERIBEHOVET 30 GÅNGER STÖRRE TILL 2040!

24-03-31

Batteribehovet för elbilar kommer att vara 30 gånger större i världen till 2040. Däri ligger också batterier för tung trafik. Kina  är för närvarande största leverantören av  personbilar för eldrift, likaså störst när det gäller elbatterier för fordon.

Man kan med viss rätt undra vad Volvo Lastvagnar visste 2022 om läget 24 - 25 vad gäller batterifabriker och volymer. Inom de närmaste  ca 15 åren förutspår, 24-03-28,  investmentbanken Goldman Sachs, ca 30 gånger högre produktion av elfordonsbatterier. Har Volvo förberett för ökningar även i Mariestadsfabriken, och har Mariestads kommun tagit höjd för inköp av mer mark, eller skall Volvo bygga till på höjden,

Med andra ord, skall Mariestad växa med ca ytterligare ca 15 tusen invånare till 2040, alltså bli ca 55 tusen invånare? Om batterifabriken fortfarande finns kvar och Volvo vill hänga med i bilbatteribranschen? Och kanske Kina kommer att äga alla aktier i Volvo Lastvagnar, från att enbart har varit den näst största enskilda ägaren efter Investmentbolaget Industrivärden?  Kina är idag störst i världen med totalt ca 6 millioner byggda el-bilar. Lastbils batterier kommer bara bli lite kattskit i jämförelse med el-bilssidan, och det kommer att var el-bilarna som kommer att styra hela batteritillverkningsvärlden , via sina elbils volymer.

Hur ser det ut med kunskapen inom Mariestads kommun att se in i den närmaste 10 årsperioden, med tanke på att batterifabriks byggnationen är i sin linda och att det är mycket troligt att Volvo vill ha mer yta i en snar framtid? Och kommer (M) att fortsätta att förklara, "det fixar vi"?

www.dinröst.com

Hade!

2024-03-31

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

VISSTE DU DETTA OM UNDERSKOTTSBUDGETERING!

24-03-30

Får kommuner budgetera underskott?

Om kommunen får underskott ger det konsekvenser enligt Kommunallagen:

Kommunen måste enligt kommunallagen lägga en budget där intäkter överstiger kostnader.

Om underskott ändå uppstår ska det negativa resultatet återställas senast inom tre år.

Alltså, t.ex. kommun- och regionpolitiker riskerar inga egna pengar eller rättsligt efterspel om de, trots budgeterade underskott, vilka man inte får budgetera, och att det blir ett underskott beroende på att politikerna medvetet budgeterat för lite pengar från början - detta för att framstå i en mer positiv dager vid det första ögonkastet.

Eftersom t.ex. Mariestad kommun måste, enligt kommunallagen lägga en budget där intäkter överstiger kostnader varje budgetår, gör tvärt om och utan några som helst följder för politikerna, så fortsätter taskspelarna från Kiviks marknad att härja runt om i Sverige. Kanske bör Mariestadsväljarna kräva uppgifter varje budgetår på vilka som skrivit under besluten om årets budget, och se till att det som kör taskspelet ovan nämnt, och trots att man inte får budgetera underskott, gör detta, se till att de väljs bort senast vid valet 2026!

Att de låtsas att de inte känner till att det blir underskott som resultat, är det som kallas taskspeleri, enligt ett mycket gammalt uttryck, och som betyder lurendrejeri, bluff eller bedrägeri, och termen kan vanligtvis tillämpas som ett svek, i syfte att samla information för ett lurendrejeri eller bedrägeri, och att få tillgång till information ingen annan har, och allt för egen personlig vinning. Och vilka är offren! Gissa!

www.dinröst.com

Hade!

2024-03-30

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

IDIOTISKT SÄTT ATT BUDGETERA  - VG REGIONEN!

24-03-29    :2

Inte ens en torggrill skulle få använda  den bokförings teknik Västra Götalandsregionen använder. Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har obalanser för 2024 som beräknas till drygt 3,3 miljarder kronor, varav Skaraborgs sjukhus beräknar ett underskott på 475 miljoner kronor.

Varför trixa som  taskspelare,  i stället för att budgetera det man vet kommer att vara för lite pengar, i stället budgetera det man vet att kalaset kostar. Och varför tillåts kommuner, regioner och staten leka finansexperter när de i själva verket inte ens fungerar som politiker.

Politiker, sluta med ert rövspel, d.v.s. att tänka med röven i stället för med  det ni borde ha i knoppen. Kämpa i stället för att alla småföretagare kunde göra som ni gör, när det gäller ekonomi,  budgetera för  underskott år efter år utan  återbetalning eller konkurs.

Vi röstberättigade i Mariestad borde vara mer aktiva i att avslöja  politikernas skojerier, som sker helt inom regelverket,  och leta efter ett par tre  hederliga personer med ekonomi som specialitet, som är villiga att hjälpa  till inför nästa val att avskeda de som är inkompetenta inom nämnda områden, alltså att välja politiker från vilka partier som helst, bara de kan budgetera ärligt, d.v.s. budgetera det de kostar med skola, vård och omsorg, och  låt medborgarna betala det deras välfärd kostar. Något annat är inte tänkbart, eller hållbart!

Däremot är det inte några underskott vad avser antalet politiker och heller inte några minus-budgeteringar här det gäller politikerkostnader, vilket också betalas av oss skattebetalare. Hur kommer det sig?

www.dinröst.com

Hade!

2024-03-29       :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

HANS NYMAN -  EN FRAMTIDSPERSON INOM MARIESTADSPOLITIKEN!

24-03-29       :1

Bäste herr Nyman, ni behövs inom Mariestads-politiken! Er analys i gårdagens MT FriaOrd angående MTG-härvan - designad av Johan Abrahamsson (M)  - kräver verkligen ett djupdyk inom frågeställningen Orsak - Konsekvens - Fördel/Nackdel.

Ni herr Nyman, får mycket respekt från många Mariestadsbor, och från undertecknad, som personligen inte har en aning om ni är vänster eller höger i politiken, vilket inte spelar någon roll i Mariestadspolitiken, där det mesta av allting styrs från en ganska slätstruken M-majoritet, inkl. medlöpare från de flesta av de politiska partierna.  Er analys av hanteringen av MTG-härvan är solklar och allt förnuft talar för en återgång av MTG, plus gärna några fler likasinnade  kommuner i Skaraborg och  Västergötland. i övrigt. Det finns ju datasystem som inte känner något beroende av avstånd, och det finns utbildning även för politiker att förstå fördelarna, vilket inte gäller kommunalrådet förstås. Känd för att som enda person vid utbildningsmöte ha för vana att tacka för förmiddags kaffet och åka hem - för han "har å göra"!

Hans Nyman, hoppas ni får  med er många kamrater i  analysen av kommunalrådets MTG-kupp, och att det bli starten på en storstädning i Mariestads kommun, och som sig bör , äntligen städar trapporna uppifrån och ned!

https://www.dinröst.com/

Låt Påsken bli en tid för politiker, i påverkan av "eftertankens kranka blekhet"!  (Hamlet)

Hade!

2024-03-29        :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

VAD ANSER SVERIGE OM KOMMUNALRÅDET ABRAHAMSSON(M)?

24-03-26

Har  nästan alla politiker i Mariestad sin nattmössor på även på dagen? Vet man inte vad Sverige i övrigt fått för information om mariestadsclownen och kommunalrådet  Abrahamsson. Vet de inte ens att hela Västra Götaland faktiskt undrar när nog är nog, inom Västgötapolitiken. Läs nedan rubrikinformationen i medierna, som nästan alla har en stor bild på sex- och rasexperten  Abrahamsson (M).  Och håll i nattmössan!  Klicka på länkarna!

https://www.svd.se/a/EQ6A35/buskis-gate-efter-johan-abrahamsson-sager-nagot-om-moderaterna

https://www.gp.se/politik/avgangskrav-mot-johan-abrahamsson-efter-att-han-delat-rasistiskt-material.1551fd9e-c061-4a87-a92f-4ecdf976f834

https://sverigesradio.se/artikel/abrahamsson-kvar-som-kommunalrad-utan-tvekan

https://www.mariestadstidningen.se/2024/02/08/moderata-partikollegorna-i-mariestads-kommun-stottar-johan-abrahamsson-efter-sexskamten-2aefb/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/m-toppen-tar-paus-efter-sexistiska-chattar

https://www.sla.se/person/johan-abrahamsson-4e94e/

https://www.nlt.se/person/johan-abrahamsson-4e94e/

Slutligen ger vi dig även den viktigaste delen i kommunalrådet Johan Abrahamssons (M) personlighetsstörning, "Talet i Dublin"! Som setts på YouTube av över 90 tusen människor, man får hoppas som mest inom Europa:

https://www.youtube.com/watch?v=erpLXrXiwDA

För DinRöst  del är det bara roligt att mobba en supermobbare som kommunalrådet Abrahamsson, och vi skulle sakna honom om han sa upp sig. Han har fortfarande mycket som är ogjort, ute i ogjort väder. Och politiskt är han ju numer en av de mest kända kommunpolitikerna i Sverige, vilket inte bådar gott för (M) som parti, och inte heller för allianspakterna i Mariestad!

https://www.dinröst.com/

Hade!

2024-03-26

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

VAD HÄNDE I DETALJ, AVSEENDE PUNKT 4 T.O.M. 10  NEDAN -  MED DE MER ÄN 400 MILJONER SOM PRESENTERAS NEDAN I DINRÖST AI-ANALYS!

24-03-23

4.    KARLSHOLME PARKENS AFFÄRSMÄSSIGA FLER-ÅRS KATASTROF! DESIGNAD KOMMUNALRÅDET JOHAN ABRAHAMSSON (M) Detaljerad prislapp önskas från Mariestads Kommun!

5.    KOMMUNSPLITTRINGEN, EN MARIESTADSKAMPANJ, DESIGNAD KOMMUNALRÅDET JOHAN ABRAHAMSSON (M), med start 2023.
Vad har konsekvensanalysen hamnat på avseende rivnings- och andra kostnader under 2023 samt 2024 - 2025. 
 Detaljerad prislapp önskas från Mariestads Kommun!

6.    NEDLÄGGNINGEN AV MARIESTADS SJUKHUS, DÄR BÅDE MAJORITET OCH OPPOSITION SEDAN 2015 SVIKIT VÄLJARNA MED SINA FALSKA LÖFTEN OM ATT GÖRA ALLT FÖR ATT BEHÅLLA SJUKHUSET. Från ca 2015 och fram till nu. Ansvariga för nedläggningen är samtliga politiska partier fram till och med 2023. Detaljerad prislapp önskas från Mariestads Kommun!

7.      22 MILJONER KR SKANDALEN 2021. INGEN SKYLDIG! VART TOG DESSA PENGAR VÄGEN? INGET REDOVISAT! Från 2021. Normalt i friska organisationer är det alltid de högsta cheferna i grunden skyldig för sina medarbetares tillkortakommanden. Där är kommundirektören den huvudansvarige för underlydande chefer, och ansvarig för att delegering är förstådd genom utbildning och träning. Kommunalrådet är anställd och är underställd kommundirektören i icke politiska arbetet.  Kommundirektören är den hösta anställda tjänstepersonen i en kommun, och avses kunna samarbeta med den högsta avlönade politiska chefen, kommunalrådet i kommunen. Av dessa två makthavare är kommundirektören den som kan lastas för ignoransen av vilken utbildningsnivå den underställda personalen besitter i varje enskilt fall, och om den personalen i varje enskilt fall är utbildad nog för att delegeras till, från kommundirektör till avdelningschefer till underställd personal. Och någon var skyldig till en medveten övertrassering av en budget med ca 22 miljoner, utan att någon reagerade under flera månader. Detaljerad prislapp önskas från Mariestads Kommun!

8.     1,5 MILJONER KR SKANDALEN 2023 MED DE FALSKA POLENFAKTURORNA, INGEN SKYLDIG! Från 2023. Se punkt 7 ovan! Detaljerad prislapp önskas från Mariestads Kommun!

9.    MTG-HAVERIET BEHÖVER GENOMLYSAS. ÄR ETT LOKALT HAVERI ORSAKAT AV POLITIKER I MARIESTAD KOMMUN, UTAN TANKE PÅ DE KOSTNADER HAVERIET KOMMER ATT SKAPA. Från 2024. En särskild budget och tidsplan bör presenteras omgående från Mariestads kommun.  Detaljerad prislapp önskas från Mariestads Kommun!

10.    AVTAL MED NY RESTARANG ENTREPRENÖR PÅ KARLSHOLME TECKNADES 2023-10-12, GÄLLANDE FRAM TILL 2029-04-30. KOSTAR KOMMUNEN MÅNGMILJONBELOPP I OMBYGGNATIONS-KOSTNADER REDAN INNAN START, OCH SOM INTE TYDLIGT NOG INGÅR  I KONRAKTET. KOMMUNEN STÅR FÖR LÖPANDE KOSTNADER AV EL OCH VATTEN UNDER HELA AVTALSPERIODEN. VI VÄNTAR PÅ EN  DETALJERAD REDOVISNING  AV AVTALET, OCH VÄRDET FÖR KOMMUNEN OCH VARFÖR MAN VALDE DEN NYA ENTREPRENÖREN. VALET AV TIDIGARE ENTREPRENÖRER HAR ENBART LETT TILL STORA FÖRLUSTER DE SENASTE ÅREN. RISK FÖR ÄNNU EN SKANDAL PÅ KARLSHOLME FOLKETS PARK.......... ?  Från ca 2020.   Detaljerad prislapp önskas från Mariestads Kommun!

11.   NÄR TÄNKER KOMMUNEN REDOVISA ALLA KONSULTKOSTNADER SEPARAT FRÅN 2022 - 2023 FRAM T.O.M 2024, SOM ETT RESULTAT OCH SOM EN FORECAST? DET ÄR DAGS NU!  Detaljerad prislapp önskas från Mariestads Kommun!

TOTAL KOSTNAD AVSEENDE MISSMANAGEMENT I DE 10 PUNKTERNA FRÅN DINRÖST,  BLR ENLIGT AI-ANALYSEN  FRÅN 2019 TILL 2023, OCH MED FORECAST FÖR 2024, CA 580 MILJONER KRONOR, VILKA ALDRIG REDOVISATS SEPARAT, FRÅN VARE SIG POLITIKEN ELLER TJÄNSTESIDAN, TILL ALLMÄNHETEN,  ENDAST I NÅGRA KLUMPSUMMOR VID INTERNINFO! DinRöst önskar att Mariestads kommun lägger korten på bordet ASAP!  Detaljerade prislappar önskas från Mariestads Kommun!

https://www.dinröst.com/

Hade!

2024-03-23

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

VAD HÄNDE I DETALJ AVSEENDE PUNKT 1, 2 0CH 3 NEDAN,  MED DE REDOVISADE CA 180 MILJONERNA I KLUMPSUMMAN?

24-03-22      :2

DinRöst har nedan en 11-itopp lista av icke redovisade, och därvid också mystiska kostnader, i oprioriterad ordning, som många ställt frågor om, även i MT FriaOrd, och som ignorerats av Mariestads tidigare s.k. STAB och där politiker också varit involverade. DinRöst har försökt att ange vilka kostnader som har betalats av Mariestads invånare via skatt i vart och ett av de 11 punkterna. Mariestads invånare haft möjlighet att fråga om sakerna s tillstånd inom Mariestads kommun via Mariestadstidningens Debatt och FriaOrd, och innan det senaste kommunvalet 2022. Men svar på de flesta av de 11 punkterna är hemlighållna satsningar i projektform, andra är stora misstag avseende o-ordningen i kommunens finanser, ytterligare   kan gälla satsningar utan hand och fot, och där vänskapskorruption varit det ledande motivet.

Under 2022 ställdes många frågor om vissa av de pågående projekten i MT FriaOrd, bland annat om kostnaden för Skottlandsprojektet om deltagande i en stor Internationell  konferens som bl.a. handlade om vätgasanvändning och elbilar. Svaret kom från Johan Abrahamsson (M), "tiotusen kronor"! Det enda besked som getts angående  vätgasbilar, är att de drivs med batterier och elmotorer. Allt presenterades på plats av kommunalrådet Johan Abrahamsson på nån sorts engelska, för några afrikaner, som enligt kommunalrådet förstod hela talet. Mycket väl använda 10 tusen svenska kronor, en kostnad man kan förstå svider, när de tre deltagarna kom hem från tur och returresan i en "lånad" vätgasbil. Den här gången fick det kosta vad det kosta ville!

Här kommer de första punkterna!

1. TYSTNADSKULTURENS INFÖRANDE i MARIESTADS KOMMUN!  Från ca 2019 och framåt t.o.m. 2023. Troliga kostnader under ca 4 år i nyanställningar av konsulter, som kostade minst 3 x normala anställningskostnader, eftersom det var för få sökanden till tjänster som åderlåtits genom att anställda antingen fick sparken, eller slutade av sig själva. I kostnaden ingår övertrassering av budget med ca 22 miljoner. DinRöst kan utan vidare  plussa på med minst ytterligare minst 60 miljoner för konsulter inom den sociala delen, alltså minst ca 80 miljoner under ca 4 år, på grund av TYSTNADSKULTURENS införande. Helt onödiga kostnader, eller har DinRöst helt fel?

Nedan 2 punkter kan man slå ihop eftersom allt handlar om "vätgasbubblan". Och där ingår en förskola, som är byggt som ett skyddsrum och har kostat 84 miljoner kronor att bygga, och är ungefär 800 000 kronor dyrare i drift om året än en traditionell förskola. I januari 2022 startades skolan, och i en uppdaterad intervju 240321 av en intervju gjord 220120, uppger Göteborgs-Posten att skolan fortfarande inte går på egengjord vätgas, och DinRöst räknar med att driftskostnaden från 2022 ligger ca på cirka 3 miljoner fram till dags dato. Vad blev den ökade total kostnadsskillnaden jämför med  att bygga en traditionell förskola, inklusive driftskostnaden, fram till dag dato. DinRöst tror ca att kommunen slösat bort totalt ca  100 miljoner kr på nedanstående  2 projekt  med start 2021.

2. ELECTRI-VILLAGE KONCEPTET! Från ca 2021.
3. SYSTEM VÄTGASBUBBLAN! Från ca 2021

Alltså totalt ca 180 miljoner av skattepengar som verkar ha fått en tveksam hantering, samt som ännu inte har redovisats för invånarna  från 2019 fram till 24-03-23, eller har DinRöst helt fel?

https://www.dinröst.com/

Hade!

2024-03-22

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

VARFÖR TALA OM SJUKDOMSTILLSTÅND INOM EN ORGANISATION, OFFENTLIG SOM PRIVAT?

24-03-22     :1

Därför att ca 3 % av den manliga befolkningen i Sverige har personlighetsstörningar, jämfört med ca 1% av den kvinnliga. Och därför att man de senaste 70 åren på 1900-talet i Sverige upptäckte att vissa män var väl hårdhänta i sin roll som hög- eller högste chef i organisationen, och gjorde så småningom att smittan, mentalt,  spred sig över till de som inte led  av antisociala personlighetsstörningar, anställda som upplevde att från början friska personer som var ledare längre ned i organisationen, hade en s.k. gammaldags touch, där gradbeteckningarna spelade en roll, och blev personer som krävde respekt för jobbet som t.ex. förman i ett produktions  lag.

Uttrycket, "att skilja på sak och person" blev en räddningsplanka för de  chefer som inte led av antisociala personlighetsstörningar, utan var mer som coacher inom t.ex inom fotboll, där ömsesidig respekt blev en ledstjärna. Två av de största företagsägarna i Sverige vid samma tidpunkt på 70-talet och framåt,  var Ingvar Kamprad på IKEA och Olle Blomqvist på ELLOS, och som ofta träffade varandra och köpte personliga varor från varandras bolag.

De hanterade all sin personal, alltså inklusive chefer, med "ömsesidig respekt", vilket resulterade i att det fanns inte stor risk för att deras bolag infiltrerades  av personer med "antisociala personlighetsstörningar", alltså  socio- och psykopater" som var benämningen då! Hur vet undertecknad detta? Jo, undertecknad och mitt bolag var inhyrda som konsulter i beteendeträning. Eftersom det var på slutet av 1970-talet är det så länge sedan att det är ok att berätta om det. Vet alltså vad vi talar om här i DinRöst.

Hur får DinRöst reda på hur saken ligger till i Mariestad kommun. Dels genom gamla bekanta och vänner varav flera har varit, och är anställda inom Mariestads kommun. Dels för att så många Mariestadsinvånare de senaste månaderna gett uttryck i MT FriaOrd, för hur kommunens talespersoner beter sig och uttalar sig. För undertecknad och dennes f.d. medarbetare är analysen att minst 4 personer har "antisociala personlighetsstörningar", som utmärker sig i både tal och skrift, samt genom sina beteenden på arbetsplatserna. Av dessa fyra personer är  2 st politiskt valda och 2 st anställda som tjänstepersoner, dock med stark påverkan från politiken = (M) med delar av alliansen.

Vad bör göras, är den viktiga frågan? Komma med kritik är en sak, fast den behöver ha en svans som visar vägen framåt, inte bakåt, som man kan förledas tro. Undertecknad vet, genom erfarenhet, att facket i Sverige har mycket bra kunskaper om hur man korrekt analyserar dåligt genomfört ledarskap och utan att blanda in riks, region och kommunpolitik i en analys. Det som dock gäller är att respektive fackliga organisationer har minst en facklig representant som vågar ta sig an en så tuff uppgift som en kommun - i allmänhet, och en kommun som Mariestad kommun i synnerhet. Om inte detta görs ganska omgående från personalen och de fackliga företrädarna inom Mariestads kommun, kommer ganska snart nån form av ledarskapskaos att skapas, som inte kommer att sluta av sig själv, förrän möjligen under valåret 2026.

I normala fall när man upptäcker ledarskapsproblem, som organisationen själv saknar egen praktiskt erfarenhet eller internt praktiska erfarenheter av att kunna lösa, så återstår att skaffa sig kunskap om dagsläget enligt särskilda opinionsundersökningar avseende ledarskapet i stort inom organisationen, samt separata undersökningar inom de mest iögonfallande avdelningarna inom kommunen. Finns flera mycket duktiga och praktiska institut för sån undersökningar i Sverige just för tillfället, men inte alla är villiga att ta sig an en problemkommun av Mariestad kommuns nivå - men de finns, och fortfarande kan situationen lösas med hjälp utifrån av vissa av de företag som finns på marknaden. Men ryktet sprider sig snabbt om läget i Mariestad - även till näringslivet som t.ex. Volvo, för att ta en aktuell koncern, men även till egenföretagare i små som mellanstora företag.

Slutligen, glöm inte alla de insändare i FriaOrd i MT, som mer eller mindre dagligen visar  negativa inställningar till Batterifabriken, vilket man genom att läsa alla insändare grundligt, får informationen att många inte har förtroende för flera av kommunpolitikerna från olika partier och för att Tystnadskulturen rent allmänt har spritt sig till merparten av de valda politikerna i Mariestads kommun. Demokratin i fara!

Hade!

2024-03-22     :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

ANTISOCIAL PERSONLIGHETSYNDROM BLAND POLITISKA  OCH CIVILA LEDARE I MARIESTADS KOMMUN 

24-03-21

Varför avviker Mariestad kommuns ledare samt deras personalpolitik från det vedertagna i andra liknande kommuner storleksmässigt?  Troligen antisociala personlighetsstörningar inom ledarstaben.

I MT FriaOrd pekar ofta insändare på just antisociala personlighetsstörningar inom ledarstab. Särskilt ofta att pekas ut är kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) och dennes närmaste kamrater. Orden Psykopater och Sociopater används alltmer sällan i dagligt tal. Dessa ord har ersatts med ett samlingsbegrepp - antisociala personlighetsstörningar/syndrom.

Så här skriver Svea KBT:
Personlighetssyndrom antisocial form innebär brist på respekt för andra människors rättigheter och för sociala normer, som att bryta mot lagen, ljuga och luras. Den som är antisocial är ofta impulsiv, irritabel, eller aggressiv. Man kan agera vårdslöst och ha bristande respekt för egen eller andras säkerhet.

Psykopati – Antisocial PS, hur står dessa två begrepp mot eller med varandra?

Så här beskriver: Håkan Nyman, Dr Med, leg psykolog, spec i neuropsykologi

Uppdaterad: 2012-04-04

Personer med antisociala drag och psykopati framstår som kalla och hänsynslösa. De blir lätt provocerade och kan då utstråla våld. Deras tillvaro verkar inte särskilt planerad eller förutsägbar, utan präglas av impulsivitet och ansvarslöshet.

Personer med antisocial personlighetsstörning har ofta psykopatiska drag. Skillnaden mellan de båda begreppen ligger i att man vid konstruktionen av kriterierna för personlighetsstörningen betonade kriminellt och asocialt beteende.

I psykopatibegreppet betonas istället det hänsynslöst exploaterande förhållningssättet gentemot andra människor, vilket inte nödvändigtvis är olagligt. I det följande beskrivs personer som uppfyller kriterierna för båda begreppen.

Antisociala och psykopatiska personlighetsdrag förekommer hos uppskattningsvis 3% av männen och mindre än 1% av kvinnorna. Bland de som döms till fängelse är dock andelen över 50%.

Symtom

Personer som ofta brusar upp och tar till våld, eller hänsynslöst utnyttjar andra människor, utan att känna skuld eller ånger, kan antas ha antisociala och psykopatiska drag.

Betecknande är också den starka dragningen till äventyrligheter som är riskabla både för personen själv och för omgivningen.

Självbilden är störd på så sätt att personen uppfattar sig själv som stark och överlägsen. I följd med detta tycker man sig ha rätt att utnyttja andra, antingen för att man annars själv skulle bli utnyttjad, eller för att de andra är svaga och därför föraktliga.

Utredning och diagnos

För att diagnosen antisocial personlighetsstörning ska ställas ska de typiska dragen kunna iakttas redan i barndomen/ungdomen. Den bygger rentav på att diagnosen ”Uppförandestörning” ska ha funnits före 15 års ålder.

Skillnaden gentemot vanligt kriminellt beteende är just bakgrunden i barndomen, samt sättet att relatera till en partner, till eventuella egna barn, och till andra människor överlag.

Man ska också skilja personlighetsstörning från sådana antisociala och kriminella beteenden som är en följd av missbruk och beroende.

Barn med ADHD löper risk att utveckla antisociala drag, på grund av bristerna i uppmärksamhet och impulskontroll. Det anses att risken ökar mycket påtagligt om omgivningen inte korrekt bedömt tillståndet, utan bestraffar barnet för sådant han eller hon inte kan hjälpa.

Behandling

Skuld, skam och ånger är starkt motiverande affekter som personer med antisocial personlighetsstörning i stort sett saknar. Istället domineras känslolivet av vrede. Av det skälet är behandlingen sällan inriktad på själva personlighetsstörningen utan på de komplikationer som en sådan livsstil orsakar, t ex i form av missbruk och beroende.

Trots detta är det givetvis viktigt att bemöta även personer med sådana besvär korrekt och inte ta det avvikande beteendet till intäkt för ett avvisande.

Hur får man hjälp?

Personer med antisociala och psykopatiska personlighetsdrag söker inte hjälp för dessa utan för oönskade konsekvenser som de kan drabbas av, t ex ångest eller sömnstörningar.

De kan också hamna i situationer där de söker eller tvingas till vård för beroende eller missbruk av olika slag.

Ofta brukar de mest utmärkande avvikande beteendena avta med åldern, men då finns det kanske inte särskilt mycket av normala sociala kontakter kvar. I sådana fall blir det ändå mycket svårt att uppnå en mer ”normal” tillvaro.

Råd till närstående/anhörig

Om man tycker att någon man inlett en relation med verkar uppvisa sådana drag som ovan beskrivits gör man bäst i att snabbt avbryta kontakterna.

Om en nära anhörig verkar ha sådana drag kan man hjälpa genom att konsekvent stötta försök till mer ansvarstagande och socialt acceptabelt beteende.

Författare: Håkan Nyman, Dr Med, leg psykolog, spec i neuropsykologi

Uppdaterad: 2012-04-04

                                                                  ******************

Hur länge skall den rådande ledarstaben i Mariestad kommun få fortsätta  med Tystnadskulturen och dess slagord "Håll käften och arbeta?

Hade!

2024-03-21

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

FÖRNEKELSEPROCESSEN HAR STARTAT I MARIESTAD KOMMUN!

24-03-12

I dagens MT FriaOrd tar Kvinnorna i Moderaterna i Mariestads partistyrelse till med sina sista kort - förnekelsens bleka dödsryckningar. Följer samma grammatik som Förintelsens förnekare fortfarande använder än i dag. Enastående förintande av M-kvinnorna själva, dessutom hanterat som Förintelsen av judar för lite mer än 80 år sedan, även homosexuella, förståndshandikappade, socialister m.fl - m.fl!

Dessutom ljuger dessa (M)-kvinnor: "Våra politiska motståndare levererar svartmålande och lögner.". Förutom (V), som bedömt kommunalrådet Abrahamsson(M) som ett sänke för Mariestad kommun,  så levererar inte vare sig (M) eller några andra partier annat än tystnad rörande anklagelserna om Sexism, Homofobi och Rashets, vilket är den farligaste varianten av förnekelse - man förnekar verkligheten genom att spraya guldfärg på sina förnekelser, och menar att Johan Abrahamsson (M) har inte betett sig så som han själv erkänt i en radiointervju.

Det verkar som den ende som är något så när ärlig i ovan sammanhang, är boven själv, i dramat "Den stora förnekelsen i Mariestads politiken"!

Hade!

2024-03-12

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

KOMMUNALRÅDET ABRAHAMSSON SITTER I STYRELSERNA I  8  AB ÄGDA AV MARIESTADS KOMMUN I MARS 2024?

24-03-11     :2

Kommunalrådet har valts in i styrelserna i 8 av Mariestad kommuns AB, fortfarande i Mars månad 2024, trots att han gjort sig till rikskändis som sexist och rasist, t.e.x i Wikipedia, citat: "Han avgick efter att ha fått kritik för att ha delat rasistiska och sexistiska bilder i en privat chatt."!

Dagens Samhälle skriver: "Detta sedan det avslöjats att han i en privat chatt under flera års tid delat bilder som kan anses ha sexistiskt, rasistiskt och homofobt innehåll."!

SVT skriver: Johan Abrahamsson, ordförande för Moderaterna i Västra Götaland, avgår. Detta efter att han delat rasistiska och sexistiska bilder i en privat chatt mellan 2019–2022.

Ovan lista är bara tre exempel av ca 10 riks nyheter som sprids via media. Hur kan Mariestad kommun satsa på en person som gjort sig till riksskändis för sin Rasism - Sexism - och Homofobi, och har sitt främsta varumärke i en person som av media utnämnts till rasist - sexist och homofob, som medvetet gör sig känd på Internet, inte bara med 12 bilder, utan med minst 100 bilder och under flera år, enligt egen utsaga, och med kommentarer som man knappast förknippar med varsamhet om det tänkta varumärket Mariestad kommun.

Att (M)politikerna i Mariestad backar upp sin hjälte kan man ju förstå, men att resten av de politiska partierna, (V) undantaget, inte reagerar, samt inte heller agerar för kommunalrådets(M) avgång från politiken i Mariestads kommun, känns som mögeldoft. Och sånt brukar sätta sig i kläderna man bär! Tror alla partier utom (V) att Mariestadsborna i allmänhet tycker att man skall satsa på "mer Rasism - Sexism - och Homofobi!" inför valet 2026?

Hade!

2024-03-11     :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

SJUKVÅRDEN BEHÖVER 30 TUSEN FLER ANSTÄLLDA 2030.
YRKES/FRITIDSPOLITIKERNA BEHÖVER HALVERAS FRÅN CA 35 TUSEN TILL 16 TUSEN,  SNARAST!

24-03-11    :1

Vård, Skola, Omsorg och ca 35 tusen Politiker, har vardera helt olika problem att tackla. Inom Vård, Skola, Omsorg har man inga direkta kompetensproblem, inom inom Yrkes- och Fritids politikerna, ca 35 tusen enligt bl.a. SCB, är år problemet det motsatta - inkompetens!

Varför? Därför att inom Vård, Skola, Omsorg skall i stort sett alla anställda ha särskilda certifikat som bekräftar att man har minst den utbildning man måste ha, inom de olika yrkena. Inom vården saknas både arbetsmiljö och sjukvårdspersonal, och allt för många nyutbildade har tappat sugen redan under praktiktiden och tar sig till andra yrken eller privat verksamhet.

Inom politikeryrket krävs inga som helst certifieringar som skall visa på någon som helst kompetens för själva yrket. Man behöver inte ens kunna skilja på sanningar och lögner, och dåligt minne är närmast ett måste. Lätt psykopatiska drag verka vara av godo. Det som väntar för yrkespolitikerna är 62 tusen i månaden + 1000-tals kronor i olika övriga ersättningar, trots att de saknar yrkesutbildning och också någonting av värde att göra.

Hur skall ovan gå till? Dra ned riksdagens antal ledamöter till 151. Dra ned Regionpolitikerna till 0, de har uppenbarligen inga arbetsuppgifter de kan klara, men förstås bra betalt + ersättningar och extra arvoden för en massa stiftelser och bolag. Halvera kommunpolitikerna och avlöna dem med 60 tusen i månaden + fri bil, då kommer man att locka, välutbildade politiker under mycket stark konkurrens. Man kan mycket väl kombinera valda politiker med normala marknadskrav och regler, som vilka andra anställda som helst.

Låt nedskärningar i politiker branschen ske med samma sorts liar som används inom näringslivet, även inom stat, regioner och kommuner. Det vanliga idag är att man slår mest med kraft, huggande, med väldigt lite teknik och dessutom med en slö lie. Det som är betydligt roligare (och bättre för kroppen) är att ha en rakbladsvass lie med ett orv som är anpassat till användarens kropp. Nedskärningar av antal politiker till normal EU nivå borde räcka även för Sverige, och det finns inget som talar emot!

Hade!

2024-03-11     :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

"Bedrövligt agerande av politiska ledningen"

24-03-09

Tack för insändaren på MT Nätupplaga, sedan igår e.m.! Dels ovan rubrik, dels rätt typ av talesperson, "Organisationskonsulten."

Likheten med ett 50-årigt kommunalråd i Mariestad och en krokodil är slående, och inte vilken som helst , och utan den livsfarliga saltvattens-krokodilen vid Vänerns strand, nära sin arbetsplats, skulle Mariestad kunna vara ett turistparadis. Mariestads krokodilen äter mentalt upp minst en människa varje månad, men ses som helig och får icke rensas ut från (M)-leden, i vart fall är det vad övriga (M)-familjemedlemmar anser. 

För även om saltvattenskrokodilen i Mariestad inte blir uppemot sex meter och väger 1 000 kilo, så kan den hoppa upp ur vattnet och röra sig snabbare än en något annat kommunalråd med övervikt, på en kort sträcka. Som alla krokodiler har Mariestads-varianten mikrotrånga hörselgångar och en jättestor käft, som skrämmer även när den är tyst, vilket Mariestadsvarianten nästan aldrig aldrig är, fräser åt alla han kan! Flytta den till Torsös djupaste håla och lägg ett lock över!

Ni som vill jämföra med Östtimor-varianten, klicka här!

Hade!

2024-03-09

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================


FELANSTÄLLNING NR 1 - ETT AMBITIÖST OCH UTHÅLLIG T DUMHUVUD! = NUVARANDE KOMMUNDIREKTÖREN!

24-03-07    :2

Kommundirektör Susanne Wirdemo verkar ha fått det mesta om bakfoten när ämnet handlar om ledarskap, hennes ledarskap. I MT intervjuas hon av Jenny Åberg, som ställer frågor till kommundirektören:

J.Å. : Det har också framkommit kritik mot att du har en hög frånvaro i stadshuset. Hur ofta är du där?

S.W.: Fyra dagar i veckan. Vi har en policy tagen av fullmäktige som tillåter distansarbete. Jag har också åtaganden som ligger på andra ställen, både i Skaraborg och mot Stockholm och i regionen. Även om jag inte är här betyder det inte att jag inte arbetar. Jag finns tillgänglig 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan på min mobil där alla kan nå mig. Jag tror inte någon förväntar sig att jag ska sitta på min stol mellan klockan 8 och 17.

DinRöst: Det mesta ovan är inte möjligt att genomföras i praktiken av någon, möjligen av Trump, han sociopaten från USA. Att dessutom Wirdemo begär att Mariestad Kommun skall betala kommundirektören Wirdemo för andra åtaganden i Skaraborg, Stockholm och Regionen, verkar vara trolöshet mot huvudman. Vad blev kostnaden för den anställningen?

Redan 2021-06-16 var det dags med ett försvar av Wirdemo's anställning, kommunledningen skrev en lång insändare i MT FriaOrd, och det var MT som var den anklagade parten, en insändare som sjöng en lovsång över den nya kommundirektören Wirdemo! Att försöka klubba ned en lokaltidning i skoskaften, i detta fall Mariestadstidningen, kräver kunskap och fakta, nåt som kommunledningen saknade, vilket för MT blev en ganska enkel match att hantera, eftersom kommunledningen bjöd på en riktigt korkad lögn i sin insändare i MT FriaOrd samt kritiserade alla anonyma författare av kritik mot Mariestad kommun! Läs själva och bedöm!

MT Insändare till FriaOrd 21-06-16 från kommunledningen:

Till dagens datum har sju artiklar skrivits om Susanne Wirdemo i MT. En har varit positivt vinklad, fem har varit negativt vinklade och en neutral. Värt att notera är att huvudpersonen, Susanne Wirdemo, inte har getts möjlighet att besvara kritiken. Inte heller ville tidningen träffa Susanne när hon var på plats tio dagar efter den första pressträffen. Det är anmärkningsvärt!

I Pressens publicitetsregler, en hållning som har stöd i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen går att läsa följande:

•Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.

MT:s ansvariga utgivare, Karin Eriksson, har tidigare inte varit intresserad av att diskutera pressetik, utan har då försökt att rikta ljuset åt annat håll. Vi tycker att läsarna förtjänar ett svar.

Vidare i publicitetsreglerna går att läsa:

•Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifterna så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats.

Har MT verkligen varit källkritiska och kontrollerat samt granskat tidigare uppgifter? En nyhetsredaktion måste filtrera information, inte agera megafon åt olika intressen. Det finns nämligen en helt annan sida av den här berättelsen, som det så ofta gör vid konflikter.

När rapporteringen dessutom späs på med anonyma insändare som tenderar att publiceras tätt inpå negativt vinklade artiklar är det lätt att få intrycket av att här finns en annan agenda än ansvarsfull, objektiv och seriös journalistik.

Vi tycker att det är tråkigt att Mariestads-Tidningen ofta väljer att vara en splittrande kraft, i stället för ett positivt bidrag till utvecklingen av vår fina sjöstad. Fortsätt att granska, men gör det på ett korrekt och ansvarsfullt sätt med de pressetiska reglerna som vägvisare. Det tjänar Mariestads invånare på, inte bara Mariestads-Tidningen. Ett sådant förhållningssätt kommer därtill att bidra till en bättre arbetsmiljö, både för oss som ofta granskas och våra medarbetare samt för journalisterna på MT.

Vi står bakom vår nya kommundirektör Susanne Wirdemo. Hon har gjort ett mycket gott intryck på oss som har träffat henne. Lokaltidningen borde också ge henne en chans.

Thomas Johansson, tf kommundirektör

Karin Utbo, chef sektor stöd och omsorg

Maria Appelgren, chef sektor utbildning

Åsa Alvnér, chef sektor ledning

Per Johansson, HR-chef

Christina Olsson, ekonomichef

Jonas Johansson, utvecklingschef

MT-Redaktionen svarar:

MT har skrivit om kommunens rekrytering av kommundirektör. De frågor som uppstått riktar sig huvudsakligen till kommunledningen och inte till Susanne Wirdemo som sökande till tjänsten. Kommunledningen var väl medveten om att det fanns två saker som skulle väcka funderingar. Det första var tvisten i Alingsås kommun. Det andra var att Susanne Wirdemo kommer direkt från en tjänst för Moderaterna i Göteborg. Det hade också diskuterats, men istället för att vara öppna vid den första presskonferensen så valde man att undanhålla informationen. Reportern fick mycket knapphändiga uppgifter på plats och blev erbjuden en intervju vid sittande bord.

Det var naturligtvis synd att Susanne Wirdemo inte förklarade hur hon ser på detta när vi gjorde intervjun och med facit i hand borde MT inte varit lika snabba att skicka ut texten. Vi förmodar att detta är en av de texter kommunen benämner som positiv.

De senare artiklarna har handlat om rekryteringsprocessen och hur kommunen värderat de uppgifter som framkommit. Uppgifter som kommer från öppna källor och - som det står i de pressetiska reglerna - också bör redovisas. MT har även andra källor. Bland annat var det en av de sökande som tyckte att det var underligt att hen närmast ombads att dra tillbaka sin ansökan för att media inte skulle få reda på att hen sökt. Det kunde uppfattas, enligt den sökande, som om man ville dölja hens kompetens. Den som söker en tjänst i en kommun vet att detta blir offentligt.

MT har inte brutit mot god pressetik. Inte någon av cheferna som skrivit under debattartikeln har kontaktat ansvarig utgivare eller annan medarbetare för att diskutera pressetik.Vi är gärna behjälpliga med att förklara medias roll och uppgift, samt tolkningen av de pressetiska reglerna. Det är tråkigt att kommunen vänder en korrekt rapportering till att tidningen har en agenda. Det är riktigt att kommunalråd Johan Abrahamsson ville att vi skulle göra en intervju med Susanne Wirdemo i torsdags, men det fanns inte utrymme för detta i skolavslutningstider. Nyhetschefen skickade dock ett mejl till kommunalrådet om att vi gärna återkommer i nästa vecka när det finns tid. Han fick inte något svar.

Självklart ska vi även intervjua vår nya kommundirektör när hon tillträder i augusti.

Det är också viktigt att kunna skilja på nyhetsartiklar och insändare. Det sistnämnda är en plats för allmänhetens tyckande.

Det är sorgligt att kommunledningen väljer att mäta artiklar i positiva och negativa nyheter istället för att verka för öppenhet och transparens i alla frågor. Det skulle skapa engagemang och delaktighet.  MT vill vara en del i det arbetet.

#####

DinRöst: Nu har det snart gått 3,5 år sedan ovanstående ordväxling mellan Mariestad kommun och Mariestadstidningen, och ingenting positivt har hänt gällande personalen i Mariestad Kommun, snarare tvärtom,  ca 60 specialister och chefer har antingen sparkats eller sagt upp sig själva fram till dags dato, och Tystnadskulturen verkar fortfarande vara ett ett aktuellt personalstyrningssystem, samma ledande personer som kommunalråd och kommundirektör finns ju kvar, bägge starka förespråkare av "sssstörsta möjliga tystnad" som på vilken circus som helst.  Många menar att Abrahamsson(M) och Wirdemo (M) alldeles själva lyckats förstöra Mariestads varumärke, och det i en tid då det inte finns nåt varumärke att förstöra, vilket inte är helt sant. Tysta politiker kan också förstöra varumärken, det gäller bara ca 85% av alla politiker i Mariestad Kommun. De andra tillhör i hög grad kommunalrådet Johan Abrahamsson´s politikervasaller, han finns ju alltid på plats, medan ingen vet var Wirdemo finns i veckorna, och som hon själv säger, "mina telefoner är alltid öppna 24/7...................för mina 7 avdelningschefer". Vad hon säger till alla andra +2 000 tusen anställda är troligen "Fuckoff!".

Hade!

2024-03-07    :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

================================================

KOMMUNDIREKTÖREN WIRDEMO´s CV AVGJORDE ANSTÄLLNINGEN I MARIESTAD KOMMUN!

24-03-07    :1

Gårdagens pressträff med yrkespolitikern Johan Abrahamsson(M) och tjänstepersonen och kommundirektören Susanne Wirdemo (M), redovisas i dagens MT i artiklar, som indikerar en total kollaps och en överkokt kalops, där allt faller ihop i en politisk gegga. Att inte politikerna tar något ansvar för sina handlingar, framgår klart av MT-artiklarna idag, och att någon, vet ej vem, har varit undertecknare av anställningsavtalet gällande kommundirektören Susanne Wirdemo, är ju ett faktum.

Alltså, i ena änden finns kommunalrådet Johan Abrahamsson(M), en av samhällets stöttepelare, visserligen inte vuxen sin politiska titel  kommunalråd, men väl beläst när det gäller homofobi, sexism, rasmobbning, förevisande inte bara 12 bilder i nämnda ämnen, för mindre grupper på internet, utan 100 tals bilder, enlig egen utsaga. Kommunalrådet beskriver sig själv vara en kontroversiell person, som om det vore ett krav för att erbjudas titeln kommunalråd. Å andra sidan beskrivs kommunalrådet varande innehavare av en diagnos som  skulle förklara hans mobbingmetoder av vem som helst, politiker eller tjänsteperson i Mariestad Kommun - och samtidigt mycket snäll, timid och och rentav gullig för de som tar hans parti(M)

DinRöst har bett ett par tiotaggare inom näringslivet, att beskriva sina sämsta anställningar av personer i ledningsfunktioner. Vi kan sammanfatta deras svar med: "Ambitiösa och uthålliga dumskallar"!

När det gäller kommundirektören, så är det bara att gratulera den headhunter som för en respektabel ersättning lurade på Mariestad Kommun en av den mest, enlig sitt CV, misslyckade anställningen av en chefsperson sedan anställningen av socialchefen från Lidköping, som "råkade" övertrassera sin budget med 22 miljoner, på bl.a. konsulter. Socialchefen avtackades med miljonbelopp, vilket var korrekt, med tanke på att hon inte hade gjort något felaktigt, bara följt de instruktioner om införande av Tystnadskultur som kom från ledningen - vilken den nu var vid det tillfället. Anställningen av nuvarande kommundirektören har gett ungefär samma resultat, ett stadigt grepp av upprätthållandet av Tystnads kulturen i Mariestad Kommun!

Det finns dokumentation från kommunen som påvisar att de senaste fyra åren kostat kommunen ca 112 miljoner icke budgeterade kostnader, samt felbudgeterade satsningar som stavas VÄTGASBUBBLAN, ELFORDON SOM SKROTATS, ELECTRIVILLAGE m.m. Fortfarande ljugs det om dessa avsomnade "projekt" på Mariestad kommuns hemsida, projekt som bl.a. betalats av VänerEnergi AB, genom inköp av skrotet till överpris och efter påtryckningar på den dåvarande VD´n.

DinRöst kommer inom nån vecka att redovisa ett mer substantiellt innehåll avseende den top-11 lista Du finner i ovan information. DinRöst har skickat e-postar, under det senaste året, till ett 40-tal politiker i Mariestad kommun och informerat om vår top-11 lista, och om samma information som Du kan ta del av idag på DinRöst. Kommer inte som nån överraskning, men DinRöst har inte bevärdigas med mer än tre e-postar från politiker, och de vill, och kommer att få vara anonyma, förmodligen med en viss politisk ledare och viss kommundirektör i tankarna.

Hade!

2024-03-07    :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=================================================

HAR INTE HR-CHEFEN I MARIESTAD KOMMUN NÅGON CHEF?

24-03-06     :2

Eller är han en (M)oderat tjänsteperson, och tillhör det numer välbekanta kommunalrådet Johan Abrahamssons (M) tysta och fjäskande vasaller. Om han har en chef, är det också en som är (M)oderat och fjäskande vasall? Denne chef borde kolla om HR-chefen Per  varit på sin arbetsplats nån gång de senaste månaderna, eller kanske ligger sjuk hemma. Nått fel är det på HR-chefen eller dennes chef, som låter karln uttala sig i dagens MT, som om han verkligen är frånvarande mentalt, när han uttalar sig om en enkät rörande vad personalen i Mariestad kommun tycker om sin arbetsmiljö:

Per Johansson: Mariestads kommun har precis skickat ut en enkät till medarbetarna kring arbetsmiljön. Men det har inget att göra med senaste tidens larm om brister.

– Det är en ren slump, säger hr-chef Per Johansson!!!

I veckan skickades en enkät ut till alla månadsanställda i Mariestads kommun. Där ställs frågor om hur medarbetarna ser på sin arbetsmiljö. Bland annat får de svara på om arbetet känns meningsfullt och om man ser fram emot att gå till jobbet.

DinRöst kommentar:
Till personalen i Mariestad kommun, det finns organisationer som anlitar firmor som producerar enkäter som är mycket vinklade till kundens önskemål, vilket innebär att de leder in på ett helt annat spår, än vad som borde vara den korrekta målsättningen med enkäten. Läs det material ni får mycket noga, och förleds inte till att sätta de återkommande kryssen på ställen som kan misstänkas styra dig på ett smart sätt. Det brukar finnas en blank ruta i seriösa enkäter, där Du fritt kan berätta din syn på sakernas tillstånd - använd den i huvudsak, och ta kopia på både de ifyllda blanketterna och om Du väljer att skicka med en bilaga. Den största lögnen och försök till förvillande angående enkäten är redan uttalad av HR-chefen Per Johansson, och förmodligen godkänd av dennes chef:

– Det är en ren slump, säger hr-chef Per Johansson!!! att enkäten kommer just nu.

Hade!

2024-03-06    :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=================================================

VEM BETALAR FÖR KOMMUNALRÅD, REGIONS RÅD OCH ANDRA POLITISKT INRIKTADE YRKEN?

24-03-06     :1

I budget tider hör vi för närvarande varje dag om nedskärning på miljarder kronor som som handlar om Vård, Skola och Omsorg. Man hör aldrig talas om nedskärningar i budgetar, eller antal avseende kommunalråd, regionråd, landstings- och riksdagsmän/kvinnor. Det rullar bara på, men för vanliga människor rusar prisökningar, och så småningom ökar risken för att våra anställningar byts mot avsked. Samtidigt har inte undertecknad sett budgetneddragningar som drabbar yrkespolitiker eller fritidspolitikervare sig gällande antal eller löner/arvoden. Detta trots att Sverige har bland världens flesta yrkes- och fritidspolitiker per miljon invånare, långt fler än Norge, Finland, Danmark och övriga EU, så verkar det inte finnas officiella budgetar som påverkas av den form av nedskärningar som påverkar alla andra medborgare. Politiker i Sverige tillhör en annan klass, än alla andra Svenskar!

Bra jobbat av politikerna, när det gäller de egna kollegorna! De verkar vara ca 32 tusen enligt källor på Internet! Skall det vara just det antalet enligt lag, eller vad! Eller kanske de i själva verket skall var 64 tusen?

DinRöst har inte funnit svaren på ovan rubrik - verkar inte finnas specifikt svar på frågan! I vart fall inte på Internet.

Hade!

2024-03-06    :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=====================================================

ÄR POLITIKER I SVERIGE ETT YRKE?
ÄR PERSONER MED   diagnos ap OVANLIGA PÅ SVENSKA ARBETSPLATSER?

24-03-05

Vi först tacka för de många e-postarna som kommit DinRöst tillhanda, i samband med att vi tog upp ämnet “antisocial personlighetsstörning”, i samband med yrket politiker. För att reda ut vissa missförstånd som kan uppstå när man börja tala om ap = “antisocial personlighetsstörning”, den förkortning vi valt att använda i denna artikel, så vill vi först hänvisa till professionella källor för att beskriva om politiker är ett yrke. Så här svarar ett AcadeMedia företag - Framtid.se - på nämnda fråga:

En politiker är en person som sysslar med politik, det vill säga offentlig maktutövning genom åsiktsbildning och/eller beslut. Det går att kategorisera politiker i två fack, yrkespolitiker och fritidspolitiker.

Yrkespolitiker har politik som sin huvudsakliga sysselsättning och får då också sin försörjning (i snitt 68 000 kr/mån) från sitt politiska uppdrag eller arbete. Bland valda yrkespolitiker finns exempelvis ministrar, riksdagsledamöter, landstingsråd och kommunalråd.

Till yrkespolitiker räknar man ofta också så kallade politiska tjänstemän - personer som inte är valda men som är politiskt tillsatta tjänstemän i en offentlig förvaltning och som driver politiska mandat, till exempel statssekreterare och olika typer av politisk sekreterare. Till yrkespolitiker kan också räknas partifunktionärer som är anställda tjänstemän i en partiorganisation.

Inom kommunal- och landstingskommunal verksamhet är de allra flesta politikerna så kallade fritidspolitiker. En fritidspolitiker har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken och sköter följaktligen de politiska uppdragen på sin fritid. Exempel på fritidspolitiska uppdrag är ledamot av kommunfullmäktige eller ledamot av en kommunal nämnd.

Liksom för yrkespolitikern bör man särskilja mellan valda förtroendemän, genom allmänna val och fullmäktigebeslut och övriga politiker såsom lokala klubb- och föreningsordförande etc som väljs av sina medlemmar.

DinRöst kommentar:
Att notera är, Sverige har inte s.k. personval, vi har proportionella val, eller partival som det också kallas för, och det är politikerna själva, via sina partier, som efter ett val har att välja respektive politiker från medlemsregistren. Visserligen kan man i valsedlar kryssa för, eller ange namn, som man själv skulle vilja se representera en själv i Riksdag, Regioner, Landsting eller Kommuner. Det skulle alltså i ett kommunval kunna bli så att en specifik person kryssas av många väljare, men dessa försök till demokrati kan de lokala partierna bortse ifrån utan att begå ett lagbrott, och i s.k. "demokratisk ordning" utse sin egna favoriter utan att behöva ta hänsyn till  personliga val genom ett X eller ett namn.

Finns skäl att välja full demokrati, som personval står för och kallas majoritetsval i enmansvalkretsar. Sen blir det ju ändå så att politik betyder, att majoritet vinner val, och resten förlorar, that´s life! Och att majoriteter förändras, och det kallas politik! 

Det finns människor med  ap,  antisocial personlighetsstörning, och som oftast är anställda på befattningar av typ ledarskap och chefer samt politiker och som gör ett mycket bra jobb, och som dessutom söker sig till den typen av befattningar. Detsamma gäller t.ex. personer diagnosticerade som ADHD-personer, vilket man dessutom nu för tiden också kan använda till sin fördel för vissa yrken. Men det finns många, både politiker och tjänstepersoner, som förorsakar stora problem i sina roller som chefer. Svårigheten med vissa typer av störningar, är när de anställs av t.ex. de chefer som skall ha dem i sin stab, är att personer med ap ofta är charmiga och mycket utåtriktade, vilket innebär att de under långa tider sällan är några problem, eftersom de kanske bara har några av de symptom man nämner i ap, och att de ofta omnämns av personalen som "hårda men rättvisa", och som "kalla men inte döda".

Om Du själv skulle känna att din chef förorsakar så mycket problem att man kan misstänka ett svårt ap-tillstånd - och att Du verkar vara den enda som upptäckt detta, vilket kan verka vara omöjligt, men så funkar rädda människor, se till att få ett bra betyg från någon annan än din chef, och välj att byta jobb,  fort som attan!

Hade!

2024-03-05

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=====================================================

"Jag gick med en ständig klump i bröstet till stadshuset"

23-03-04

Ida Ekeroth Clausson (S), tack för att Du delar med dig i MT FriaOrd om dina upplevelser på din tidigare arbetsplats som kommunpolitiker i Mariestad kommun!

Och att Du delar med dig av din erfarenhet av den usla arbetsmiljö som så många, väldigt många har utsatts för, och som fler av de kunniga och välutbildade medarbetarna, som antingen sa upp sig eller påverkades att säga upp sig, eller rent av sparkades/sparkas i Mariestad kommun, säkert har stärkt dem i deras beslut i att sluta arbeta på Mariestad kommun. DinRöst förstår att Du inte väljer att nämna någon ansvarig, Du har ju också bytt arbetsplats, och vi hoppas att det inte är lika tokigt med arbetsplatsmiljön i Sveriges Riksdag. Och med detta lämnar vi Ida Ekeroth Clausson, för att skriva om andra saker än det som berör just den nämnde personligen.

Det finns ett antal personer inom kommunen som undrat över om eventuella chefer, medarbetare och kollegor har en “antisocial personlighetsstörning”? Dessa ifrågasatta personer söker, och får ofta jobb i ledarpositioner inom alla olika typer av organisationer. Finns i Sverige mellan 100 till 300 tusen sådana, varav enbart ca 10 tusen får diagnos “antisocial personlighetsstörning”Eftersom undertecknad i sin konsultverksamhet i stora företag under ca 30 år, arbetande i huvudsak med ledningsgruppsnivåer med VD som högste chef, har en av uppgifterna varit att försöka utröna om vissa av deras ledare kan misstänkas ha beteenden som skulle kunna bli diagnostiserade som t.ex.  “antisocial personlighetsstörning” och som är orsaken till ständiga tvister inom i stort sett hela den administra personalen, och mellan cheferna på den högsta och mellannivån. När vi konsulter börja misstänka, att det handlade mer om något, som i våra kretsar kallades socio- och psykopater, och alltså i dagens Sverige benämns “antisocial personlighetsstörning”, fick psykologer ta över, innan vi andra kunde göra vår jobb klara.

DinRöst:
På en arbetsplats som Mariestads kommun, med ca 2 500 anställda, kan ca 1 till 3% av personalen diagnostiseras med “antisocial personlighetsstörning”.   För jämförelse, i en studie från 2018 av den svenska vuxna befolkningen (17-84 år) var 4 procent alkoholberoende (3,1 procent av kvinnorna och 4,8 procent av männen). Det motsvarar omkring 310 000 personer som är alkoholberoende. Källa Sundin, E., Landberg, J. & Ramstedt, M. CAN-rapport nr 174.

Till de som känner oro för arbetsmiljön i Mariestad Kommun, tänk "Ensam är inte stark"! Samla er och involvera era fackliga organisationer om den dåliga arbetsmiljön, som gjort att ett stort antal, minst 60 st chefer och medarbetare, lämnat Mariestad Kommun - som inte är ett varumärke utan en arbetsplats, där vissa medarbetare får en klump imagen varje dag de kommer till sin arbetsplats, vilket även innefattar valda politiker. Gör Mariestad till den pärla den skulle kunna bli! 

Hade!

2024-03-04 

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

MÅNGA MENAR ATT ABRAHAMSSON FÖRSTÖR MARIESTADS VARUMÄRKE!

24-03-03    :3

DinRöst hävdar två argument mot rubriken ovan, dels nummer 1, - för att det går inte rent juridiskt att förstöra Mariestads Varumärke, eftersom Mariestads kommun inte äger något Varumärke. Och nummer 2,- för att Mariestads kommun har inget att sälja som duger i ett Varumärke, eftersom ett Varumärke är en juridisk aktivitet som skall erkännas av av Patent och Registreringsverket PRV för att få kallas ett registrerat Varumärke!

Detta är ett Varumärke enligt PRV:Ett varumärke är ett kännetecken för ett företag/organisation, en produkt eller tjänst. Det kan bestå av exempelvis ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, ljud eller kombinationer av dessa. 

Verkligheten är att inga politiker i Mariestads kommun har någonsin ens försökt att skapa ett varumärke som klarar en PRV-registrering. Björn Berggren i Mariestad är en av få som verkligen försökt skapa något, som skulle kunna ersätta ett varumärke, bl,a uttrycket Vänerns Pärla, men Mariestads kommunpolitiker satsade aldrig pengar för att marknadsföra Mariestad = Vänerns pärla, och Björn Berggren jobbade ändå länge gratis, i samband med andra marknadsförings idéer för olika kända företag i Sverige. Nu finns det flera kommuner som använder samma ide, den  med en pärla inblandad, men så vitt undertecknad känner till, inget som är ett registrerat Varumärke.

KappAhls grundades av Per-Olof Ahl  år 1953, och som under hela sin aktiva tid var känd för att provocera och överraska, och beskylldes då och då av vissa konkurrenter att ge branschen dålig reklam. Det kontrade Per-Olof Ahl med påståendet "Dålig reklam är också reklam"! Och den ende som lyckats ge nån reklam, förvisso dålig sådan - och överhuvudtaget för Mariestad kommun, är allas vår fiskmåsman, seglande på reklamhimlen med en skrevande kvinna med just en fiskmås i skrevet, tungomålstalande och kraxande på Torsö-engelska runt om i den internationella cyberrymden. Det blir mycket tråkigare när han får sparken.

Fast det fina i skat- och kråksången är ju att ingen förstör Mariestads varumärke eftersom det inte finns ett sådant,  eftersom Mariestads kommun inte ens satsar på Johan Abrahamsson som ståuppare på heltid för Mariestads kommun, så han slipper vara i kommunhuset och störa verksamheten med sina hyss. Man satsar i stället på stora skulder och underskott och 40 tusen invånare från hela världen, i sjöstaden Mariestad.

Hade!

2024-03-03    :3

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

============================================================

OPPOSITIONSRÅDET SOM SLUTADE VARA HEMLIG!

24-03-03    :2 

MT Nätupplaga i går Lördag 2 Mars 2024:

Oppositionsrådet Janne Jansson (S) berättar om hemligt möte i stadshuset – ville lyfta bort kommundirektören!

Kan vara risk för sexism från oppositionsrådet Janne Jansson sida, kommundirektören är ju uppenbarligen en kvinna, och minsta felgrepp vid lyftet kan visa att det var just själva greppet som var sexistiskt , alla har ju mobiler med kamera! Men Janne är uppenbarlige den modigaste politikern i Mariestad Kommun, för tillfället. Resten sitter ju gömda och väntar bara till valet 2026, då de äntligen blir befriade! Men så icke för Janne Jansson (S) - han blåser på (M) så det både räcker och blir över.

Så här, som exempel:– Jag har sett det framför allt i samtal med tjänstepersoner och det är inte bara en person jag har pratat med. Det finns en bred uppfattning om att arbetsmiljön i stadshuset inte är tillfredsställande, säger han.

Så här påstod kommundirektören Wirdemo (M) i intervjun i MT Nätbilaga 24-03-03: Bra samarbete i ledningsgruppen”, vilket hon lite senare i intervjun ändrade till,  "– Mitt ansvar är att ha ett bra samarbete med min ledningsgrupp. Där har vi högt i tak, förklarar hon. Skillnad på Bu och Bä!

Här kommer flera citat från MT artikeln med Janne Jansson (S):
Enligt Jansson (S) riktas missnöjet mot flera personer i ledande ställning. Kritiken handlar om hur deras agerande påverkar det dagliga arbetet.

Kritiken riktas bland annat mot kommundirektör Susanne Wirdemo. Det ledde till att Socialdemokraterna tog kontakt med företrädare för Moderaterna.
– "Vi hade mer eller mindre en överenskommelse kring hur vi skulle agera. Sedan skulle de prata internt. Svaret dröjde, när det kom fick jag veta att de fortfarande har förtroende för kommundirektören, säger Janne Jansson.

MT frågar: Så de moderater ni hade haft kontakt med hade ändrat sig? Svar från Jansson (S):– Eller så hade någon ändrat på dem, det beror på hur man ser på det.

När MT ringer runt till politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott hänvisar två av de tre moderaterna till kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

Men vice ordförande Henrik Andersson säger att han inte känner igen kritiken mot Susanne Wirdemo. Gällande en eventuell överenskommelse med Socialdemokraterna om att lyfta bort kommundirektören (M) säger han:

– Det har jag väldigt svårt att se att vi ska göra.

Enligt uppgift var du en av de som diskuterade detta med oppositionsrådet Janne Jansson?

– Jag har varit tydlig mot Janne. Vi kommer inte att lyfta bort någon kommundirektör. Jag förstår att oppositionen skulle vilja gå den vägen. Jag kan inte uttala mig mer än så, säger Henrik Andersson.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson säger att den frågan inte ens varit på tal.     (Vem av moderaterna talar inte sanning)

– Vi diskuterar alltid hur vi ska kunna forma ett lag, men det är inget som diskuterats att avskilja någon från arbetet.

Har du fått till dig någon kritik från medarbetare i stadshuset gällande kommundirektören?

– Vilken förvaltningschef och vilken avdelningschef får vi inte synpunkter om? Självklart får vi det ner på avdelningsnivå kring olika personer och det är sånt här vi diskuterar bakom stängda dörrar, svarar Johan Abrahamsson.

MT: Men vi har fått höra det här från flera håll?– Jag kommenterar inte det där. Vi diskuterar inte vilka personer som ska sparkas eller inte. Så jobbar inte den här majoriteten. Vi diskuterar reella problem och lösningar, och fokuserar på det. Lösningen är inte att sparka folk hit och dit, det har jag aldrig trott. Det där får stå för Janne Jansson, att han har det arbetssättet.

DinRöst: Så klart talar den genomhederlige politikern och kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) i Mariestad kommun enbart i egen sak, precis som övervasallen Henrik Andersson (M) inom (M) i Mariestad, som inte verkar ha tid att efterträda nuvarande kommunalrådet, med tanke på alla sina sidouppdrag, och som en av de svagast utbildade styrelsemedlemmarna i flertalet AB i Mariestad kommun. Dessa två politiska figurer behöver massor med (M)-kollegor som ställer upp på Johan Abrahamssons (M)-sida, men tyvärr bara en av dom är tvärsäker på sin egen kompetens, den andra, vasallen Henrik, mumlar som mest i skägget. Moderaterna i Mariestad går mot skrällseger i 2026 års val! Och onsdag nu i veckan skall hållas presskonferens enligt kommundirektören Wirdemo (M) - undrar vilken som får sparken, eller slutar av egen kraft den dan?

Hade!

2024-03-03    :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

EN LYCKLIG KOMMUNDIREKTÖR(M) HAR/HADE EN LEDNINGSGRUPP MED SEX!

24-03-03    :1

MT Nätupplaga 1 mars 2024:
Bra samarbete i ledningsgruppen”, som innehåller de sex avdelningscheferna för större delen av kommunens tjänstepersonal, och där chefen för gruppen, kommundirektör Susanne Wirdemo tycker att man "har högt i tak", något hon bör vända sig till fastighetsförvaltningens  chef om, denne sitter väl i ledningsgruppen.

Sedan nämner kommundirektör Susanne Wirdemo att hon har ansvar för ledningsgruppen - men säger inget att om att kommundirektören (M) skulle ha några befogenheter att att genomföra något i ledningsgruppen. Och det är ju bra, för då slipper ju kommundirektör Wirdemo göra några fel!

Undertecknads erfarenheter av stora organisationer, är att om man är tilldelad ett ansvarsområde är man också tilldelad de befogenheter som krävs för att genomföra det man har ansvar för. Dessa befogenheter, om man nu har tilldelats sådana, verkar inte finnas på kommundirektörens (M) arbetsplats i Mariestad, vilket enkelt kan förklaras med att Mariestads kommundirektör har bara ett enda  ansvarsområde, enligt egen utsaga i MT: "– Mitt ansvar är att ha ett bra samarbete med min ledningsgrupp."!     Kallas på engelska, eftersom det är så vanligt i UK, för "Management by kicking asses" - undertecknad vet inte vad det betyder, men kan ha nått med högt i tak att göra! I övrigt genomför MT-reporten Jenny Åberg hela intervjun med kommundirektör Susanne Wirdemo på ett strålande sett, och som ger en förklaring till virrvarret inom Mariestad kommuns organisation. Så kära Mariestads bor, läs hela intervjun i MT Nätupplaga  eller som MT Papperstidning i morgon Måndag, så är Du förberedd på den presskonferens som, enligt MT ges av Mariestad kommun nu på onsdag 6 Mars 2024.

Hade!

2024-03-03    :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

HAR VÅRDEN BLIVIT EN DIAGNOSFABRIK?

24-03-02    :2

Svaret på rubriken ovan i dagens MT Internetupplaga, blir från DinRöst, "Jajja mensan fattas bara - andra sidan är ni klara?". Ovan Ledare i MT, signerad Alex Vårstrand, finns i MT Internetupplaga idag, Lördag.

Med "andra sidan" menas hela politikerkåren, som av någon anledning verkar ha lämnat manegen, för att  föröka sig genom delning 2026, och inte genom ökade kunskaper och  produktivitet sedan 2022. Och på politikersidan tar man en sak i taget vart 4de år. Och för närvarande har politikerna fastnat i diagnosläge inför valet 2026, ungefär som stabsläge. Det är inte samma diagnos som avses i insändaren, d.v.s. att alla tre sidor, de statliga, regionala och kommunala ansvarsområdena stoppar vid DIAGNOS, för att återkomma inför  valet 2026, med nya Diagnoser för nästa 4 politikerkår.

Politiker har egentligen bara en enda viktig uppgift - att skaffa fram pengar till kärnområdena, Vård, Skola, Omsorg. Än har vi inte, ytterligare en gång, 125% marginalskatt. De senaste 20 åren är det endast antalet politiker som ökat, och där ligger vi bland det bästa i världen per miljon invånare. DinRöst tycker det är dags att halvera den tärande delen av politikerskaran  - till att börja med, för att minst hamna på samma antal per miljon invånare som Finland, världens lyckligaste land i flera omgångar.

Vårdpersonal - Läkare - Sjuksköterskor ger allt de kan, och bör göra i sina professioner, men när det inte finns pengar till göra-delen, annat än att stapla diagnoser, tillika patienter på hög, medan intresset för nyrekrytering av sjukvårdspersonal är det lägsta på länge. En bra combo, verkar politikerna tycka.

På olika håll har det skapas nya sjukvårdspartier, t.ex i Sjukvårdspartiet som numer finns i flera kommuner, bla i Västra Götaland, och försöker bli ett riksparti. "Bättre än inget", sa sjukskötaren som plockade potatis på grannens tomt.

Så bästa DinRöst-vänner som är beroende av politikens vård, skola och omsorgsnycker, skaffar er nya politiker och lansera dem, politikerna kan inte skaffa sig nya invånare.

Hade!

2024-03-02    :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

JIMMIE ÅKESSON SD, RIKSDAGENS SKICKLIGASTE ESTRADÖR!

24-03-02     :1

I gårkväll grillades superestradören och politikern Jimmie Åkesson (SD) i SVT´s 30 minuter  av  SVT´s Camilla Kvartoft. Senast man hade en liknande estradör i riksdagen var Gudrun Schyman (VpK=VänsterPartietKomunisterna och senare V) som slutade med rikspolitik vid riksdagsvalet 2010, samma år som Jimmie Åkesson (SD) kom in i riksdagen. Undertecknad är inte säker på att de två möttes vid tiden för valkampanjerna, men undertecknad kan ändå se det framför mig. Det måste ha varit strålande politisk underhållning i TV.

I gårkväll golvade Jimmie Å (SD) den tuffa SVT-reporten Camilla Kvartoft! Skedde utan åthävor och med ett neutralt ansiktsuttryck från Jimmie Åkessons sida. Det skulle inte spela nån roll vilket parti denna estradör och politiker skulle ha som sitt, utgången skulle bli densamma. Kan inte finnas 10 stycken män av den kalibern, och som är svenska politiker.

Däremot finns det ånyo en kvinnlig partiledare och estradör på andra flanken, Mehrnoosh "Nooshi" Dadgostar (V) från Ängelholm, konstiga namn de har därnere i Skåne, men undertecknad kan garantera att det finns inte ett uns av Skånska i hennes språk - vilken svensk som helst förstår henne. T.o.m Johan Abrahamsson (M) har förtrollats av henne, hon har något speciellt, säger han! Och Jimmie Åkesson (SD)  har därmed fått en jämbördig politisk begåvning i riksdagen, som utan vidare platsar in på samma nivå som honom själv. Vi talar om två ytterflankspartier från vänster till höger, finns inga andra partier i riksdagen som lyckats så bra vad avser val av partiledare mellan Gudrun Schymans(V) avgång och Jimmie Åkessons inträde 2010 i Sveriges riksdag. Resten är allt från mediokert till döfött. Flertalet av de övriga SD-politikerna i riksdagen verkar lika tråkiga, ointresserade och avslagna, eller överdopade, som resten av riksdagsmännen, medan det finns flera duktiga kvinnor som skulle kunna nämnas - men då gråter förmodligen de rent mentalt skadade småpojkarna, och de är många och utan makt, försöker ibland uppträda som maktmänniskor, men sånt misslyckas alltid, fråga bara kommunalrådet Abrahamsson(M), innan han försvinner från arenan.

Undertecknad har röstat i ca 15 val till riksdag och alltid röstat som om det vore personval, alltid på den mest estradöra och kunniga kvinnliga eller manliga politikern för tillfället, oavsett parti. Ibland har det blivit vinst, ibland förlorar man!

Nu ser undertecknad fram mot 2026! Och då återstår kanske bara att starta ett nytt politiskt parti! Måste hitta ett ledigt partiledarämne först!

Hade!

2024-03-02    :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

MARIESTADS KOMMUN STÄDAR TRAPPORNA NEDIFRÅN OCH UPP!

24-03-01

I dagens MT är man på hugget, när det gäller både MT FriaOrd och Artiklar, vilket beror på att även Mariestadsbor är mer på hugget, bl.a.  när det gäller den politiska avsaknaden av en fungerade organisation och en inkompetens bland mumlande politiska ledare i alla partier, utom vad avser "fiskmåsen", kommunalrådet (M), och som inte vill vara anonym, fast han egentligen borde gömma sig, och som seglar på hög höjd, och skriker ut sitt mantra "det fixar vi!".

I dagens Fria ord ställer synonymen "Nyligen  MT Tjänsteperson" frågan, Vad är värdegrund? DinRöst ställde i gårdagens utgåva en liknande fråga, som gällde Mariestad kommuns hemsida, Var är värdegrunden? I övrigt en mycket bra beskrivning av sakernas tillstånd i Mariestad kommun, beskriven av "Nyligen  MT Tjänsteperson"!Och  i dagens MT-artikel undras, Var tar staben vägen? Och där skränar fiskmåsen från sin himlatron - kommunaunalrådet (M), tillika arkeolog i ämnet "Kvinnosyn på 2000-talet",  – Det är en liten justering!

Eftersom undertecknad själv varit lyckosam städledare på konsultbasis i många stora organisationer, så kan undertecknad tipsa om en mycket väl fungerande städmetod, "Städa trapporna allra längst uppifrån och nedåt!" - fort som faaan. I Mariestad Kommuns politiska mumieförråd dräller det av stumma och mumifierade politiker i alla åldrar och i alla partier. Som erkänd expert på städning skänker undertecknad en liten present till Mariestads kommun från undertecknad, och utan kostnad av typ Polenfaktura. Avskeda den skränande fiskmåsen först - det är den stora fågeln med det lilla huvudet och stora buken. Betala inte en spänn i skadestånd, skicka med lite frön i en påse som resegodis.

Ytterligare tips, anställ en erfaren jurist omgående, det kommer säkert att dyka upp fiskmåsskit när den stora skränande fiskmåsen med det lilla huvudet och den stora buken flaxat vidare, och samtidigt skränande nedan svar på frågor från MT:

"Det fixar vi" - "Det är ingen jättestor grej" - "Det ligger under kommundirektörens delegation" - "Det är inte så dramatiskt som det låter" - " Det är en liten justering"  - "Det ligger helt i linje med det kommunfullmäktigebeslut som ligger" -" Det har vi inte en aning om i dagsläget" - "Antingen går personen över till något annat eller så blir det en övertalighet",samt ett mycket snabbt måsskrän, "Det är inte tal om någon övertalighet"!

Och varför har endast Mariestad kommun en hemlig Värdegrund som liknar måsskit, enligt de som sett den. Detta eftersom Värdegrunden endast innehåller 3 st ord, TYSTNADSKULTUR SKALL RÅDA!

Och där är det dags att avsluta med en kompis till kommunalrådet(M), en kompis under pseudonymen "Vad avgör en flytt? Knappast KSO!" och som försöker försvara fiskmåsen i skyn, men som verkligen i stället massakrerar densamma, med en skur av hagel genom att sammanfatta sina synpunkter i insändaren med följande uttalande: "Om en ”kontroversiell person” leder en kommun framåt till utveckling och nyetableringar - då är det väl ett bra betyg? (och moderat betyder väl förresten att han är sansad?)". Det är här man förstår att signaturen "Flyttgubbe" betyder att man flyttar och att signaturen troligen inte är en gammal Mariestadsbo, för då torde hen vetat att Mariestad i ca 50 år  har haft ungefär samma befolkningstal som 2023, och där invånarna förstått vad man menar med Vänerns Pärla, och där de första 42 åren styrdes av kommunalråd som både tog ansvar för vård, skola och omsorg och om en stabil ekonomi.

Mariestad  har under dessa 42 år hela tiden haft en bra mix av företagare och företag som visat att Mariestad inte är i behov 40 tusen invånare. Låt inte en skränande fiskmås med litet huvud, stor trut och buk  och  på 100 meters höjd - som de senaste 9 åren fått styra i Mariestad av en klick nymoderater, utan egen majoritet och utan känsla för vad Mariestadsborna skapat de senaste 50 åren, en Vänerns Pärla!

Utan att betala annat än trycksvärtan på några skyltar och broschyrer, utan nån hets om några 40 tusen invånare, en hets som bevisats, och som inte gillas, vilket styrks av det stigande intresset för bevarandet av Mariestads unika och mest kompletta utomhusmiljöerna. Vänerns Pärla, med ren luft, och vatten som kan drickas direkt ur Vänern, och med stora grönområden, varav det kanske viktigaste grönområdet Korstorp med kärr, skogar, hagar och brukad jord samt en del historisk bebyggelse, innan det snabbt förvandlades till stympad industrimark på begäran från Volvo Lastvagnar, för byggnation av en av de skitigaste produktionsprodukter som kan uppbringas, elektriska batterier på ca ett halvt tons vikt per styck.

Som i Skellefteå, Northvolt Batterifabrik, som hittills förorsakat 2 döda i arbetsplatsolyckor samt infrastrukturkaos i Skellefteå kommun med flera tusen lediga platser på Platsbanken, som lockar mycket få sökande, samt mycket stora skulder i både Skellefteås Kommun och i Northvolt AB. Hittills inga vinster alls. Och dit åkte 4 personal från Mariestad på studieresa 2, utan att någon av dem hade i huvuduppgift  ta reda på om det finns några fördelar i Skellefteå, som är påverkade av Batterifabriken.

Vänerns Pärla kommer förstås ha ca 16 tusen nya invånare från många andra länder i världen, och ett stort fint och nytt kommunhus med ca 1200 fler nyanställda, många med utländsk bakgrund, och en fin Batterifabrik med vackra skal- och bullerskydd, stort som Landvetters flygplats.

Hade!

2024-03-01

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

VÄRDEGRUNDEN I MARIESTAD KOMMUN ÄR HEMLIG!

24-02-29

Har förgäves sökt på Mariestad Kommun hemsidas Sökmotor efter begreppet Värdegrund eller Värdegrunder.  Det närmaste man kan komma skulle möjligen kunna vara begreppet Värdegarantier.

Värdegrund består av två ord. Dels VÄRDE som är mjukvaran, dels GRUND som är hårdvarorna. Detta begrepp finns inte förklarat i något lättillgängligt  dokument som går att finna i kommunens sökmotor. Ändå används det av politiker och kommunpersonal i olika officiella sammanhang. Och då kan man väl tänka att det är inget som Mariestad kommun har anledning att kommunicera, så varför inte sluta använda ord som har med begreppet Värdegrund att göra.

Däremot susar det runt ett annat begrepp -Värdighetsgarantier- som också är ett sammansatt ord, VÄRDIGHET som är mjukvaran och GARANTIER som är hårdvara. När det gäller begreppet Värdighetsgarantier så finns 2 dokument på Kommunens hemsida:
Värdighetsgarantier särskilt boende.
Värdighetsgarantier ordinärt boende.

Så här beskriver Mariestads kommun bägge Värdighetsgarantiernas   VÄRDIGHETS/mjukvara:

En värdighetsgaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad du som kommuninvånare har rätt att förvänta dig av de insatser och den service du får genom vård och omsorg.

GARANTI/hårdvaran:

Alla invånare i Mariestads kommun ska i sin kontakt med socialtjänsten bemötas vänligt och korrekt. Socialtjänstens förhållningssätt ska präglas av respekt för den personliga integriteten. För att lägga tyngd bakom dessa ord har socialnämnden satt upp garantier.

Så här formuleras Värdighetsgarantin på Mariestad kommuns hemsida, klicka:
Informationen är mäktig , läs den!!

Om Du sedan skulle få för dig att vilja klaga på  på något så kommer kommer själva garantin att stödja dig:
OM VI INTE kan uppfylla garantin
kommer vi att undersöka vad som
inträffat, ge förklaring och göra allt
för att det inte ska hända igen.

Wow, verkligen en garanti som heter duga. Ungefär lika vass som den Värdegrund den inte baserats på. Så Mariestad kommun, ovan  Värdighetshetsgaranti hör hemma i en befattningsbeskrivning till att börja med,  och inte nått som ni skall belasta era klienter med - det hela liknar Kiviks marknad normalutbud, allt från striptease till ruttna potatisar. Och på tal om striptease, ruttna potatisar och fiskmåsar - hur mår kommunalrådet (M) och dennes vasaller........ egentligen? Och kanske skulle Mariestad kommun införliva sitt bibliotek med ett ex av en VÄRDEGRUND för kommunens politiker och anställda, alternativt sluta prata som om ni har en sådan. För de som verkligen vill dra i er en Värdegrund, gå in på Stockholms Kommun, så ser ni var Mariestad Kommun fått originalet till Värdighetsgarantin ifrån. 

Hade!

2024-02-29

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

JENS NYLANDER AVSLÖJAR KOMMUNBLUFFAR!

24-02-28    :2

Mellan 23-12-18 och 24-02-16 avslöjade Jens Nylander 14 st kommuners miljardslöseri i hanteringen av kommuners leverantörsfakturor. Mycket läsvärt för Mariestad kommuns skattebetalare, speciellt för de som ibland undrar över viss hantering av alla AB som ägs av Mariestad Stadshus AB. Mariestads kommun omnämns ännu inte för något fuffens!

Läs och begrunda Jens Nylanders skicklighet i att nyttja ai = artificiell intelligens och vad det betyder för att parallellt kunna jobba med mycket stora finansiella avslöjanden inom stat, regioner och kommuner!

Hade!

2024-02-28    :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

NU ÄR ABRAHAMSSON (M) JÄTTEGLAD IGEN!

24-02-28    :1

MT av idag meddelar i en bra redogörelse varför Abrahamsson(M) är jätteglad igen. Nu får han äntligen kredit för ett bra jobb, genom en bra rörelse på chefssidan i Mariestad kommun. Alla sorters chefer och alla varianter av antal anställningsår, från ca 6 månader till+ 20 år. Alla har avtackats i MT på samma sätt av kommunalrådet Abrahamsson (M) , "Jag är glad att vår personal är så efterfrågad!"

MT redovisar på ett mycket professionellt sätt de ca 30 st chefer under Abrahamssons (M) tid som kommunalråd, som antingen avskedats - sällan det anges som orsak, men oftast tagit sitt pick och pack och dragit vidare efter en längre eller kortare period mellan +20 ned till ca 5-6 månaders anställning.

Men det räcker inte med det, det är en stor avgång av uppåt +30 st specialist personal, väl så viktiga som ledarstaben, som numer finns spridda utanför Mariestad kommun, och några bor kvar, men jobbar inom andra kommuner. Dessa blev aldrig avtackade av kommunalrådet Abrahamsson (M) i MT, däremot skojades från kommunalrådets (M) mun, t.ex "Där slapp vi den klockan"!

DinRöst talar alltså om + 60 st anställda som dragit vidare under kommunalrådet Johan Abrahamssons(M) politiska ledarskap de senaste 6 åren, förmodligen beroende på det lyckosamma införandet av  den s.k. Tystnadskulturen bland större delen av den administrativa och ledarpersonalen inom Mariestad kommun. Bra jobbat av främst (M), men också från samtliga övriga politiska partier som aldrig någon gång under senaste 6 åren tagit upp det alla visste pågick, under kommunalrådet Abrahamsson(M) och Moderaterna i Mariestads paraply, samtliga partier som är säkra på att de kommer över miniprocentsatsen för val till kommunfullmäktige år 2026. Och varför är de så säkra på det då? Jo de anser, som vanligt, att valboskapen är lättlurad. Och ve och fasa, kanske de har rätt. Kanske är strebern Henrik Anderson (Map +M) öppen för nån dubbelvolt in i nått annat parti, kanske ett nytt sådant. Ryktet går!

Och vad menas med STREBER? Svenska Akademins Ordbok 1909: nedsättande benämning på person (man) som hämningslöst l. med alla medel (t. ex. gm inställsamhet) strävar efter att göra karriär (se d. o. 6) l. uppnå (social l. ekonomisk)framgång; karriärist, (hänsynslös) lycksökare; jfr KLÄTTRARE a. Starbäck vore ej otreflig, om han ej blifvit en politisk Streber. Billing LevnBisk. 154 (1909)Alla strebrar inom förvaltningenSvD(A) 7/11 1921, s. 3. Den litteräre strebern. Folcke SthmÅr 63 (1928)Den flitige och duktige skolpojken är en smått löjlig figur, som skälles för plugghäst, fjäsk och streber. DN(A) 1932, nr 226, s. 4. (Den nye förmannen) var en streber som alla tyckte illa om utom ledningen. Karnstedt Slamf. 235 (1977).

Det finns ytterligare en streber i den politiska ledningen, mer känd för sina studier i bildkonst om kvinnor och fiskmåsar. De två strebrarna anses ha nära kontakt med varandra. Det verkar tryggt för (M) inför 2026!

Hade!

2024-02-28    :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

"FINNS EN DEL ATT REDA UT!"

24-02-27

Det säger VD i Mariehus AB, Cristoffer Hjert i dagens Internet MT, om åren tillbaka avseende hanteringen av Mariehus AB och de 2 dotterbolagen. –"Det finns en del att reda ut, tidigare har vi till exempel flyttat medel mellan våra egna bolag", förklarar Mariehus vd och syftar på moderbolaget Mariehus samt dotterbolagen Mariehus Ärlan och Mariehus Uttern.

Henrik Andersson (M) sitter i 8 styrelser i  lika många dotter och dotterdotter bolag tillhöriga Mariestads Stadshus AB. Där sitter också mannen med bl.a. de intressanta fiskmåsbilderna. Henrik Anderssons CV anger ungefär samma utbildning som dennes politiska chef, kommunalrådet(M) i Mariestad, alltså ingen av dem har kunnat visa att de är utbildade i att hantera annat än sina egna små-bolag med varierande framgång, men har under flera år tillåtits  hantera de AB som ägs av Mariestads kommun via Mariestads Stadshus AB, bolag i 250 miljonersklassen, där de gör sin prao tid, och inte särskilt bra, om man tolkar VD i Mariehus AB, Cristoffer Hjert, som säger i dagens MT Internetupplaga, –"Det finns en del att reda ut"!

Den som lever får se!

Hade!

2024-02-27

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

OANSVARIGT ATT KASTA UT HONOM (M)

24-02-27

I Dagens MT återfinns ovan rubrik från en intervju med Henrik Andersson (M), en av kommunalrådet Abrahamssons goda vänner, ungefär som med Möllers i Lidköping, och som Abrahamsson (M) matchat fram som en av de viktigaste vasallerna runt Abrahamsson(M). På samma sätt som Abrahamsson(M) har Henrik Andersson inte någon relevant utbildning för att ha ledande styrelseposter i minst 6 av Mariestad Kommuns viktigaste AB, bl.a. fastighetsbolagen.

Flera misstänker mottagande och givande av vänskapsmuta mellan de goda vännerna Johan och Henrik, och med tanke de  hyffsat goda arvodena, extraknäcket för relativt outbildade personer som förekommer bland politiker från mer än ett parti,  så kaxar Henrik (M) verkligen upp sig.

Sen är det så, herr Andersson (M), att när man som politiker använder ordet "oansvarigt" i en mening, och för att gemene man/kvinna  inte ska tro att man inte förstår vad ordet betyder, så krävs faktiskt att man  berättar vilka de "oansvariga" är, och som betett sig "oansvarigt", att berätta vad det är som hanterats "oansvarigt"! Men i stället tar herr Andersson den enkla vägen, för att inte riskera hela den myspysiga stämningen mellan de politiska partierna i Mariestad kommun, med att inte peka ut de "oansvariga" som med glädje har röstat på det f..iiiiiiiina (M) och med den f..iiiina oansvarige och obildade M-ledaren i Mariestad kommun, som sitter och fnissar åt alltihop - och samtidigt helt oansvarigt funderar på vad det är för fel på en bild med en oansvarig kvinna som har en fiskmås i skrevet.....?

Hade!

2024-02-27

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

4 PERSONAL FRÅN MARIESTAD KOMMUN STUDERAR I SKELLEFTEÅ.

24-02-25

MT Internet idag:
Mariestads kommun åker på Tisdag på nytt studiebesök till Skellefteå Kommun. På dagordningen står klimatomställning i en växande stad.

– Vi vill få inspiration till hur Skellefteå tagit sig an detta, säger samhällsbyggnadsstrateg Maria Gustavsson. 
Med på resan är, förutom Maria, hennes kollega Johannes Huukanen, som bland annat arbetar med mobilitetslösningar och bostadsförsörjningsfrågor i kommunen, näringslivschef Peter Jonsson samt Daniel Bäckström på kommunens tillväxtbolag.

Temat för besöket är hur kommunen kan nå målet att bli klimatneutral till år 2030. Det är en ambition som både Mariestad och Skellefteå har satt upp. Båda kommunerna ingår också i det strategiska innovationsprogrammet Viable cities.

– Vi kommer att titta på hur Skellefteå jobbar med nya etableringar, bostadsförsörjning, höra om olika projekt där man tar tillvara på nya invånare i staden. Det blir en mix av ämnen, berättar Maria Gustavsson.

DinRöst:
Det är märkligt att ovan 4 personal åker till Skellefteå för andra gången, utan att någon av dem har som specialuppgift att ta reda på alla erfarenheter, som Northvolt Batterifabrik har dragit på sig de senaste 4 åren. Bl.a hur det går för Skellefteå kommun att hantera de ca 4 513 lediga, och annonserade jobben på Platsbanken i Skellefteå under februari 2024. Samt de problem Northvolt batterifabrik har, för att få tillräckligt med personal til Batterifabriken, som förstås går med förlust, bl.a för att de inte lyckats anställa mer än ca 850 personal, av de ca 3.500 som fabriken behöver för att kunna producera för fullt, åt bl.a Volvo! För att inte tala Skellefteå Kommuns egna personalbehov.

Eller har Mariestad Kommun redan löst alla problem med anställningsbara personer till Volvo Lastvagnars Batterifabrik och till  Mariestad kommun, och kanske bara vill hjälpa till lite uppe i Skellefteå?

Eftersom så gott som alla politiker i Mariestad kommun vill ha tillbaka charmtrollet och ståupparen Johan Abrahamsson (M) på banan igen, så kommer han säkert hitta på nått. Det är faktiskt så, att volymen antal sålda Volvo Lastvagnar  har en nedåtgående försäljningskurva, och de enda som fått nya tillhåll på det tänkta industriområdet är kräldjur, och där är framförhållningen föredömlig!

Hade!

2024-02-25

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

HISTORIENS GÅNG I OLIKA TAKT!

24-02-23

Vid sekelskiftet 1800 bodde det 1049 innevånare i Mariestad tätort som då är länets andra mest befolkade stad efter Lidköping. I dag finns ca 12 tusen invånare i tätorten Mariestad.   

Och år 1800 beboddes Karlstad tätort av 2.165 innevånare. Dagens tätort/centralort Karlstad har ca 67 tusen invånare.

Karlstad tätort/centralort har därmed vuxit med ca 31 gånger sin storlek  från år 1800!
Mariestad tätort/centralort har därmed vuxit med ca 12 gånger sin storlek  från år 1800!

Finns ett par frågor att ställa: Varför växte Mariestad tätorts invånarantal med bara 12 gånger sin storlek från år 1800 till nu?
Om Mariestad tätort också vuxit med 31 gånger, då hade vi idag varit ca 55 tusen invånare i tätorten.

Mariestads kommun har idag ca 25,5 tusen invånare!

Karlstad kommun  har idag ca 97 tusen invånare!

Det har tagit 224 år att skapa Mariestads och Karlstads invånarantal t.o.m.  2024!

Mariestads politiker har bestämt att Mariestad skall ha 40 tusen kommun- invånare år 2040, alltså  om 16 år, alltså 1 tusen nya invånare per år, i 16 år! Man kan undra vem som skall bryta trenden, från ingenting i invånarökning under 224 år, till allting på 16 år, när Sverigetrenden av antal invånare pekar på stillaliggande nivåer/mycket små ökningar i nivåer, och flera år framåt. Och med den ledarstil som Mariestads politiker är enade om är den rätta, och som har planerats för de närmaste 6 åren, den med Johan Abrahamsson (M) som kommunalråd.......... kan man undra, eller har undertecknad totalt fel i ovan framtidsspaning? Hoppas det!

Hade!

2024-02-23

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

RUFFEL OCH BÅG-JAKT INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER!

24-02-23

I dagens MT-Debatt skriver debattören Per-Ola Olsson om rubricerade. Han är en borgerlig väl representerad skribent, som beskriver sig själv, med ett smil, som "Sverige snyggaste bonde". Den delen av hans karriär har undertecknad inte så mycket information om, och det är inte Per-Ola Olsson som är den viktigaste personen i dagens MT-debatt, utan personen och affärsmannen Jens Nylander, en ganska okänd affärsman för många, och som nyligen sålde ett av sina företag för ca 1 miljard.  Jens beskrivs på sin site www.jensnylander.com som en glad och mycket duktig och påläst entreprenör, och som tagit AI till hjälp för att avslöja det som nämns i ovan rubrik. Vill gärna bekräfta Jens Nylander´s mycket positiva framtoning. Hans hemsida är en guldgruva av information för skattebetalarna, där Jens  Nylander på löpande band lyfter på på locken över en mängd olika bl.a. dumheter och korruptionsgrytor inom stat, regioner och kommuner. Klicka på Jens Nylander www.jensnylander.com, men läs först dagens MT Debatt och Per-Ola Olsson beskrivning av det Jens Nylander åstadkommit hittills. Sedan kan Du på denna länk läsa om vilket häpnadsväckande upphandlings fusk som Hudiksvalls Kommun bjöd på.  

Kan något liknande hända i Mariestad kommun?

Hade!

2024-02-23

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

KAN MARIESTADS VARUMÄRKE SKADADS AV (M)?

24-02-22

Mariestads kommun har haft minst tre varumärken, och en person som kan berätta mycket om dessa är Björn Berggren +80, marknadsförare, säljare av guds nåde samt framdrivare av mängder av lattjolaban aktiviteter i Mariestad, och på flera andra platser i Sverige. Björn var pådrivaren för att Mariestad skulle sättas på kartan, men det fick inte kosta pengar, och det var där som politikerna kom in, vilkas samtliga partier aldrig förstod orden marknadsföring och sälja, mer än som fula ord.

Ett parti i Mariestads kommun har glasklart förstått vad marknadsföra och sälja något betyder i praktiken, och det är (V). Men att i sin MT-Friaord insändare påstå att (M) har förstört Mariestads varumärke, är inte korrekt. Det går inte att förstöra något som inte finns!

Politiker i Mariestad kommun har trott de senaste 40 åren, sedan 1983, att Mariestad behöver fler invånare för att överleva, vilket varit en en helt tokig administrativ politikerdröm i mer än 50 år och som politiker inte vill satsa pengar i. Mariestad kommun har under 40 år klarat sig utan några ekonomiska problem med ungefär samma folkmängd som 2023, och där de olika försöken till varumärken, inte påverkat befolkningsmängden eftersom inga pengar satsades i aktiv markansföring från politikernas sida, Björn Berggren fanns ju automatiskt gratis på banan.

Det senaste varumärket har varit det mest korkade varumärket: SJÖSTADEN MARIESTAD. Och den gången var inte Björn Berggren ansvarig, men ändå lojal mot Mariestad. Men hur många SJÖSTADEN finns i Sverige. Hammarby Sjöstad och Sjöstaden Stockholm var bland de första.

Det är bra att veta hur PRV beskriver ett varumärke: "Ett varumärke är ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det kan bestå av exempelvis ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, ljud eller kombinationer av dessa. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten".

Ett mer modernt sätt att beskriva en slogan, som är det enda alternativ som passar in för att varumärke för en stad, är: "En slogan ska samla, stärka och förtydliga andra människors bild av ditt varumärke. Den ska bidra till att skilja det från mängden, och den ska vara lätt att minnas (eller nä, mer ändå: din slogan ska klamra sig fast i hjärnan på folk).Då fyller en slogan sin funktion! Så vad säger man då om en slogan "Sjöstaden Mariestad"....?

V-partiet i Mariestad, skriver i dagens insändare i MT,  och det är enligt många en välnyanserad insändare, men som enligt undertecknad väljer en felaktig rubrik, och frågan blir som DinRöst har som slogan, "Hur rätt kan det bli......när det var fel från början?".
A
lla Mariestads varumärkes-slogans har under mer än 50 års prövotid inte gett annat än en stillastående och rak kurva över antal invånare!

Kontentan av detta blir att Mariestads politiker aldrig förstått en av medborgarnas storhet, Björn Berggrens storhet som  talesperson för Mariestad, i mer än 40 år, och att det skall kosta att marknadsföra och sälja.

Av alla politiska partier i Mariestad är det bara (V) och (SD) som begärt Johan Abrahamssons (M) avgång på grund av konstant dåligt omdöme, medan inget annat parti ens talat om avgång och menat det. Alltså kommer för lång tid framöver Mariestad förknippats med en märklig och verbalt dreglande politiker i Mariestad, Johan Abrahamsson(M)- och eftersom inte Volvos kampanj om batterifabriken i Tisdags blev helt lyckat - det var bamsingen Volvo som pekade med hela handen och verkligen lyckades med det nästan omöjliga, med tanke på deras satsning i Mariestad, det var att generera fler nya obesvarade frågor än innan, enligt flera som besökte Jubileumsteatern. Det verkade vara mer teater än seriositet - vilket inte brukar vara det vanliga i Volvo-sammanhang. Men som någon sa, Volvo Lastvagnar AB är ett vinstdrivande företag, och när det sträckt fram handen, bör man räkna sina fingrar, när greppet om den egna handen släppts!

På tal om att räkna fingrar, så här ser det ut på den politiska sidan i Mariestad kommun, där enda parti som begärt Johan Abrahamsson (M) avgång är (V), medan övriga partier fortsätter jubla över "sin ledare":

Moderaterna                    22 ledamöter                 Vill samtliga ha JA kvar
Socialdemokraterna     15 ledamöter                 Vill samtliga ha JA kvar
Sverigedemokraterna     5 ledamöter                 Vill samtliga ha JA kvar
Centern                                   3 ledamöter                  Vill samtliga ha JA kvar
Vänsterpartiet                     3 ledamöter                 Vill inte ha JA kvar. Dagens MT FriaOrd
Kristdemokraterna           1 ledamöter                  Vill samtliga ha JA Kvar
(JA = Johan Abrahamsson M )

Totalt antal ledamöter    48.       Med andra ord, ni som vill personrösta till valet 2026, behöver redan nu börja fundera över vilken valtaktik ni skall ha, som inte vill att Johan Abrahamsson skall vara kvar på sin post 2026. Säkraste tipset från experter (Politiker), är att offra (M) och satsa på (SD) och att alla andra partier utom (S) betyder så lite i %. I den taktiken ligger också att Johan Abrahamsson (M) fortsätter gå på samma magkänsla som nu! "Management by dra åt helvete"!

Hade!

2024-02-22

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

MT- DAGENS LEDARE FRÅN BRED BLIR SMAL!

24-02-21

Mathias Bred, återkommande gästtyckare i Mariestadstidningen, är en skicklig skribent utan särskilt tydliga politiska förtecken, troligen nära (M), men definitivt inte (V). Är väl inte så viktigt, men när det kommer till en ledarskribent i en  lokal (M) tidning, och för den delen i vilken daglig landsortstidning som helst, bör man vara uppmärksam. Undertecknad tycker att Mathias Bred verkar väl insatt insatt i kommunalrådets ytliga personlighet, och återger, via ledaren i dagens MT, och eftersom Mathias Bred vill ge Västgötamoderaterna en stötdämpare att vila sina för tillfället trötta nerver mot, i sista meningen i dagens MT-debatt, fullständigt verkar slockna  med följande mening: "Nu återgår Johan Abrahamsson till att vara kommunstyrelsens ordförande i Mariestad. I hans hemkommun har det ännu inte hörts några allvarligare avgångskrav"!

Undersök din hörsel Mathias Bred! Ditt omdöme är det inget fel på, och orden sociopat och översittare har oftast viskats bland anställda i Mariestad Kommun i några år nu. Den historia Du beskriver ovan, är ju, som Du själv säger grundlagd via  "en personlig hämnd", som jag kan garantera att fler har skrattat åt i "böggdera" än "storstädera", speciellt som så många redan skrattat sig kissnödiga åt kommunalrådets tal i Dublin, på sin alldeles egen svengelska, riktigt bra stand up show! Men nu har kommunalrådets  omdöme offentligt prövats och det duger inte inte ens i Mariestad längre. De finns de som arbetat ihop med kommunalrådet som de senare åren börjat tala om densamme som en översittare, en oduglig personalledare och till och med nämnt det medicinska ordet (och här måste undertecknad använda samma hemliga språk som kommunal rådet själv föredrar när han talar om människor med svart hudfärg) xxxxxxxt.

När skall Johan Abrahamsson(M) avgå som kommunstyrelsens ordförande i Mariestad?

Hade!

2024-02-21

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

IDAG LÄMNADE ABRAHAMSSON (M) PERMANENT FÖRBUNDSORDFÖRANDEPOSTEN  FÖR (M) I VÄSTRA GÖTALAND!

24-02-19

MT skriver idag Måndag 19 februari, bl.a:

Abrahamsson säger till MT:
– Vi är i en EU-valrörelse nu och partiet måste fokusera på att få så stort valstöd som möjligt. De kan inte fokusera på mig då, säger Johan Abrahamsson.

– Då är det bättre att andra får ta vid och lägger fokus på partiet och inte på mina tillkortakommanden, fortsätter han.

– Partiet måste gå först. Det finns röster åt båda håll, både de som tycker att jag inte ska lämna och de som tycker att jag ska lämna. Jag vill inte att partiet ska fokusera på det. Jag anser det är viktigt att man har hela laget bakom sig. (DinRöst anmärkning: Långt bakom sig!")

– Jag kan inte få det som har skett ogjort, vilket jag helst skulle velat, och därför väljer jag att kliva av och inte fortsätta som förbundsordförande.

Däremot satsar Abrahamsson (M) vidare på ordförandeposten i Mariestad Kommun, enligt honom själv och MT. Alltså fattar vi på DinRöst detta som att det som inte duger inom Moderaterna i Västergötland duger mycket bra för Mariestadsväljarna, som i dagsläget bara har att tacka och ta emot!

Stort Tack från avstjälpningsplatsen!

Hade!

2024-02-19

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

ONSDAG 21 FEBRUARI BESÖKER EN AV "SPRINGPOJKARNA" MARIESTADS KOMMUN!

24-02-18

Obekräftade rykten säger att "springpojken", som han så sött kallas för, av kommunalrådet Johan Abrahamsson(M), den nästan helt okände civilminister Erik Slottner (KD)kommer att upphämtas  på gatan utanför kommunporten av kommunalrådet Abrahamsson (M), trampandes på sin paketcykel med låda i fram, och där en guidad tur, på Torsö-engelska, runt hela Mariestad kommun väntar.  Abrahamsson(M) blir inte ensam med med "springpojken" Erik(KD) utan Abrahamsson´s vasallkvartett turas om att byta själva pedaltrampandet, eftersom mopedmotorn stör de viktiga samtalen, och därför inte kan användas, samtal om fiskmåsar och tips om sw-klubbar i Mariestads kommun och synen på fördelen med Nxxxxx på dessa klubbar. 

Hade!

2024-02-18

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

=============================================================

OM LÅGT FÖRTROENDE INOM SJUKVÅRDEN I VGR!

24-02-17   :2

Drygt 48 000 personer har i Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022 svarat på frågan “Hur stort eller litet förtroende har du för hälso- och sjukvården i sin helhet i din region?” = VGR.
61% svarade 2022 - Mycket stort/ganska stort och 39% svarade svarade 2022 - 
Varken eller/Ganska litet/mycket litet.

Verkar vara dags för en ny undersökning med tanke på att 2024 verkar politiken i Mariestad kommun helt tappat greppet, precis som VGR som helhet.

Hade!

2024-02-17  :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

CITATET NEDAN SOM HELGLÄSNING!

24-02-17    :1

"Bara den som inte vill ha politisk makt är lämpad att få den!"

Vill Du ha en liten helgläsning som är både en vetenskaplig och ganska humoristisk, så har Timbro-skribenten Patrik Strömer läst Brian Klaas bok Corruptible som behandlar makt, korruption och moral.   Mäktiga människor som är dåliga på blackjack, vaktmästare som stänger av värmen på skolor, och på fester på 10 Downing Street. Du får en svensk vinkling som speglar narcissism och  psykopati inom maktens boningar!

Patrik Strömer    11 maj 2022:

Fladdrigt, men intressant och underhållande. Med utgångspunkt i Lord Actons kända citat ”All makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut” undersöker statsvetaren Brian Klaas i boken Corruptible – Who gets power and how it changes us (2021) sambandet mellan makt, korruption, institutioner och moral (eller brist på moral). Temat är bitvis dystert, och ibland svajar det, men Klaas är läsvärd. Klicka här för Timbro!

Hade!

2024-02-17   :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

TILL POLITIKER I MARIESTAD KOMMUN, SAMT TJÄNSTEPERSONAL I KOMMUNEN!

24-02-16   :2

Det finns ett motstånd i Mariestad Kommun, både inom den politiska ledningen, som den civila tjänsteledningen, enligt många av de som har slutat och som berättat om erfarenheter där t.ex. kommunalrådet Abrahamsson(M) obstruerat utbildning utlyst som en tredagars utbildning, genom att komma till utbildningen, stannat till kaffe- eller lunchpaus, för dricka och äta, och sedan åka hem till jobbet, kommenterat utbildningen som inget för honom att bränna onödig tid på. Alltså verkligen ett föredöme för andra politiker, som även smittats över till civila ledare.

 Undertecknad hade dock förmånen att bli anställd i ett av de bästa bolagen i Världen, och fick göra karriär där, både i Sverige och utomlands under ca 10 år, det bolaget hette - och heter fortfarande - International Business Machines = IBM, och är ett globalt USA-företag med verksamheter i 170 länder, med över 400.000 medarbetare, och som funnits i Sverige sedan 2 april 1928. Idag har IBM ca 1000 anställda i Sverige. IBM är en organisation i ständig utveckling, och som ofta omdisponerar sin personal till verklighetens krav.

IBM är ett företag som inte avskedar personal, utan att i första hand erbjuda anställningar i sina 170 bolag över hela Världen, och att kontinuerligt utbilda alla i personalen, samt att alltid ligga i topp med sina löner. IBM har som policy att vara det mest välutbildade företaget i Världen, och har tvärtemot de flesta företag satt Kunden på andra plats. Personalen på första plats , har ju Kunden som sin VIP.

Teknikföretagen.se har gjort en intervju med IBM i Sverige om just personalutveckling i det svenska perspektivet. Undertecknad vet att sättet att leda bolaget fungerar i Sverige, liksom i alla 170 länder i Världen.  En löpande tråd har alltid varit att IBM´s personal skall vara inne i en cykel av kontinuerlig utbildning och träning. Intervjun nedan gjordes under en omfattande  utvecklings period som innefattar molnbaserat, AI, och COVID epidemin 2020.

Klicka på Teknikföretagen Sverige för intervjun 2020 med svenska IBM och om personalens kontinuerliga livslånga lärande inom Personalutveckling, även under COVID epidemin!
Klicka även nedan:
Computer Sweden hade 2023 en intervju med IBM´s svenska vd, om framtiden i Sverige, vilket handlar om planerna för idag. Utvecklingshastigheten  är numer mycket snabb, se bara hastigheten med utveckling av en av mänsklighetens mer privata och kombinerade hobby och prestige system - elbilen, som ännu inte är komplett för verkligheten, behöver bara nämna begreppet "mack" för att alla skall förså! Alla deltagare hänger inte med i utvecklingen och får det svårare och svårare att hänga med, både som organisation, företag och personal. Företag som IBM var en gång i tiden specialister på att kunna berätta om framtiden, ca 5 år framåt, vilket visade sig bli helt fel, när vi väl var framme. 2024 kanske vi kan få en del rätt om, bara vi håller oss till att gissa vädret för nästa helg i Europa i stort.

Dock, IT-tekniken står för den genom tiderna snabbaste teknikutvecklingen, vilket gjort t.ex. Artificiell Intelligens application möjlig. Undertecknad tänker låta en AI-app producera ett svar på frågan,  "När försvinner all politik?".

Många stora och små organisationer har tagit till sig den organisationsform som  just IBM varit föregångare av, och vilket är är en sorts allmängods för små som stora organisationer som kontinuerligt vill utveckla sina medarbetare och dess ledare, den mest effektiva och naturliga ledningsfilosofin i Världen, eftersom den utgår från människors psykologiska drifter och behov. Även Johan Abrahamsson (M) och andra politiker och tjänstepersonal skulle känna tillfredsställelse med ordning och reda, samt en outstanding arbetsmiljö på på sina arbetsplatser!

Hade!

2024-02-16   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

INTE EN ENDA POLITISK LEDARE I MARIESTADS KOMMUN.....?

24-02-16   :1

Lagidrotter bygger på kunskap och inövade beteenden, och är utvecklad under människans hela utvecklingsperiod genom att imitera = skaffa kunskap och inöva beteenden.

Så här beskrivs regelverket i en av planetens största lagsporter, när det kommer till att lägga straffar i fotboll: "Den spelare som lägger straffsparken måste sparka bollen framåt. Bollen är i spel när spelaren har sparkat den och bollen tydligt rör sig. Spelaren får inte röra bollen igen innan den har vidrört en annan spelare. Om spelaren rör bollen två gånger ska domaren döma indirekt frispark." Detta kallas kunskap och kan meddelas genom en t.ex. en text.

Om coachen säger till en spelare, som behöver förbättra sitt straffläggande så att resultatet blir en hårdare och snabbare  vänsterskruvad bollbana upp i vänster målkryss, så är det enklare sagt än gjort, för att inte säga omöjligt att göra. För att lyckas, och bli bättre som fotbollsspelare, krävs praktisk träning av alla de olika momenten med och utan boll i tusentals kontakter mellan fot och boll - så att de två blir en enhet.

Vissa få är supertalanger som fotbollsspelare, men de som blir bäst är de som tränar mest och rätt! Fråga Zlatan Ibrahimovic!

Under den senaste tiden har så gott som samtliga politiker i Mariestad kommun, ca 50 st, visat att inte någon av dem verkar ha någon enda susning av några som helst helst ledarkunskaper, eller någon som helst beteendeträning, och för tala fotbollsspråk, "inte har en aning om hur man vänsterskruvar bollen uppåt in i vänster övre målkryss!"

Att de flesta kommun- och regionpolitiker tillhör den minst välutbildade och beteendetränade yrkesgruppen av alla yrkesgrupper i Sverige, som i grunden är uppbyggda runt idéen med lag och ledare, ser var och en som försöker förstå politiker. Varför då då? Jo, för att det finns för många politiker som fått för sig att att "politiker inte är ett yrke" och som menar att en valperiod är inte 4 år, utan bara de 6 sista månaderna av de fyra åren,  och då handlar det bara att ta fram ett falskt leende och spä på det som efter valet kallas val-sveket, eller "det stora ljuget", och som av politiker kallas för "den stora uppladdningen inför nästa val"!

Fram till idag och under de senaste 8 dagarna, har endast den mycket handfaste  och outbildade ledaren sedan 18 år tillbaka, som hyllas med en kompakt tystnad av alla partier i Mariestad kommun, varit den som hörts av mest av alla svenska politiker i Sverige de gångna 8 dagarna. Den kompakta tystnaden i Mariestad i de politiska grupperingarna, beror antingen på  att man endast lyssnar- hela tiden, att man är rädd att uttala sig och få sparken, eller att man är mycket dåligt utbildad politiskt, i både sak och metoder!

Eftersom kommunalrådet Johan Abrahamsson(M) samt (M) i Mariestad mycket nogsamt sett till att inte utbilda ett antal ledarbegåvade politikerämen i Mariestad kommun att efterträda Johan A(M), snarare tvärtom, är det väl lika bra att Johan A(M) får fortsätta som kommunalråd, åtminstone till sin pensionering. Bara han lovar att inte ändra någonting av värde i Mariestad kommun, precis som under de senaste 50 åren, alltså ingen rörelse i totala antalet invånare - utan att  föröda kommunekonomin, vilket förstås ändå skett de senaste  fyra åren, vilket lett till kommunkaos inom vård, skola och omsorg.  Så alla politiker i Mariestad, varav 90% redan är helt upptagna med sin vänskapskorruption, och ännu inte är polisanmälda - är välkomna att hylla Johan Abrahamsson´s(M) återkomst som kommunalråd i Mariestad kommun, och att samlas på Karlsholme vid Jubileumsteatern, tillsammans med sina väljare, för en stor teaterhyllning av bygdens store man, kommunalrådet Johan Abrahamsson(M). Kan nån fixa en byst, inte som V-ledarens byst, här menas ett huvud av något slag som föreställer Johan A (M)och inte nån Nxxxxr, dock med en ssykregen effekt!

Hade!

2024-02-16   :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

VAD HADE MARIESTAD VARIT UTAN JOHAN ABRAHAMSSON?

24-02-15

Ovan rubrik i dagens MT FriaOrd ställer en akademisk och näst intill obesvarbar fråga! Svaret uteblir från DinRöst, eftersom undertecknad inte helt behärskar professor Einsteins relativitetsteorier, vilka inte ens berör ledarskapet i en organisation som Mariestads kommun, alltså endast berör något så suddigt som en politikers själ och skäl. Däremot är undertecknad lite småbegåvad, genom egna misstag som ledare, och vid flera tillfällen, både inom som utom Sverige. Och misstag måste begås för att kunna rättas till! Bra sagt av någon!

Dagens insändare i FriaOrd skriver, precis som undertecknad, under en pseudonym, Med vänliga hälsningar, En reflekterande Mariestadsläsare.

Det första som slår en så lågt begåvad person som undertecknad, är att personen i pseudonymen ifråga har många reflexer på sina kläder när denne går ut i mörker, eller kanske barra för att denne vill tindra som en julgran. Och frågan blir till psuedonymen, "varför gjorde Du detta mot Johan Abrahamsson?", när alla vet att Johan är en rättskaffens och kunnig ledare,  både teoretiskt och praktiskt!

Johan Abrahamsson skulle aldrig göra sådana fel i verkligheten som insändarförfattaren under pseudonym,   Med vänliga hälsningar, En reflekterande Mariestadsläsare gjort, en så he....tes lång pseudonym ,bestående av ca 57 anslag på tangentbordet.

I övrigt har bara kommunalrådet Abrahamsson(M) gjort ett enda och samma fel, han har aldrig lärt av sina misstag! Och där har mänskligheten gått miste om en djup källa att loda i om inte (M) tar strid för att återbörda Johan A till kommunalrådsposten! Men ge Johan A lite tid, hittills har han bara varit politiker i Mariestad kommun i ca 18 år, enligt Wikipedia.

Lord Acton´s  kända citat:
”All makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut”!

(John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1:e baron Acton, född i Neapel den 10januari 1834, död den 19 juni 1902, var en engelsk historiker och politiker)

Hade!

2024-02-15

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

MARIESTAD, KOMMUNSTRATEGS FÖRSTA JOBB SOM KOMMUNSTRATEG.

24-O2-14   :3

Efter att DinRöst kollat Mariestad kommuns kommunstrateg Movitz CV framgår ingen tidigare utbildning eller tidigare erfarenhet som kommunstrateg. Däremot har Movitz haft uppdrag som kommunikationsstrateg, vilket av indeed.com , ett utbildningsföretag,  förklaras vara en: Strategisk kommunikatör, kallas även för kommunikationsstrateg. Men vad gör en sådan? Precis som det låter är det någon som jobbar med kommunikationsstrategi, alltså med den långsiktiga planeringen av olika marknadsaktiviteter. På det sättet skiljer sig rollen från andra kommunikatörer.

Vad är då en kommunstrateg?  Eftersom det bara är några få kommuner som har kommunstrateger så har DinRöst valt Arboga Kommuns version av en kommunstrategs arbetsuppgifter:

Arbeta tillsammans med kommunledning och förvaltningar i kvalitets- och utvecklingsarbete.

 • Driva utvecklingen av kommunens arbete med mål- och resultatstyrning tillsammans med ekonomienheten.

 • Systematiskt analysera resultat och vara ett stöd i arbetet med att ta fram förslag på utveckling och förbättringar för verksamheterna.

 • Stöd i arbetet med kommunens strategiska dokument; årsredovisning, delårsrapport och ekonomisk plan.

 • Ansvara för kommunens utvecklingsgrupp som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling ur olika perspektiv.

 • Nyckelperson i kommunens arbetsgrupp som ansvarar för kommunens digitala verksamhetssystem Stratsys.

 • Ingå i nätverk på regional och nationell nivå.

Verkar som Mariestad Kommun lät MT intervjua fel befattningshavare, en kommunstrateg Movitz, som inte förstod frågan och inte ville svara på den, och som handlade om den eventuella kommande tvisten om en upphävning av ett köpeavtal  av industrimark för Volvo-fabriken, från en av marksäljarna.

Alltså kvarstår det för MT, att reda ut om det inte finns någon i kommunen som är jurist och som kan besvara juridiska frågeställningar överhuvudtaget, och som kan fullfölja väljarnas lagliga rätt att få kommenterat en juridisk fråga, innefattande info om en en uppsägning av ett markavtal om markköp, samt om någon anser sig blivit lurad av ett för lågt pris, jämfört med andra säljare. Och till MT, tack för era artiklar!

Vi hoppas också att kommunstrategen Movitz (M) får en befattning som motsvarar dennes erfarenheter som kommunikationsstrateg i diverse kommuner, där uppenbarligen krav på juridisk utbildning inte ingår.

Hade!

2024-02-14   :3

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

”KLART ATT JAG ÅNGRAR MIG!" - UNDER GALGEN

24-O2-14   :2

Bevingade ord, från en man som ångrar offentliggörandet av sina innersta  hemligheter - och under galgen gör det igen, i dagens artikel i MT, kommunalrådet Johan Abrahamsson(M):

– Om jag skulle gå på swingersklubb ska det diskuteras i media?
Jag kommer inte att lämna uppdraget som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.
– Jag har vid upprepade tillfällen fått förnyat förtroende på grund av vem jag är.
– Det var klantigt. Det är klart att jag ångrar mig, men jag kan inte få det ogjort.
– Jag lägger ingen värdering i vem man delar säng med eller vem man älskar.
– De jag kanske skadat mest är den yngre generationen och det ber jag om ursäkt för.
– Jag är en kontroversiell person, men trots mina brister så har jag ändå lyckats bli omvald tre val i rad med ganska stort väljarstöd.
– Vi ska kunna leva efter den norm vi sätter. Hur offentliga ska vi vara som politiker, har vi rätt till någon form av privatliv?
– Om jag skulle gå på swingersklubb, ska det vara offentligt att jag har en sådan sexuell läggning?
– Har jag rätt att som politiker vara med i sådan klubb?
– Det ska finnas ett privatliv, så länge man gör lagliga saker. Sedan kan man inte upprepade gånger göra omoraliska saker utan att det får konsekvenser.
– Har du ett leverne där din livsstil innebär att du inte kan fatta beslut utan risk för att din garderob kommer fram, då är den olämplig. (DinRöst: Är det garderoben eller innehållet i den som är olämplig?) Då påverkar den ditt verk.Där har du gränsen, som jag ser det.

En stor man med stor makt som är hög på ett  livselixir, som bejakar rätten till ovan mänskliga rättigheter, som han anser att han skall ha tillgång till. Att han samtidigt urlakar de Moderata högerpartiets rättspatos och samtidigt inte uträttat några storverk i sin politiska gärning, bör  ju inte ligga honom till last när beslut i Mariestad kommun skall tas, om han skall får sitta kvar som kommunalråd. Han kan ju inte ändra sin personlighet till nått annat, kan ju bli ännu stolligare konsekvenser än hans uttalanden ovan. Och dessutom finns ju inte nån opposition längre i Mariestad kommun, bara en majoritet som gillar både Abrahamsson(M) och hans inre tankar om vad man kan använda fiskmåsar till!

Hade!

2024-02-14   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

KOMMUNIKATIONSSTRATEGEN MOVITZ KAN INTE BLÅSA I HORNET NÄR BELLMAN SJUNGER.

24-02-14     :1

Att Movitz själv i en intervju med MT kallar sig strateg är falsk marknadsföring, eller också menar han bara väl. "Strateg" förklaras så här på Synonym.se:  Variant av ett keltiskt namn, eventuellt med betydelsen vänlig. Även diminutiv form av det hebreiska namnet Eva, liv: lilla Eva. Evy. Diminutiv form = Ett diminutiv, en förminskningsform, är en ordbildning för att beskriva litenhet, oftast med hjälp av ett suffix som är egenartat för språket. Suffix,  (även postfix eller ändelse) är en betydelsebärande orddel (morfem) som placeras efter rotmorfemet, (eller i sammansatta ord rotmorfemen), men som i sig själv inte kan utgöra ett självständigt ord. Termen suffix betecknar varje affix som är placerat efter rotmorfemet. Det finns mer att säga om begreppet kommunikationsstrateg= 21 bokstäver, nämligen att en kommunikationsstrateg är en Babblare.  Se ©Hatten Education AB, Sverige 2006 för vidare utbildning!

Movitz är alltså en väl tränad Babblare, som på frågor från MT om markaffärerna i kommunen endast  svarar BlaBlaBla ="Jag vet inget"! Vem anställde honom, och varför anställs en Babblare för dyra pengar, som dessutom bär munhäfta och inte får, eller vågar yttra sig å kommunens vägnar, nu när kommunalrådet sitter i skamvrån, samtidigt som invånarna i Mariestad kommun undrar var man kan köpa biljetter till nästa föreställning om "Kommunalrådet som gick ut genom fönstret utan att öppna det!" Bättre att Movitz-pengarna går till förskolor i Mariestad kommun där kommande Babblare utbildas! Och för skattebetalarnas skull, anställ inte en enda strateg till, till Mariestad kommun, samt avskeda alla nuvarande strateger och ta skadestånden, som ni brukar göra. Blir på sikt lägre kostnader för vanstyret i den Abrahamssonska(M) Babbelvärlden, även när han talar och skojar med afrikaner om sex med fiskmåsar!

Hade!

2024-02-14   :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

LESJÖFORS FJÄDRAR AB I LESJÖFORS FÅR IN  632.000 kr PER INVÅNARE/ÅR!

24-02-13

Lesjöfors är en gammal bruksort sedan början på 1800-talet. Lesjöforskoncernen i Sverige:

Lesjöfors Stockholms Fjäder AB, Stockholm
+46 8 87 02 50

 Lesjöfors Gas & Stock Springs, Stockholm
+46 8 87 02 50

 Lesjöfors Industrifjädrar AB, Herrljunga
+46 513 22 000

 Lesjöfors Industrifjädrar AB, Nordmarkshyttan
+46 590 530 25

 Lesjöfors Fjädrar AB, Lesjöfors
+46 590 60 81 00

 Lesjöfors Banddetaljer AB, Värnamo
+46 370 69 45 00

 Stece Fjädrar AB, Mönsterås
+46 499 160 00

 Automotive eftermarknad
Lesjöfors Automotive AB, Växjö
+46 470 70 72 80

 Huvudkontor
Lesjöfors AB, Karlstad
+46 54 13 77 50

Lesjöfors koncernen tillverkar fjädrar, tråd och banddetaljer och är en fullsortimentsleverantör som erbjuder både standardprodukter och specialtillverkade komponenter. Lesjöfors AB är störst i Norden och är en ledande fjädertillverkare i Europa och USA.

Ett center för Planspråket Esperanto finns i Lesjöfors,

Lesjöfors koncernen omsätter ca 1,7 miljarder i de svenska bolagen på 7 orter i Sverige, inklusive Lesjöfors, där ursprungs bolaget startade i mitten på 1800-talet. Lesjöfors har ca 500 invånare och ett företag som omsatte ca 316 miljoner kronor senaste bokslutet 2022. Alltså ca 632 tusen kr per invånare! Tack Johan Abrahamsson(M) för att Du satte Lesjöfors på Mariestadskartan! Ligger i Filipstads kommun, en annan mycket fin bruksort i Värmland, med ca 11 tusen invånare.

Om Du skulle få för dig att flytta dit, säg att Du kommer från Mariestad, så förstår de som redan bor där varför Du flyttar!

Hade!

2024-02-12    :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

ABRAHAMSSON(M) GER SIG SJÄLV MATCHSTRAFF!
KOMMUNEN MISSAT TILLSTÅND-BEHÖVER NYA PÅSKRIFTER AV KÖPEBREV!

24-02-12    :1

I ishockeyn är utvisning ett straff , och inom ishockey får vardera laget 30 sekunders timeout, som de kan nyttja när som helst under matchen. Alltså kan det inte vara en 30 sekunders timeout Abrahamsson gett sig själv, enlig MT. Så rent tekniskt så borde Mariestad spelare nr 1 Abrahamsson fått minst matchstraff utdelat från dommarsidan, bl.a genom att han skämt ut sitt eget lag Mariestad Kommun, inför hela Sverige.

Enligt kravbrevet som Natalie Comrin advokatbyrå skickat till Mariestads kommun är ett köp i Korstorp ogiltigt.

Förutom pengar handlar det om att kommunen missat att söka ett tillstånd samt behöver påskrifter av ett nytt köpebrev.

– Vi har inte accepterat några nya villkor, säger advokaten Natalie Comrin. Som tillägger; – "Inom tre månader efter förvärvet måste man söka förvärvstillstånd, det har inte kommunen gjort.

På fråga från MT: "Hur kan det här påverka processen med Volvo? ", svarar Comrin,
"– I och med det här kan det bli en markant försening och en stor rättslig process"!

Ingen lätt match Mariestads kommun har framför sig, och hur i he....te kan Mariestads kommun missat ett tillstånd för ett köpebrev avseende miljardaffärer. Jo, den tunga centern i Mariestads lag, Johan Abrahamsson hade sluta att passa till andra lagspelare, redan för 8 - 9 år sedan. Kallas ledarskap. Man kan säga att Abrahamsson(M) hade hela laget bakom sig, låååångt bakom sig!

Undrar om man kan utdela några böter till en politiker i samband med    matchstraff ? Jo i ishockey kan man åka på att betala för skador och andra förseelser i en efterprövning. Men politiker har i stort sätt inte något som helst juridiskt ansvar för sina handlingar i kommunen. Kan bara straffas av väljarna vid ett val vart 4de år, och tidigast 2026!

Under dagen har MT redovisat i sin nätupplaga att fler viktiga (M)-politiker på hög nivå sagt att avgång som Moderaternas ordförande i Västra Götaland är det som gäller för Abrahamsson. Bara början, nu får vi se om det finns några politiker i Mariestad Kommun som vågar öppna käften, efter många års total tystnad inom både majoritet och opposition, och se till att Johan Abrahamsson (M) får stå för sina handlingar rörande sexism och  rashets, förmodligen från både sin dator i Mariestads kommun, och privat under flera år. Och ni som tänker rösta 2026, börja redan nu kolla vilka andra politiker ni inte skall lita på,  av alla helt tysta politiker som är valbara. Rensa i rabatten!

Hade!

2024-02-12    :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

FÖREBILD FÖR UNGA MÄN, BL.A. JOHAN ULVESSON FRÅN LORRY?

24-02-12    :2

Mariestad har fått dålig reklam över hela Sverige, men som en av våra mest beundrade entreprenörer under många år, känd för ett "utsvävande liv", Per-Olof Ahl och som startade KappAhl sa, när tidningar börja att skriva om honom och folk i gemen menade att det var "dålig reklam för KappAhl, "Dålig reklam är också reklam"!

De som har uttalat sig i media om Johan Abrahamssons eskapader, i det han själv kallar för "buskis" - vilket han väl menar är buskisteater = ”Buskis” är ett smeknamn på det som kallas folklustspel, och är egentligen en förkortning av ”buskteater”. Det syftar på att folklustspel ofta arrangeras på friluftsteatrar, det vill säga ”i buskarna”.

Omdömen florerar om hur "fin han är som privatperson", till att han borde få sparken från alla officiella uppdrag inklusive partiuppdragen i (M). 1994 lanserades en TV-serie vid namn Yrrol, där en mängd, även nutida stjärnor, medverkade, t.ex Peter Dalle som en förvirrad uppfinnare som gjorde uttrycket "tänkte inte på det" till nått alla började säga när det var lägligt,  och Johan Ulveson som en slickepinns slickande medelålders scout.

Samma år var kommunalrådet 23 år och hade kanske inte hittat sin mansroll ännu, men blev betuttat i Johan Ulvesons rollfigur, och trodde att det var den sanna bilden av "män". "Sådana är alla män" ! Klicka på denna länk  finner du farbror Bosse - scouten, som är en typisk man, enligt mångas syn på vissa politiker som hyllar kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) för hans egen mansroll. Fast "dålig reklam är också reklam"! Och "buskis" är tydligen kommunalrådets "våta dröm"!

Hade!

2024-02-12    :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

VÄNERENERGI AB UPPDELAT I 3 AB - VÄNERENERGI AB + VÄNERENERGI SERVICE AB + VÄNERENERGI TJÄNSTER AB, I SLUTET AV 2023.

24-02-12   :3

Har skett i skymundan för allmänheten i kommunen. Alla tre bolagen har högvis med kommunpolitiker i samtliga styrelser. Man kan undra, är det lag på det? Det kan ju knappast handlat om få de mest kompetenta personerna i Mariestads och Töreboda kommun att ta hand om att dela upp ett 350 miljoner kr företag i tre bolag, som det förmodligen handlar om!

Mariestad Kommun har ett Moderbolag, Mariestad Stadshus AB, som i sin tur har 5 dotterbolag.  Styrelseordföranden heter i moder bolaget och två av dotterbolagen Johan Abrahamsson (M), som också har styrelsepost i andra bolag i kommunen. (Enligt Alla Bolag AB)  Är det lag på att merparten av styrelseordförandeposterna skall tilldelas kommun politiker?

Av vilken anledning väljer Mariestads kommun att i vissa bolag officiellt inte redovisa intäkter och utgifter i AllaBolag AB´s bolagsredovisningar?

Av vilket skäl är Johan Abrahamsson (M) vald till styrelseordförande i Mariestads Stadshus AB, med ca 700 miljoner i omsättning från dotter bolagen? Det kan inte vara vare sig ledarskap eller erfarenhet att driva företag som ligger till grund för valet. Johan Abrahamsson(M) har endast erfaren het av att driva en Camping, med  ca 4,5 miljoner i omsättning, och ca -500 tusen kronor i förlust vid senaste bokslutet 2022. Är det lag på att en kommunstyrelseordförande skall leda ett 700-miljonerkronors koncernbolag i Mariestad kommun? Eller hade han det bästa CV´t av alla politiker i Mariestad kommun? Är det sån brist på kompetenta politiska ledare, och eventuellt andra än politiker, eller förbjuder lagen andra lösningar?

Vi som väljare behöver sätta oss in i vad som gäller i god tid före valet 2026, så vi kan välja lämpliga personer som har både omdöme och ärlighet på CV´t och som inte börjar med att fara med osanningar redan innan valet är genomfört. Ett tuft jobb återstår för många av oss, inför kommun- och regionvalet 2026!

Hade!

2024-02-12   :3

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

SÄLJARE VILL DRA SIG UR FÖRSÄLJNING AV KORSTORP!

24-02-10   :1

MT skriver fredag kväll 02/09 under ovan rubrik! Understreckning och vit text applicerad av undertecknad/DinRöst!

"I slutet på denna vecka skickade en advokatbyrå specialiserad inom fastighetsrätt ett kravbrev till Mariestads kommun. Via fullmakt står det klart att byrån företräder säljare i Korstorp där Volvo planerar att bygga en battericellsfabrik.

Enligt skrivelsen är förvärvet av köpet ogiltigt.

Dessutom ska det finnas omständigheter kring avtalets tillkomst som är tvivelaktiga.

Mariestads kommun, som i dagsläget inte står som lagfaren ägare till aktuell fastighet, har nu två veckor på sig att återkomma till advokatbyrån.

MT har sökt advokatbyrån."

DinRöst: Förklaringen till ovan korta artikel i MT verkar vara att Dessutom ska det finnas omständigheter kring avtalets tillkomst som är tvivelaktiga!   Tvivelaktiga??? Kan väl inte vara möjligt, med en så uppskattad och professionell ledare i spetsen av hela Volvoaffären som Johan Abrahamsson (M), och dennes vasaller (M) i utkanten av kommunalrådets privata buskisteater....? Förklaringen till alltsammans berättar kommunalrådet Abrahamsson(M) om så här:  "Att leda Moderaterna i Västra Götaland, MVG som förbundsordförande", samt varför Abrahamsson ville ägna sig åt politik, "Byråkrati, krångel och allt som är omständigt, att man övertolkar lagstiftning och genom myndighetsutövning tvingar sökande ta stora kostnader som man inte har stöd för i lagen, som innebär att det tar tid för en kommun att fatta enkla beslut, detta fick mig att bli politiskt aktiv".    (Se denna (M) länk!)

Alltså, fort ska det gå! Men blev det rätt?

Hade!

2024-02-10   :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

KOMPLETT KOMPLOTTKOMPOTT I MARIESTADS POLITIKEN!

24-02-09   :2

I dagens MT Debatt, undertecknat av Mariestadsmoderaterna Henrik Andersson (M) Sara Swahnström (M) Richard Thorell (M) Malin Olsson Lundqvist (M) och  Johan Abrahamsson, så lyder det första stycket, under rubriken, "Att ta till sig utveckling och att bemöta rätt";

"I dagens Sverige är det lätt att glömma bort att vårt land under den största delen av sin historia varit ett fattigt, lågt utvecklat och ojämlikt samhälle."

DinRöst: Understreckningen ovan gjord av undertecknad. Jorå, för för 104 år sedan, år 1920avskaffades husagan, som en konsekvens av att det förhållande mellan husbonde och minderårigt tjänstefolk som låg till grund för aganderätten, inte längre ansågs innehålla något uppfostringsansvar för husbonden. 1958 infördes förbud mot aga, som det då kallades, i svenska skolor. 1979 var Sverige det första landet i världen som förbjöd våld mot barn, både i hemmet och i skolan.  Dessvärre finns det ett stort antal män som misshandlar "sina" kvinnor och barn och som tydligen inte hört talas om vad som gäller i Svensk lagstiftning, så sent som 1979, då lagen om förbud att använda våld mot barn infördes. Ännu finns ingen lag som specifikt förbjuder våld mot kvinnor i hemmiljön, med det spelar kanske inte nån roll. 

Eftersom samtliga ovan undertecknare skyddar  sin politiska ledare, och ledaren själv visat på en humorgrad  av guds nåde, s.k. sjuk humor från ledaren själv, och påhejade i media av sina undertecknande kamrater, avseende rätten till kvinnoförnedring och förtryck av minoriteter. Förståndet, i den mån det någonsin fungerat, verkar ha tagit tjänstledigt i nämnda grupp när man uppmanar sina invånare och väljare att "Att ta till sig utveckling och att bemöta rätt" samt "I dagens Sverige är det lätt att glömma bort att vårt land under den största delen av sin historia varit ett fattigt, lågt utvecklat och ojämlikt samhälle" och samtidigt bejaka ledarens beteende, vilket leder tankarna till en viss sekt för några årtionden sedan!

Sista ordet är förmodligen inte sagt ännu, men mycket talar för att undertecknarna  ovan, redan anser sig gått segrande ur den senaste moderat-truddelutten, med kommunalrådet A brahamsson (M) som dirigent. Den som lever får se!

Hade!

2024-02-09   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

MARIESTADSMODERATERNA HYLLAR SIN LEDARE ABRAHAMSSON (M)

24-02-09   :1

Läs dagens hyllningar i MT. Skönt att Marietsadspolitikerna nu sluter sig samman och stöder kommunalrådet Abrahamsson (M) försök i buskisbranschen, vilka buskar framgår ganska klart!

Hade!

2024-02-09   :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

KORRUPTION/MUTOR INOM KOMMUNER, REGIONER OCH STATEN HAR UTRETTS AV STADSKONTORET!

24-02-08   :2

En utredning som Statskontoret startade, 2023, på uppdrag av regeringen och under rubriken "Nya utmaningar och gamla problem – Om korruption i kommuner och regioner", finns att tillgå hos Statskontoret på denna länk .

DinRöst: Kort sammanfattning är att Statkontoret påpekar att den svåraste formen av korruption att upptäcka och att föra till åtal, är den ökande graden vänskapskorruption, som DinRöst mottagit mest påstötningar om de senaste två åren, bl.a. avseende fastighetsaffärer avseende vissa arrenden på Karlsholmes Folkets park och även annorstädes. Vi behöver bara peka på 2022 och 23 års stök som startades av politiker från Lidköping och Mariestad, och som nu verkar avslutats genom att en f.d. Lidköpingspolitiker avslöjar en Mariestadspolitikers privata, och gemensamma hobbies. Mer privata sammankomster får man leta efter, men det finns olika tidigare informationer om att kommunen borde utreda om korruptionsbrottet vänskapskorruption kan ha dolts bakom de stora förluster och extrakostnader som löpande har påvisats i samband med just Jubileumsteatern med flera affärer med fastigheter i Mariestads kommun. Verkar som man redan har utrett fakturor, fastighetsaffärer och rent allmänt inte funnit något att anmärka på, och att de många rykten som florerat är falska rykten - eftersom inget hörts från Mariestad Kommuns sida.

Vi rekommenderar intresserade att klicka på länken till Stadskontoret ovan, och gärna rikta intresset mot de mest använda formerna av korruption i stort och smått, VÄNSKAPSKORRUPTION och DELIKATESSJÄV, som de flesta, förmodligen falska ryktena, handlat om vad gäller Mariestad Kommun och dess ledande politiker och tjänstepersoner i olika upphandlingsärenden.

Hade!

2024-02-08   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

KOMMUNALRÅDET ABRAHAMSSONS (M) GODA OMDÖME HYLLAS AV PARTIKAMRATERNA (M) I MARIESTAD!

24-02-08   ;1

I Gullspång finns en (M) avvikare, enligt dagens MT, Thodenius (M) som avviker något jämfört med M-kollegorna i Mariestad, och uttalar sig ganska klart negativt om kommunalrådet Abrahamsson (M), och anser hans beteende vara både  ”omdömeslöst och fullständigt oacceptabelt”, vilket P4 Skaraborg också rapporterat.

I Mariestad anger kollegorna (M) att "han är inte sån som person"som motståndarna påstår. De flesta (M) politiker i Mariestad uttrycker sin beundran för kommunalrådet Abrahamssons dagliga gärningar i bl.a. MT:

# Han (Abrahamsson M) får medhåll av Sara Swahnström (M), ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. "Jag har aldrig sett skymten av rasistiska, sexistiska eller homofoba värderingar!" säger hon.

# Kollegan Henrik Andersson (M) hyllar kollegan Abrahamsson med flera uttalanden, t.ex. ”Mitt förtroende i det dagliga arbetet är inte förbrukat, han (Abrahamsson  M) har gått på en plump och gjort något olämpligt”!  Dock förklarar inte Henrik Anderson vad han menar med uttalandet "Han har gått på en plump, d.v.s Henrik A kan inte ange vad plumpen avser, samt att han gjort något olämpligt, något som dock Henrik Andersson inte kan förklara vad det är.

#Även kommunstyrelseledamöterna Malin Olsson Lundqvist och Richard Thorell uttrycker sitt stöd:.Jag står bakom Johan och det han skrev på Facebook. Lars Holmin uttryckte det bra i intervjun i MT, meddelandena skickades i en privat tråd, säger Malin Olsson Lundqvist. – Jag har absolut fortsatt förtroende för Johan. Bilden som målas upp stämmer inte överens med den person jag känner och har känt i 30 år. Johan är en rak och tydlig person som inte värderar andra utifrån annat än deras prestation,förklarar Richard Thorell.

Idel kloka politikeruttalanden från (M) -politiker i Mariestads kommun. Nu väntar via alla, i synnerhet Johan Abrahamsson  (M) och hans närmaste politikerkollegor (M), på att statsminister Kristersson (M) kommer att kalla till presskonferens i ärendet "hyllning" av Johan Abrahamsson för hans fritidsaktiviteter i buskisbranschen, förstås utan att nämna buskarna vid namn. Därefter kommer (M) i Mariestad att se fram mot nya segertåg för mannen och legenden, kommunalrådet Johan Abrahamsson!

Hade!

2024-02-08    :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

KOMMUNALRÅDET JOHAN ABRAHAMSSONS(M) HOBBY AVSLÖJAD!

24-02-07      :2

Mariestadstidningen snuddar vid ärendet, Aftonbladet har bl.a. intervjuat Johan A, och DinRöst kommer att sörja att han försvinner från politiken!

Hade!

2024-02-07     :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

TYSKLANDS DRÖM OM 15 MILJONER ELBILAR ÖVERGES!

24-02-07    :1

Källa: foretagande.se;
Utan subventioner och dålig laddinfrastruktur väntas tyska försäljningen av elbilar minska med 14% i år och de stora tillverkarna BMW, Audi och VW sänker kraftigt sina ambitioner med elbilar. Alltfler storfräsare i bilbranschen börjar nu tala om att elbilarna kommer att nå max 30% av hela personbilsbranschen.

DinRöst:
De stora biltillverkarna börjar alltmer att ty sig till den gamla motortekniken med förbränningsmotorer, som många trott skulle ha spelat ut sin roll 2035. Men både de tyska biltillverkarna och t.ex. världens största biltillverkare Toyota, samt merparten av USA-marknaden krigar på för att ta sin beskärda del av elbilarna, men satsar samtidigt på sina kolvmotorer som resterande 70% av marknaden, med målet att få till drivmedel och reningstekniker som drivs av förbränningsmotorer med 0% utsläpp. Det är främst kolvmotorer, där alla bilproducenter producerar en  ca 120 år gammal grundteknik, där man kan anpassa drivmedel som t.ex. ammoniak, vät- och biogas som redan idag kan användas i kolvmotorerna. Produktionstekniken för kolvmotorer fortsätter att utvecklas i hög 4-takt, men även 2-takts motorer finns med i en framtida arsenal, eftersom de bara behöver mindre än en tredjedel antal delar, jämfört med en 4-taktsmotor, i sin grundkonstruktion och tål högre varvtal. Dessutom menar Toyota att det finns ca 1,5 miljarder kommande bilägare som bor i områden som inte lämpar sig för elbilar, och där strukturen med serviceställen för förbränningsmotorer redan är mycket välutbyggd i deras hemländer, och där laddtekniken skulle bli för dyrbar för att kunna servar elbilar med elbatterier.

Den som lever får se!

Hade!

2024-02-05

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

BÖR ARVODESPOLITIKER AVKRÄVAS ETT PROFFESIONS- OCH BEHÖRIGHETSCERTIFIKAT? INFÖR PERSONVAL OCH PERSONANSVAR FÖR ARVODESPOLITIKER !

24-02-05

Ovan fråga avser de politiker som blir valda i Riksdags- Regions- och Kommunalval, och som kan komma ifråga efter valet att sitta i Statliga Bolagsstyrelser, Region- och Kommunägda bolagsstyrelser, och som ledamöter i stiftelser av olika slag?

Självklart bör vårt väl inkörda demokrati belöna Svenska folket, för att ha haft fred från krig och att inte starta revolutioner i över 200 år, och att få välja sina politiker i direkta val, alltså införa personval för arvodespolitiker. Dagens system kan inte längre vara ett tillräckligt demokratisk system, där medborgarna endast  kan välja partivis, och att det är partiledningarna som väljer Riksdags-, Regions- och Kommunledningarna som väljer vilka politiker som väljs i klunga, och som skall hedras med arvodesplatser. Visst kan Du markera en person på valsedlarna, men de hanteras enbart som ett önskemål från din sida, betyder inget hur många markeringar som en viss person får - det är andra politiker inom det egna partiet som bestämmer.

I Sverige har vi en representativ demokrati. Vi väljare är alltså inte bemyndigade = myndiga nog, att välja de politiker som får flest röster. Motståndarna till direktval bruka anföra att: (Från Google)
*Deltagarna har inte tid och energi att sätta sig in i eller rösta i alla frågor, särskilt när det blir mer komplicerat.
*Deltagarna har inte kompetens.*Systemet är inte skalbart. Ju större organisation eller samhälle, desto svårare blir det att försöka styra allting direktdemokratiskt. Det resulterar i stor ineffektivitet.

Ovanstående är inte yttrat av vetenskapen, utan av politiker, som uppenbarligen har mycket lite förtroende för väljarna i allmänhet, och i synnerhet inför att val.

Nu är det så här, alla samhällsbeslut är inte lika intressanta att folkomrösta om, men just i Riksdagsval, Regions- och Kommunalval är det mycket lämpligt med personval, det mest demokratiska val man kan tänka sig. Att låta de demokratiska partierna bestämma vilka som skall få behörighetscertifikaten verkar rent av stolligt! Det skall vara statens uppgift att utbilda politiker till att bli behöriga att sitta i olika, för samhället viktiga styrelser, där ett politiskt inflytande enligt lag krävs. Det är dina Riksdagspolitiker, Regions- och Kommunpolitiker du skall påverka för att få till stånd enbart ett Personvalsystem. Börja nu, om två år är det val!

Tyvärr har många konstiga beslut fattats av både "färska" och erfarna politiker under 2023, t.ex. när det gäller omhändertagande av unga och barn, eller t.ex. utlämningsärenden, och på grund av de politikervalda och inblandade politikernas inkompetens. 

Hade!

2024-02-05

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

FINNS REGELVERK FÖR MAX/MINI ANTAL FÖRTROENDEVALDA ARVODESPOLITIKER?

24-02-02

Svaret på frågan i rubriken är ett rungande nnNNJJaa. Men försök till ett strikt matematiskt svar............ finns faktiskt inte heller. Däremot utredde SCB Statistiska Central Byrån frågan i ovan rubrik, i en 89-sidig rapport med rubriken:

SCB, Förtroendevalda i kommuner och regioner 2019
Demokratistatistisk rapport 26

Klicka på länken, så får Du en välskriven och förståelig text i kombination med grafik. Själv kom undertecknad fram till att SCB inte använder några procentsatser för att att förklara att det blivit just det antal  valda arvodes politiker Sverige för närvarande har i Riksdag , Regioner och Kommuner. Använder man erfarenheter från de stora Svenska multinationella bolagen i utbildningssammanhang, så borde valbara politiker avkrävas en betydligt högra nivå av statskunskap och ledarskap på akademisk nivå för att kunna täcka de roller de skall spela i det politiska livet, och för att t.ex. sitta i styrelser i region- och kommunägda bolag och i stiftelser, som t.ex i regionerna. Därutöver skulle man lätt kunna skära ned antal politiker i Riksdag, Regioner och Kommuner med hälften av 2024-års antal arvodespolitiker, till totalt ca min. 20 tusen - max. 22 tusen arvodespolitiker totalt i Sverige. (Obs EU-politiker är inte medräknade i statistiken)

SCB använder metoden "rikslikare", genom att peka ut Riksdag, Regioner och Kommuners nuvarande antal av valbara politiker, och använder 1993 t.o.m. 2023, alltså de senaste 30 årens volym av valda arvodespolitiker som ett bra snitt. SCB säger också, att om man utökar antalet politiker, minskar möjligheterna att få tillräckligt många politiker med tillräckligt bra utbildning !

Det finns alltså inte nått regelverk som i Sverige säger, "att skattebetalarna skall max betala  xx kronor för minimum xx antal arvodespolitiker"! Och då blir undertecknads kvalificerade gissning, efter en nedskärning till minimum antal arvodespolitiker till 20 tusen, precis lika bra som politikernas gissningar till det dubbla, som i nuläget, och i en uppåtgående trend. 

Välkommen in i diskussionen om nedskärningar i arvodespolitikerkåren. SCB länken ger dig vissa fakta, som visar att det inte finns fakta att bygga 2023 års siffra för antal arvodespolitiker - ca 40 tusen - som vara någon sort av mål, påhejat av nån aktiv lagstiftning, det är bara påhejat och beslutat av politikerna själva. Dags att lobba för nedskärningar av antal arvodespolitiker genom ökad utbildning av politiker, i  ämnen som stämmer mot de uppdrag de är valda för, eller vill bli valda till - om inte annan vetenskap bevisar motsatsen!  Då ökar möjligheterna att få tillräckligt många politiker med tillräckligt bra utbildning och som får lön som motsvarar det egna CV´t! 

Hade!

2024-02-02

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

ÄR DET LAGOM 2024, MED CA 40 TUSEN VALDA POLITIKER I RIKSDAG, REGIONER OCH KOMMUNER ?

24-01-30

Antalet Region- och kommunpolitiker, -ca 40 tusen-, angavs av Kulturminister Parisa Liljestrand i sitt anförande vid invigningen av Almedalsveckan 2023 och publicerades av Regeringskansliet 28 juni 2023.

Som jämförelse så finns det 2023 cirka 48500 yrkesverksamma träarbetare och snickare i Sverige, varav cirka 1 procent är kvinnor och 99 procent är män.

Sverige har ett av världens lägsta antal medborgare per vald politiker, ca 260 medborgare per vald politiker.

Mariestads Kommun har ca 50 valda politiker som delar på ca 24 tusen medborgare, alltså ca 500 medborgare per kommunpolitiker. Antingen har Mariestad kommun dubbelt så effektiva politiker än Sverige i övrigt, eller också har Sverige i snitt dubbelt så slöa politiker per medborgare, och hinner bara med hälften jämfört med Mariestadspolitikerna. Välj själv! Fast DinRöst saknar ett kontrollorgan som vet hur många politiker som skulle kunna väljas i Sverige, 

Det kan förstås vara så att det egentligen är Mariestad Kommun som som är rikslikaren med sina 500 medborgare per kommunpolitiker. Och att av någon anledning är det ca 20 tusen för många valda Region- och Kommunpolitiker i kungadömet Sverige!

Hur ser det historisk ut med antal förtroendevalda politiker i Sverige mellan 1951 och 2023, enligt SCB? Se nedan:

    År         Antal förtroendevalda      Antal kommuner    Snittantal förtr.valda per kom.

1951                    200 000                                    2 500                                                  80
1962                    125 000                                    1 000                                               125
1974                       50 000                                        278                                               180
1980                       70 000                                        279                                                250
1993                       50 000                                        286                                                175
1995                       48 000                                        288                                                166
1999                       44 500                                        289                                                154
2003                       42 226                                        290                                                146
2007                       39 150                                        290                                                135
2011                       38 012                                        290                                                131
2015                       36 845                                        290                                                127
2019                       35 886                                        290                                                124
2023               ca   40 000                                        290                                                138

Från 200 tusen politiker och 2 500 kommuner 1951, ned till ca 40 tusen politiker och 290 kommuner 2023, alltså - under 68 år har antalet valbara politiker minskat med ca 170 tusen.

Trots den stora nedskärningen totalt från 1951, så är Sverige nu tillbaka till 2007 års nivå för, ca 40 tusen  valbara kommunpolitiker  efter sammanslagningarna av kommuner under  68 år,  men nu med en oroande ökning efter 2019 med ca 4000 nya politiker 2023.  Är detta starten på en ny trend, fler politiker åt folket! Samtidigt som de administrativa datasystemen kraftigt ökat sin produktivitet, så ökar antalet valbara politiker med ca 4000 mellan  2008 t.o.m. 2023, varför.....?

Är frågan - hur många fler eller färre politiker av typ Johan Abrahamson behöver  Mariestad - för att få ordning på vård , skola och omsorg, är det fler välutbildade och kompetenta politiker som behövs? Har vi förärats alldeles för många politiker, kanske måste vi ha 200 tusen i Sverige, eller räcker det 15 tusen? Vad säger statsvetarna - "vet inte......"? Vilka blir aktiverarna av ett sjukhus i  Mariestad inför en tänkt befolkningsboom? Vilket kommer först - ett sjukhus eller det tänkta invånarantalet efter starten av Volvos Batterifabrik? Hur mycket bolagsskatt kommer Batterifabriken att betala till Mariestad Kommun de första 10 åren efter produktionsstart? DinRöst gissar 0%!

Hade!

2024-01-30

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

POLITIKERFÖRAKT - EN FÅNIG OCH INTETSÄGAND BESKRIVNING AV EN YRKESROLL, TYCKER DINRÖST!

24-01-29    :2

Källa Wikipedia, förklarat av DinRöst:

Politikerförakt innebär misstro mot och förakt för politiker och deras avsikter eller resultat. Begreppet användes officiellt första gången  1979 av Tage Danielsson i kupletten "En glad amatör". Begreppet populariserades av den svenske riksdagsmannen professor Gunnar Biörck i samband med en kulturell diskussion som han initierade den 23 augusti 1981 på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Därefter har begreppet "politikerförakt" levt vidare i Sverige i allra högsta grad, det vill säga flera gånger om dagen i media och rent personligt av gemene man och kvinna. Inför valet 2026 bedömer DinRöst att det är viktigt att vi använder begreppet "politikerförakt" på ett sätt så att andra förstår att Du i själva verket vet vad du talar om, när det kommer till ordsammansättningen "politikerförakt"!

¤¤¤

Man kan sätta vilket ord som helst, som inledningsbegrepp framför ordet "förakt"! T.ex. bilägareförakt - läkareförakt - fotbollsförakt - golfförakt - lakritsförakt etc. DinRöst har därför rotat fram ordet "förakt" i 1927 års upplaga av Svenska Akademins Ordbok för att klargöra just synonymer och andra tricks rörande ordet "förakt", ända tillbaka till 1588, så att vi väljare på ett korrekt sätt kan förmedla "förakta" på ett korrekt sätt, samt just "förakta" vissa politiker mer eller mindre än andra:

FÖRAKT förak4l. fœr-, sbst.2, n. ((†) r. l. f. Messenius Svanhv. 14 (1613), KFÅrsb. 1913, s. 284 (1730)); best. -et. Ordformer  Etymologi

Handlingen att förakta (ngn l. ngt) l. förhållandet att ngn l. ngt blir föraktad (föraktat); ofta i förb. förakt för, förr äv. av l. emot l. på (ngn l. ngt); förr äv. med objektiv genitiv (l. däremot svarande uttr.); förr särsk. i vissa numera obr. uttr. ss. vara l. stå i förakt, komma l. råka i l. på förakt, falla i förakt o. d., hava l. komma l. bringa (ngn l. ngt) i förakt o. d.

a) motsv. FÖRAKTA, v.2 a: brist på aktning l. vördnad (för ngn), missaktning, ringaktning, vanvördnad; känsla av ovilja (emot) l. avsky (för ngn l. ngns handlingssätt l. karaktär o. d.). Visa ngn förakt. Hysa förakt för ngn. Vara föremål för allmänt förakt. Prisgiva någon l. ngns gärning o. d. åt (det allmänna) föraktet. Se på ngn med djupt (stolt) förakt. Behandla ngn med kallt förakt. Med en åtbörd av förakt. Han väcker (l. ingiverförakt mera än medlidande. JErici (1588) 2Saml. 4: 176. Sij, Wällusten hon framhastar med pracht / Och hafwer Dygden i stoor föracht. Rudbeckius Starcke B 3 b (1624). Schroderus Os. III. 1: 341 (1635). Pharisaiskt föracht emoot andre Menniskior. Muræus Arndt 1: 30 (1647). Wårt elände, fattigdom, bedröfwelse, förackt, demödighet skal räknas och anses in för Gud, som en prydning och herlighet. Spegel Pass. 78 (c. 1680). Han var i et stort föracht hos alla Menniskior. Lagerström Bunyan 1: 99 (1727). (Sv.) Komma en i förackt, (eng.) To bring one into disesteem. Widegren (1788). Minst stå handtverkarne i förakt hos Corinthierne. Carlstedt Her. 1: 356 (1832). Föraktet för öfverheten. Wijkander OSam 30 (1875). Med ett förnämt förakt behandlade han sina motståndare. De Geer Minn. 2: 61 (1892). — jfr GUDS-, KVINNO-, MÄNNISKO-, SJÄLV-FÖRAKT m. fl. — särsk. (†) övergående i bet.: nedsättande tal o. d. (om ngn), hån, försmädelse, smälek, skymf; särsk. i uttr. göra förakt av (ngn; jfr b α), håna, försmäda (ngn), göra spe av (ngn). RA 3: 171 (1593). Hwadh haffuer tu sacht, / Min Herre alt til stoor föracht. Messenius Svanhv. 14 (1613). Herren Jesus .. / Stod på korszet i föracht. Ps. 1695, 278: 6. Den dåraktige gör förakt af Nästan i nöden. Nicander SalOrdspr. 24 (1760). Ödmann AnvPred. 88 (1807).

b) motsv. FÖRAKTA, v.2 b: ringaktning (för ngt), brist på uppskattning (av ngt), underskattande (av ngt); ofta övergående i bet.: försmående (av ngt), hånfullt avvisande (av ngt) o. d. Ded som föracht werdt ähr, ded förachta. AOxenstierna Bref 4: 360 (1647). (Inblandningen av främmande ord i talet) Lärer .. ock understundom .. komma af sitt egit modersmåls förakt. Hof Skrifs. 32 (1753). Landtlefnaden begynte komma i förackt. Botin Hem. 197 (1755). Det Brittiska föragtet för alt hvad utländskt är. Lanærus Försök 74 (1788). Förakt för rikedom. Agardh ThSkr. 1: 66 (1843, 1855). Hvarigenom visar en menniska förakt för predikan och Guds ord? Kat. 1878, nr 39. Lättja .. och förakt för vanligt arbete. EkonS 1: 211 (1891). — jfr LAG-, RELIGIONS-, VÄRLDS-FÖRAKT m. fl. — särsk.

α) (†) i uttr. göra förakt av (ngt; jfr slutet), förakta (ngt). Om hoon upsåtl(igen) giorde föracht af sine Saligheets medel. OfferdalKArk. N I 1, s. 103 (1717). Det föracht hon giör af fåfäng prydning. Ehrenadler Tel. 926 (1723).

β) (†) motsv. FÖRAKTA, v.2 b α. Det leda stongejernet, som nu i Bergslagerna slåss, måste förbiudass at utföra, på det at vårt jern icke må komma i föract utrikess. OxBr. 11: 73 (1633). PrivBergsbr. 1649, s. E 2 b.

γ) motsv. FÖRAKTA, v.2 b δ. Att gälda med förakt, föraktets oförrätt. Leopold 1: 31 (1790). Från man till man, från trakt till trakt / det (dvs. ryktet om förräderiet) möttes blott af stolt förakt. Runeberg ESkr. 1: 3 (1852). — jfr DÖDS-FÖRAKT.

Ssgr (till o. b): FÖRAKT-FULL. som visar l. röjer l. innebär förakt, föraktlig (se d. o. 2). O icke denna mörka föragtfulla upsyn! Rutström Schiller 67 (1799). Grekerna betraktade med föraktfull undran egyptiernas egendomliga bruk. Boëthius HistLäsn. 1: 21 (1895). Ögonen .. blickade föraktfullt ned på hopen. Hallström Than. 34 (1900). 

-VÄRD, adj. (numera bl. tillf.) som är värd att föraktas, värd (endast) förakt, föraktlig (se d. o. 3). MStenbock (1712) hos Loenbom Stenbock 3: 87. Denna föraktvärda, farliga och landfördärfveliga lasten. Tessin Bref 2: 348 (1755). Bremer Brev 3: 304 (1853).

Spalt F 2343 band 9, 1927.

####

Så får detta begrepp, "politikerförakt", anses vara utrett som ett mycket modernt begrepp, myntat 1979 av poeten och revyskådespelaren Tage Danielsson, samt senare populariserades av den svenske riksdagsmannen professor Gunnar Biörck i samband med en kulturell diskussion som han initierade den 23 augusti 1981 på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Alltså, mellan åren 1578 t-o-m 1978 användes inte begreppet "politikerförakt" i svenskt språkbruk! Nu är det dags igen och nu vet vi vad ordet "förakt" står för under mer än 500 år i Sverige!

Hade!

2024-01-29   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

TVÅ BORTGLÖMDA KVINNLIGA TEKNISKA GENIER UNDER TVÅ ÅRHUNDRADEN!

24-01-29   :1

Två kvinnor som vi umgås med dagligen utan att veta något om:

 1. Papper-kassens uppfinnare. Hade en botten som plattades ut och som gjorde att den kunde stå upp, och att man enkelt kunde fylla den med varor från speceriaffärerna . Hon hette Margaret Eloise Knight, var amerikan, född 1838 och dog 1917, och patenterade dussintals konstruktioner, bl.a. år 1870 en maskin av trä som producerade nämnda papperskassar,  och som ser ut likadant som de som Du fortfarande finner i de svenska butikerna. Se info här:

 2. Wi-Fi´s uppfinnare = Trådlös kommunikation. Hon benämndes Hedy Lamarrmen hette egentligen Hedwig Eva Maria Kiesler, född 9 november 1914 i Wien, död 19 januari 2000 i Casselberry i Seminole County Florida, och var en österrikisk-amerikansk skådespelare och uppfinnare. 1942 fick Hedy Lamarr och tonsättaren George Antheil patent på sin uppfinning Secret Communication System (US Patent 2,292,387), vilken möjliggjorde automatiskt frekvensbyte mellan 88 olika kanaler. Syftet var att försvåra spårningen av USA´s radiostyrda torpeder. Uppfinningen registrerades, men användes inte förrän många decennier senare, främst av privata företag.Första gången den togs i bruk av US Marine var 1962, under den amerikanska militärens sjöblockad av Kuba. Den "bandspridningsteknik" som Lamarr var med om att skapa ligger till grund för dagens tekniska plattformar, för våra mobiltelefoner och andra trådlösa enheter. Se info här!

När du läst ovanstående  och läst innehållet i de länkade adresserna, så kommer du aldrig att glömma ditt nya partytrick, vilka som uppfann Papperskassarna och Wi-Fi - tekniken, produkter vi använder dagligen,  patenterade  sedan mer än 150 år tillbaka, i ena fallet, och ca mer än 80 år tillbaka i det andra fallet!

Hade!

2024-01-29   :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

          INKOMPETENTA = "Färska" POLITIKER MÅLTAVLOR I RIKSDAGSDEBATT DEN 25 JANUARI 2024

24-01-28

Det har varit en hel del kritik under det senaste 10 - 12 månaderna där kommunpolitiker och "färskingar", som riksdagsmannen Linus Sköld (S) kallade dem, (uttalanden som censurerats i videon, från direktsändningen i Riksdagshuset), i en debatt i Riksdagen 25/1, om (M)-politiker som fattat beslut om avslutande av tre st LVU- fall, som fick ödesdigra konsekvenser, samt det separata fallet om Migrationsverkets beslut att utvisa den svenskfödda 9-åriga flickan Lisa till Albanien. Samtliga nämnda fall hänvisar till "Barnens bästa i första hand"!

Nedan redovisar DinRöst en Video-kopia av en Interpellation som rör nämnda tre fall, men som även passar in på  fallet med Lisa 9 år, född i Sverige och omhändertagen i ett familjehem för flera år sedan, som nu skall utvisas till andra människor än sina föräldrar. Alltså, "Barnens bästa i första hand"!

###

Sveriges Riksdag: Interpellation 2023/24:16 av Linus Sköld (S) av Linus Sköld (S)  till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

I januari var det maktskifte i "Barnens bästa i första hand"!. Den nytillträdda ordföranden i kommunstyrelsens sociala utskott träffade under våren föräldrarna till tre placerade barn. Efter det mötet initierades en granskning av handläggningen i det aktuella ärendet.

I augusti beslutade sig socialutskottet i Älvsbyns kommun för att häva tre LVU-placeringar. Barnen återförenades med sina biologiska föräldrar på ett underlag som endast bestod av en granskning av dokumentationen i ärendet och som funnit brister i denna, det vill säga det gjordes aldrig någon ny fullständig barnutredning innan beslutet om att vården skulle upphöra. Barnen fick heller inte tillfälle att yttra sig. Oppositionen reserverade sig mot beslutet. De handläggare som arbetat med ärendet stängdes av från jobbet, och kommunledningen skickade ut ett pressmeddelande om saken. Ärendet hamnade således i nationella medier.

Piteå-Tidningen och Dagens Nyheter fortsatte dock granskningen av ärendet, och rätt snart framkom uppgifter om att beslutet utsatte barnen för risk att råka ut för våld och sexuella övergrepp i hemmet. Det har också framkommit uppgifter om att ordföranden för utskottet hade omfattande direktkontakt med de biologiska föräldrarna. Ordföranden för utskottet avgick, och kommunstyrelsen har nu återkallat utskottets delegation att sköta myndighetsutövningen.

Ärendet var vid tillfället också aktuellt för omprövning i domstol, och vid tiden för utskottets beslut hade domen ännu inte vunnit laga kraft. Ändå kunde socialutskottet besluta att vården skulle upphöra.

I Älvsbyns kommun är alla förtroendevalda, utom kommunstyrelsens ordförande, fritidspolitiker. LVU-skandalen sätter verkligen ljuset på frågan om det är lämpligt att fritidspolitiker har ansvar för den här typen av myndighetsutövning. Det är ytterst en fråga om rättssäkerhet. 

Med anledning av det anförda vill jag ställa följande frågor till statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 1. Hur avser statsrådet att agera för att liknande händelser inte ska kunna inträffa igen? 

 2. Vad kan statsrådet göra för att stärka rättssäkerheten och säkerställa barnperspektiv i myndighetsutövningen i socialtjänsten?

####

DinRöst: Understrykningarna i ovan text är gjorda av DinRöst! Lisa ovan har, enligt Migrationsverket, hanterats "Med barnens bästa" som ledstjärna. Albanien verkar utnämnt som nästan lika bra som Sverige för barn, och Edsbyns Kommun till Sveriges bästa kommun, avseende beslut om LVU-hem annulleringar - alltså allt för "Barnens eget bästa"! I ovan nämnda har s.k. "politikerfärskingar" varit de ledande beslutsfattarna, enligt Linus Sköld (S)  och Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M).
Lyssna på interpellationsdebatten i ovan ärende rörande Älvsbyn kommun och LVU!

Lyssna och läs om beslutet att utvisa Lisa 9 år till Albanien. Så här säger presschef Jesper Tengroth, Migrationsverket, att: ”lagstiftningen inte är utformad så att alla ska ha det lika bra som barnen har i Sverige” . Källa TV4

Är man intresserad av barnens rätt i det svenska samhället, så finns ju Internet och Google som bra källor! Ovan situationer är inte ovanliga! Och enligt lag skall även barnen ha rätt att uttala sig. Vilket inte, i praktiken har hänt i nått av fallen ovan!

Hade!

2024-01-28

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

LILLWY FALK MARIESTAD: SAMARBETE, ÄNTLIGEN!

2024-01-26

Till dig som inte vet, Lillwy Falk är en känd  Mariestadsbo sedan mycket lång tid tillbaka. DinRöst ger henne kredit för det mesta i dagens insändare i Mariestadstidningens FriaOrd, bl.a annat detta citat: "Samarbete och aktiva kloka handlingar krävs. Det krävs diplomati, mod, empati och ärligt menad vilja att göra det som är bäst för alla parter!"

Det finns dock också en annan känd person i Mariestad, född nån annanstans, men mantalsskriven i Mariestad Kommun, kommunalrådet  Johan Abrahamson (M), som på egen hand  genomförde splittringen av MTG-gruppen, och fick majoriteten av politikerna i Mariestads kommun att mumla med med handen för munnen och rösta igenom Johan Abrahams förslag, att lägga ned MTG.

Kan inte ha undgått Lillwy Falk, och att ingenting av Lillwy Falks uttalande i dagens tidning ovan, stämmer in på Johan Abrahamssons (M) egenskaper som politisk majoritetsledare  i Mariestads kommun. Lillwy Falk har till punkt och pricka verkligen sammanfattat alla kända tillkortakommanden gällande kommunalrådet Johan Abrahamssons (M) ledaregenskaper, där allt ovan som Lillwy Falk  förstått är det rätta sättet för en ledare att agera, egenskaper som ledaren Johan Abrahamsson (M) helt saknar, enligt många, alltså; "Samarbete och aktiva kloka handlingar krävs. Det krävs diplomati, mod, empati och ärligt menad vilja att göra det som är bäst för alla parter!".

Tack för din klokhet, Lillwy Falk!

Hade!

2024-01-26

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

Toyota: "Elbilar kommer aldrig nå över 30% marknadsandel!"

2024-01-25

Toyotas styrelseordförande Akio Toyoda tror inte att batteridrivna elbilar, eller BEV:er (Battery Electric Vehicle), kommer att gå om försäljningen av fordon med förbränningsmotor, utan endast nå högst 30% marknadsandel. Resterande av marknaden spås bestå av hybrider, bränslecellsbilar med vätgas och bensin- och dieseldrivna bilar. Det rapporterar Automotive News.
Toyota har länge varit en förespråkare för en mångfacetterad syn på elektrifiering, och marknadsfört icke-batterielektriska tekniker som bränsleceller med vätgas, hybrider och förbränningsmotorer.

Hade!

2024-01-25  

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

SCB - SVERIGES FRAMTIDA BEFOLKNING 2021 - 2070, PÅVERKAR ÄVEN MARIESTAD KOMMUN

2024-01-24 

SCB – Sveriges framtida befolkning 2023–2070:
2023 = 10,6 miljoner     2030 = 10,9 miljoner     2070 = 12,7 miljoner.

En ökning fr.o.m  2023 t.o.m 2070 med 2,1 miljoner invånare.
Alltså en ökning under 46 år, med ca + 46 tusen invånare per år fram t.o.m. 2070.

Det blir alltså kärvt med antal invånare till 2030 utslaget på alla Sveriges kommuner,  mellan 2024 och 2030, endast ca +300 invånare per år, att dela på.

Alla siffror ovan och nedan är prognoser sammanställda av SCB = Se länken  StatisiskaCentralByrån .
Eftersom det finns 290 kommuner i 20 regioner, så blir SCB-prognosen en snittökning befolkningsmässigt, i varje region, 15 nya invånare per region, mellan 2024 till 2030.

Ovan siffror borde MT MariestadsTidningen (M), (tack för hjälpen!) ta en titt på, och låta journalistiken ta hand om vad som bör kommenteras från Mariestad Kommun, dels med tanke på Mariestad kommuns tänkta interninvesteringar, dels kopplat till SCB`s prognoser på ca +300 nya invånare per år i Sverige, fram till 2030, och att alla dessa 300 per år, behöver skickas till Mariestad kommuns personalchef för anställning till personalservice för batterifabriken, som ju av Mariestads Kommun prognosticerat behöver mer än 2000 anställda fram till 2030. Kanske skulle Mariestad Kommun be SCB göra om sin statistik så den går ihop med Mariestad Kommuns egna personalplaner fram till 2030....? Eller som kommunalrådet Abrahamsson (M) brukar uttrycka saken, "Det ordnar vi......"!

Hade!

2024-01-24  

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

NORTHVOLTS LÅN PÅ  $5 MILJARDER DOLLAR KLART.

24-01-18   :3

Källa Företagande.se: Northvolt har fått klart ett lån på fem miljarder dollar. Pengarna kommer att användas till den fortsatta expansionen.

Nyligen rapporterades att Northvolt Batterifabrik i Skellefteå gjorde miljardförluster under 2023.

– Vi bränner mer, men det är inte en väsentlig skillnad från vår plan, trots externa utmaningar. Det mesta av kapitalet används för investeringar och vi hade också avsatt ganska mycket för uppstarten i Skellefteå. Men det är klart att vi ser över våra kostnader och drar åt svångremmen för att säkerställa att vi inte hamnar i en likviditetsfälla, säger Northvolts vd Peter Carlsson till Dagens Industri.

Det gröna lånet garanteras delvis av skattebetalarna via Riksgälden.

OBS! Understreckningar i texten är markerade av DinRöst!

##

DinRöst: Sista meningen ovan visar vilka som kommer att sitta med Svarte Petter!

Hade!

2024-01-18   :3

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

ÄR KOMMUNALRÅDET ABRAHAMSSON (M) CIVILEKONOM?

24-01-18    :2

Svaret på frågan i rubriken har vi inte, men i så fall hade Abrahamsson(M) själv redan trumpetat ut detta. Men han kan ju ändå, med tanke på att han vid sidan om är egenföretagare  inom Camping och Restaurang, vara den expert på miljardbusiness som han låter påskina i gårdagens MT i en artikel under rubriken: "MARIESTAD. SKILDA ÅSIKTER OM KOMMUNENS BEHOV AV STATLIGT STÖD"

DinRöst redovisar och kommenterar kommunalrådet Abrahamssons svar på samtliga frågor som ställs i intervjun med MT Journalisten Jenny Åberg!

Källa MT 24-01-17 avseende intervju av Johan Abrahamsson (M):
Svar A:  Det kommer vi att lösa ändå. Däremot behövs pengar till infrastrukturen och det stora vägnätet så att vi kan knyta ihop Mariestad med en bra väg till Falköping och logistikcentrat där, förklarar han.

DinRöst: Ovan är ett svar på frågan om kommunen inte skulle få lånegarantier från staten för skolor, äldreboenden, fler bostadsområden, vägar och vatten i kommunen.

Svar B: Staten kan hjälpa till genom att peka ut dubbelt så många utbildningsplatser på Skövde högskola.

DinRöst: Ovan är svar på att Västra stambanan behöver byggas ut, att Trollhättans kanal byggs om och att kompetensförsörjningen till verksamheterna i Skaraborg fungerar.

Svar C: Då löser vi det med. Det kommer att bli större störningar i infrastrukturnätet i Skaraborg. Vi tappar konkurrenskraft. Men Mariestads del kommer vi att lösa. Den bedömningen har vi gjort för länge sedan.

Svar D: – Vi jobbar så strukturellt och räknar på allt, det här löser sig. Vi har analyserat varje fråga, därav konsulter för att få veta att när vi trycker på start och tar de stegen vi tar så är vi trygga i det.

DinRöst: Ovan är två svar på frågan från Jenny Åberg MT.  "Men om stödet uteblir vad händer då? Vad betyder det för Mariestads kommun och skattebetalarna?"

DinRöst sammanfattning:
Oppositionsrådet Janne Jansson (S)  har två synpunkter i gårdagens MT artikel ovan:

Vi står inför jättestora investeringar och redan nu är belåningsgraden i kommunen hög per invånare och om man jämför med andra kommuner i landet.

Det är jätteviktigt att vi får stöd från statligt håll. Mariestad kommer inte att klara de investeringar vi står inför utan stöd, säger oppositionsrådet Janne Jansson (S).

Alltså ser vi två helt motstående politiska slutsatser mellan (M) och (S) gällande att finansiera miljardkostnaderna i Mariestads kommun fram till 2030, då allt skall vara klart i projekt Volvo Lastvagnar Batterifabrik och kommunens serviceåtaganden inom Mariestads Kommun. Nyckelorden för (M) är, "Det löser vi"  och för (S) "Det är jätteviktigt att vi får stöd från statligt håll, eftersom vi redan är högt belånade". Övriga Mariestadspartier är inte tillfrågade och yttrar sig inte!

Kommunens finansvalpar har olika språkbruk, verkar det som. Om någon av dem har utbildning för miljardnivåer, berätta i så fall detta för skattebetalarna, för med ovan ståndpunkter lär man väl inte nyttja samma inhyrda konsulter..........eller? 

Hade!

2024-01-18   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

FÖR DÅLIGT UTBILDADE POLITIKER I REGIONALA & KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG!

24-01-18   :1

I gårdagens Riksdagsdebatter debatterades LVU = Lagen om Vård av Unga, mellan bl.a. Stadsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M) och riksdagsmannen Linus Sköld (S). Efter mycket fram och tillbaka enades de två i vart fall om en sak, att man behövde "professionalisera" de politiker, som skulle kunna väljas till exempelvis som ledamöter i nämnder, som bl.a. tar beslut om omhändertagande av barn och unga. Detta efter några omskakande stolligheter avseende politikerpåverkade beslut i t.ex. LVU-sammanhang. De politiker som inte varit vuxna sin utnämning kallades för "färska" politiker av både (M) och (S) debattören, och enligt Linus Sköld (S), som hela tiden fick bita sig i tungan för att inte hamna inför nån disciplinnämnd, så tolkade DinRöst slutorden som att Sköld försökte att inte direkt säga att att "färska", d.v.s. outbildade politiker, inte var önskvärda i några nämnder alls. Alltså att besluten i stället skulle tas av "professionaliserad" tjänstepersonal. Vilket stadsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M) inte mot sade, utan menade "att vi bägge har i de övergripande resonemanget samma åsikter om sakerna tillstånd", där enligt DinRöst,  t.ex. barnens rättigheter grovt hade åsidosatts, genom att "färska" politiker fatta beslut om att LVU-hemmet skulle skippas, pengafråga tydligen, och att barnen skulle skickas hem till sin alkoholiserade föräldrar, därifrån de kom till LVU-hemmet från första början, och där åter igen pryglades av sina missbrukande föräldrar. 

Enligt SCB är merparten, 96 procent, fritidspolitiker i kommunerna och 93 procent fritidspolitiker i regionerna. Det vill säga att de utövar sitt uppdrag vid sidan av arbete eller studier. Och de väljs indirekt av väljarna, eftersom de politiska partierna inom kommuner och regioner är de som gör de slutliga valen til bl.a. nämnder och bolag för Fritidspolitikerna. Så det viktigaste valet av politiker sker av politikerna själva, och att sprida ut "färskingarna" på så många nämnder som möjligt, och att så många politiker per nämnd som möjligt, skall erhålla arvoden, varvid vänskapskorruption automatiskt uppstår och aldrig beivras - och läggs på korruptionstallriken för Gott och Blandat!

Just nämnda förfarande är allmängods, speciellt efter ett valår när det kan röras om rejält i maktgrytorna. Vilket kan leda till att många barn och ungdomar misshandlas både fysiskt och psykiskt efter att blivit omrörda av "färska", men förstås även gamla och trötta LVU-politiker.

Nu kanske Du undrar, "Kan Mariestad Kommun också vara drabbade av  "vänskapskorruption" och "färska och outbildade" politikers vanstyre i olika nämnder? En sån undring är lovvärd och kan vara grunden för en egenanalys fram till valet 2026.

Hade!

2024-01-18   :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

CA 56 TUSEN ANSTÄLLDA, CA 6 TUSEN KOMMUN- OCH 638 REGIONPOLITIKER I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN!

23-01-17

Västra Götalandsregionen har fortsatt stora ekonomiska utmaningar med höga kostnadsnivåer. Det beror bland annat på höga personalkostnader, pensioner, material och läkemedel. Västra Götalandsregionens (VGR:s) resultat för hela 2023 beräknas uppgå till minus 1,8 miljarder!    VGR´s totala omsättning är inte lätt för en amatör som undertecknad att lista ut, men det talas om ca 60 miljarder. Och vad pysslar man då med, hos en av Sveriges största arbetsgivare? Och vad kostar det för skattebetalarna, för allt är i grunden skattemedel? Om Du känner att Du som skattebetalare är en känslig människa, titta bara på rubrikerna utan att klicka på länkarna, i annat fall får Du att göra i några dagar! Se nedan lista!

För 2024 gäller, enligt VGR Hemsida:

Förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen

Hälsa och vård: Klicka på nedan länkar för detaljer!

Folktandvården

Habilitering & Hälsa

Hälsan och Arbetslivet 

Institutet för stressmedicin 

NU-sjukvården

Närhälsan

Patientnämnden

Regionhälsan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhusen i väster

Skaraborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus  

Bolag som VGR äger: Klicka på nedan länkar för detaljer!

Film i Väst

GöteborgsOperan

Göteborgs Symfoniker

Regionteater Väst

Turistrådet Västsverige

Västtrafik

Kultur: Klicka på nedan länk för detaljer!

Kulturförvaltningen

Folkhögskolor och naturbruksskolor: Klicka på nedan länkar för detaljer!

Folkhögskoleförvaltningen

Naturbruksförvaltningen

Service och förvaltning: Klicka på nedan länkar för detaljer!

Regionarkivet

Koncernkontoret

Revision

Försörjningsförvaltningen

Fastighet, stöd och service

Övrigt: Klicka på nedan länk för detaljer!

Göteborgs botaniska trädgård

Delfinansierade verksamheter (Här räcker VGR´s länkservice inte till längre - pengabrist kanske?)

Dessutom delfinansierar Västra Götalandsregionen en mängd verksamheter, till exempel:  (I nedan organisationer finns alltid minst en politiker i styrelsen, i vissa fall flera!)

 • Vara konserthus

 • Västkuststiftelsen

 • Dalslands kanalbolag

 • Almi företagspartner

 • Innovatum Science Park

 • Design med omtanke

 • Not Quite

 • Science park Borås

 • Science Park Skövde

 • Chalmers Innovation

 • Agroväst

 • Folkteatern Göteborg

 • Göteborgs konstmuseum

 • Göteborgs stadsmuseum

 • Göteborgs stadsteater

 • Läckö slott

 • Nordiska Akvarellmuseet

 • Röhsska museet

 • Sjöfartsmuseet Göteborg.

Senast uppdaterad av VGR:  2024-01-09 09:28

Hade!

2024-01-17

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

AB VOLVO MINSKAR PRODUKTIONEN AV LASTBILAR I UMEÅ OCH TUVE FÖR 2024!

24-01-16  :2
Källa Ekot i P4. Publicerat igår kl 12.07.

Lastbilsjätten AB Volvo ska minska produktionen i fabriken i Tuve utanför Göteborg med drygt tio procent, enligt uppgifter till Ekot.

 • Anledningen är en minskad efterfrågan på nya fordon.

 • Neddragningen kommer troligen göra att bemanningsanställda tvingas lämna sina jobb.

AB Volvo planerar att sänka produktionstakten i lastbilsfabriken i Göteborg från och med slutet på februari, erfar Ekot.

24-01-16   :2

####

VILKA ÄR DE FARLIGASTE DJUREN FÖR MÄNNISKORNA I VÄRLDEN?

24-01-16  :1

På uppdrag av undertecknads hjärna, (undertecknad har en egen hjärna som kan köra bil) samt med stöd av de mänskliga rättigheterna, och med tanke på vår miljö, så fick undertecknad, i brist på annat, ett anfall av av att veta exakt, hur farligt kan det bli för oss homo sapiens, med tanke på att alla andra tidigare människoarter:homo habilis,  homo erectus, neandertalare och denisovamänniskordog ut och homo sapiens blev ensam kvar som människa, trots att bl.a Neandertalarna hade större hjärna än oss homo sapiens. Alltså vi som i dagligt tal kallas för människor. Så undertecknad Googlade ovan rubrik och svaret kom på millisekunder från Illustrerad Vetenskap om antal dödsfall per år per fiende:

 1. Myggor - 700 000 dödsfall

 2. Människor - 458 000 dödsfall

 3. Ormar - 100 000 dödsfall

 4. Hundar - 59 000 dödsfall

 5. Sötvattensnäckor - 20 000 dödsfall

 6. Rovskinnbagar - 12 000 dödsfall

 7. Spolmaskar - 4500 dödsfall

 8. Tsetseflugor - 3500 dödsfall

 9. Binnikemask - 3000 dödsfall

 10. Krokodiler - 1000 dödsfall

 11. Elefanter - 500 dödsfall

 12. Flodhästar - 500 dödsfall

För att citera deltagare i Antikrundan som fått veta vad deras dyrgripar är värda, "Det trodde jag inte, vilken överraskning!" att vi människor bara hamnande på en 2-plats, som varande det farligaste djuret för oss själva, slagna av myggorna. Kan detta stämma, när vi vet att det mest jagade djuret på jorden är just myggorna. Vi svenska homo sapiens slår ju ihjäl varenda mygga vi hinner komma åt under sommartiden i Sverige?

Ta krig, t.ex.! Enligt preliminära siffror tros "bara" runt 140 000 människor ha dödats i krig och konflikter under 2023, enligt Therese Pettersson som är projektledare på Uppsala Conflict Data Program (UCDP) vid Uppsala universitet.

Eller mord och dråp! Snittet de senaste två decennierna i världen har varit mellan 400 000 och 450 000 mord årligen, enligt rapporten som är den fjärde upplagan av FN:s kartläggning över global mordstatistik.

Tänkte väl det! Redan här har vi människor knappat in på de ledande myggen med totalt ca 600.000 dödade människor per år, beroende på för få krig under 2022 och 2023, men det kan vi människor säkert bättra på, med hänvisning till Folk och Försvars uppvisning i ämnet för några dagar sedan, bl. med tanke på framtida hjärnblödningar i Putins överbelastade hjärna och hot mot Finland och Sverige, plus Kinas  lätta kliande i avtryckarfingrarna.

Så ni mygg kan slänga er i väggen som människans största fiende när den kemiska krigföringen går av stapeln, inräknat människans personliga krig mot jordens miljö, så går förmodligen mänskligheten genom självmord mot en total förstaplats, och människan tar över som det farligaste djuret mot sig själva, den egna Homo Sapiens. Kanske det blir lugnare på planeten jorden med endast några  få överlevande s.k människoapor kvar. "Den som lever får se!"

Hur stor påverkan har jordens politiker på ovan scenario? En gissning - de är den största påtryckargruppen för målet mot att vinna över myggornas hot mot mänskligheten......................eller?

Hade!

2024-01-16    :1

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

FYRA (M) SKARABORGSPOLITIKER GÖR HITTEPÅANALYSER OM FRAMTIDEN I MARIESTAD.

23-01-12

I dagens MT Debatt, under rubriken "Nu skrivs industriell historia", försöker fyra kommunstyrelseordföranden, förgäves förklara vad de menar med sin rubrik i Debatt. Och för att ytterligare bevisa sin egen kompetens inom spådom, så idiotförklarar de fyra kommunstyrelseordförandena sina egna kommuninnevånare genom att göra en nulägesanalys som är lika glasklar som när meteorologerna tittar ut genom fönstret och gör en s.k. djupanalys:

 -"Att kommunen finansieras av skatt som boende i kommunen betalar in, är känt av alla. Den skatt som kommer in återinvesteras sedan i tjänster till medborgarna, såsom vård, skola och skötsel av kommunens parker m.m. Befolkningstillväxt och arbetstillfällen är därmed avgörande för välfärdens verksamheter framåt."-

DinRöst har markerat den sista meningen ovan, eftersom det inte stämmer för Mariestad kommun. De andra tre kommunerna ligger inte inom DinRöst intresseområde, men när det gäller Mariestad Kommun, som förstås representeras i ovan kvartett av Johan Abrahamsson (M), så enligt DinRöst  är däremot  historiebeskrivningen nedan en historisk sanning:

Mariestad kommun har under ca 50 år haft ett stillastående befolkningsantal. Staden har haft en mycket bra välfärds situation för invånare i Mariestad kommun, vad gäller Skola, Vård och Omsorg, de s.k. kärnverksamheterna. Däremot har de senaste 8 åren inte motsvarat kommuninnevånarnas förväntan på att kärnverksamheternas vidareutveckling skulle vara ett faktum, utan i stället har politikermajoriteten röstat för nedrustning av både Vård, Skola och Omsorg, med en tyst oppositionen som åskådare. Tänk bl.a. Mariestads Sjukhus!

Med andra ord, ovan slutsats i MT Debatt, att -"...Befolkningstillväxt och arbetstillfällen är därmed avgörande för välfärdens verksamheter framåt."- är ett försök att grovt vilseleda Mariestads innevånare och att förneka att de senaste 50 åren, innan Mariestads röstberättigade invånare blev blåsta på konfekten, när de valde Johan Abrahamsson (M) till kommunstyrelsens ordförande, var en 50-årig period av sans och balans, vilket råder stor brist på sedan ca 8 år tillbaka.

I övrigt bygger de fyra kommunstyrelseordförandena en komplett, och lögnaktig  hittepå-analys av framtiden, på en enda mening i dagens MT Debatt, när det gäller Mariestad kommun, "...Befolkningstillväxt och arbetstillfällen är därmed avgörande för välfärdens verksamheter framåt."-

Vad sägs om lite "sans och balans" i politiken i Mariestads kommun, utan Johan Abrahamsson (M)?

Hade!

2024-01-12 

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

JOHAN ABRAHAMSSON (M) AGERAR KONSULT ÅT (S) I Regionen VGR!

23-01-11   :2

I dagens MT FriaOrd visar kommunalrådet Abrahamsson (M) upp sig i en ny roll som konsult åt (S), i både VGR region som kommunpolitiken i Mariestad Kommun.

Under rubriken i MT FriaOrd i dag, "Släpp partiprogrammet och tänk nytt!" så lär kommunalrådet (M) ut att det är viktigt att läsa igenom de avtal man skriver på. En erfarenhet han själv prövat och som inte gick så bra för den dåvarande huvudmannen han då representerade. Det blev t.o.m. ett skadestånd att betala för huvudmannen. Det blev också skriverier i MT och Abrahamsson (M) kommenterade det hela genom att hänvisa till att det avtal han skrivit på var så komplicerat, att Abrahamsson (M) inte hade förstått vad han skrev på. Det föranledde troligen Abrahamsson (M) att i dagens MT FriaOrd varna (S) för att göra samma misstag som Abrahamsson (M) gjorde i ovan beskrivna ärende, men så här råder han (S):

-"Det allvarliga felet ni begår nu är att ni, av partitillhörighet, skriver under utan att granska texten ordentligt. Det är skrämmande när ni påstår att detta kommer att påverka hela Skaraborgs Volvoetablering"-.

Ovan uttalande är ganska kort och komplicerat att analysera, för undertecknad, eftersom DinRöst inte har tillgång till hänvisat dokument. Men att det skulle vara "skrämmande", se DinRöst´s understrykning i ovan textavsnitt, för undertecknad är helt utanför alla ramar. Att Abrahamsson (M) själv däremot är ganska lättskrämd visar hans reaktioner när han möter nån A eller B-lagare ute på stan, han byter trottoarsida till andra sidan gatan! Men att Volvo skulle vara så lättskrämda, är inte undertecknads erfarenhet av Volvo-ledningar! För det första är inte bygget av en batterifabrik ens startat, och för det andra vet ingen, inte ens Volvo, om det blir någon fabrik, med tanke på de uttalanden som nuvarande regering den senaste veckan, inkl. statsminister Ulf Kristersson (M), som uttalat att "KRIGET ligger framför dörren, och det är Ryssland som är huvudfiende".

Och eftersom nämnda batterifabrik inte är klar för produktion förrän fram vid 2030, så är det ingen ko på isen. Vilket borde glädja Johan Abrahamsson (M) som nu i stället kan ägna sig åt att informera och reparera de skador han själv har orsakat som ledande politiker i Mariestad Kommun de senaste 3,5 åren, vilket innefattar nedan lista som förstås kan verka mer skrämmande för kommunalrådet Abrahamsson (M) än ett sketet krig med Ryssland. Det är väl därför han aldrig vågat svara på vad nedan 8 olika aktiviteter kostat och kommer att fortsätta kosta kommunen.

Vill minnas att kommunalrådet Abrahamsson (M) försökte svara på vad punkterna 2 och 3 hade kostat för ett par år sedan i MT, och han nämnde ca 100.000 kr. Verkar som han av misstag tänkte på frimärkskassan! Men han kanske inte har läst DinRöst och vet därför inte att frågan ställts, men han läser kanske MT FriaOrd..........eller?

1. TYSTNADSKULTURENS INFÖRANDE i MARIESTADS KOMMUN!
2. ELECTRI-VILLAGE KONCEPTET!
3. SYSTEM VÄTGASBUBBLAN!4. KARLSHOLME PARKENS AFFÄRSMÄSSIGA FLER-ÅRS KATASTROF! (Vänskapskorruption?)5. KOMMUNSPLITTRINGEN, EN MARIESTADSKAMPANJ,  SIGNERAD AV JOHAN ABRAHAMSSON, MARIESTADS-(M)!
6. NEDLÄGGNINGEN AV MARIESTADS SJUKHUS, DÄR BÅDE MAJORITET OCH OPPOSITION SEDAN 2015 SVIKIT VÄLJARNA MED SINA FALSKA LÖFTEN!
7. 22 MILJONER KR SKANDALEN 2021. INGEN SKYLDIG!
8. 1,5 MILJONER KR SKANDALEN 2023 MED DE FALSKA POLENFAKTURORNA, INGEN SKYLDIG!

Alla ovan nämnda tokigheter har omnämnts i spaltmeter i MT med flera andra tidningar i Regionen VGR, missgreppen har kostat stora pengar , men ingen ansvarig har trätt fram, och en majoritet kommunpolitiker svär sig fria angående ansvar, och ingen politiker har ens försökt att besvara alla de frågor som ställts av medborgare i Mariestad Kommun, och som kan sammanfattas i en fråga: "Hur mycket har ovanstående 8 punkter kostat, /kommer att kosta, Mariestads Kommun skattebetalare."

Svar på ovan fråga kommer nog inte att ges från Mariestadspolitikerna innan valet 2026, och då kanske vi vet mer om Volvofabriken och ett eventuellt krig mot Ryssland. Då vet vi också hur valet 2026 gick.

Men ännu ingen ko på isen, förrän skattebetalarna börjar förstå omfattningen av Volvos batterifabrik, samt alla olika nationaliteter, inklusive svenskar, som löpande kommer att invadera småstaden Mariestad, i en omfattning som hamnar runt +16.000 nya invånare, fördelat på ca +1 000 nya invånare per år från 2024 och fram till 2040.  Blir ett intressant projekt att följa, med tanke på att Mariestadsborna tydligen varit nöjda med de senaste 50 åren med noll-tillväxt avseende antal befolkning - i den lilla sjöstaden - vilket under ca 50 år fungerat alldeles utmärkt, enligt de flesta Mariestadsbor. Frågan gäller också, kommer nuvarande valda kommunpolitikers kompetensnivå räcka till för att styra framtida Mariestad Kommun fram till en småstadsmiljö, styrd av ett storföretag som Volvo, med en en mycket farlig kemisk-teknisk megafabrik för bilbatterier. Kräver kunniga politiker och specialister i Mariestad kommun. Krävs kanske ett nytt Mariestads Sjukhus, med tanke på brand- och syra olyckor. Varför har inte kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) ännu  insett vad han inte "släpat hit....." och dels visat kurage nog att svara på de 8 frågorna ovan, dels erkänt att han personligen inte har något att göra med Volvos val av Mariestad för byggnation av en kemisk teknisk batterifabrik, - det var Volvos eget val, utan inblandning av kommunalrådet (M), och som bekräftades av ett telefonsamtal från Volvo till tjänstemän i Mariestad Kommun, senare halvan av år 2022.  Frågan togs inte upp under valet 2022. 

Kanske kan ett kommunval 2026 kombineras med en folkomröstning om Mariestadsbornas syn på en utveckling, till en ganska liten industristad med ca + 16.000 nya invånare 2040? Kanske det dyker upp ett eller flera nya kommunpartier fram till valet 2026. "Den som lever får se!".

Hade!

2024-01-11   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

TVIVLARNA TVIVLAR OM LÅG SVENSK STATSSKULD 2023-24!

24-01-11   :1

Sveriges statsskuld är den lägsta på 50 år. Bra i mångas ögon. Samtidigt ser nationalekonomer risker och nackdelar.

Vi normalbegåvade ser på nationalekonomer som vi ser på de populäraste metrologerna, med viss distans ur väder och finanssynpunkt, alltså med stor skepsis, eftersom vi själva endast kan gissa, vilket dessa två nämnda yrkesgrupper kallar KVALIFICERADE gissningar, när de överstiger 6 dagar. Så därför ställer sig DinRöst skeptisk till allt som överstiger gissningstiden med mer än 6 dagar.  DinRöst använder i stället det mer exakta begreppet, "Den som lever får se!".

Hade!

2024-01-11

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

VAD ÄR PFAS ORENAT VATTEN, SOM KOSTAR 6 MILJARDER ATT RENA?

24-01-10

Förmodligen vet merparten av Mariestadspolitikerna inte vad PFAS är, som talats om i ca 10 år, verkar inte som vare sig regions- och riksdagspolitiker känner till PFAS-eländet, eller inte ens vad begreppet PFAS  betyder. Så därför vill DinRöst skingra dimmorna avseende "PFAS-förgiftat vatten".

– "Vattenproduktionen blir ungefär dubbelt så dyr på grund av PFAS, säger Maria Lindqvist Pettersson, dricksvattenchef på Uppsala vatten"-. 

DinRöst: PFAS = Per- och polyFluorerade AlkylSubstanser. Finns i grundvattnet och kommer från bl.a.:
EXEMPEL PÅ PRODUKTER DÄR PFAS KAN FINNAS:
Bakformar, Bakpapper, Bilvax, Bilklädsel, Bordsdukar, Brandsläckningsskum, Cupcake-formar, Fotomaterial, Fritidskläder, Färg till skrivare, Golvpolish, Impregnering av glas, plast, Insektsmedel, Kartong, Kosmetika, Mattor, Paraplyer, Pizzakartonger, Popcorn-papper, Skidvalla, Smarttelefoner (smutsavvisande ytbehandling), Smörjmedel, Spolglans för diskmaskiner, Stekpannor med non-stickbeläggning, Tandtråd, Tält, Väskor, Ytbehandlings/beläggningsmaterial m. flera!

Källa: Norrvatten och Kemikalieinspektionen

Ovanstående gifter finns uppmätta i mängder av kommuner i Sverige, frågan är vilka av dem som inte kommer att klara den högsta nivån som är godkänd om två år i Sverige. Den tillåtna halten av det hälsofarliga PFAS4 kommer att sänkas från nu tillåtna högsta nivå på 90 nanogram till 4 nanogram per liter om två år.  (Högsta värde i Danmark är 2 nanogram per liter)?

Ovan rening från PSAF kommer att kosta ca 6 miljarder kronor enligt SVT, som igår publicerade även följande info:

De nya reglerna gör att många av Sveriges vattenverk måste investera i ny teknik för att rena vattnet. Enligt Svenskt Vatten kommer det att kosta de kommunala vattenverken sex miljarder i investeringar och en miljard om året i underhåll. 

Branschen tror att många kommuner tvingas höja VA-taxan kraftigt – något som drabbar de som har kommunalt vatten i kranen hemma. 

Svenskt vatten menar att det är “helt tokigt” att vattentäkter är förorenade med PFAS. 

– Sex miljarder är otroligt mycket pengar. Det är helt onödigt att tvingas till de här åtgärderna, för något som egentligen inte borde få finnas i vattnet från början, säger Bertil Lustig, expert på Svenskt Vatten.

Flera vattenverk levererar i dag vatten med en högre PFAS-halt än det kommande gränsvärdet, visar SVT:s granskning. Svenskt vatten tycker att det är fel att kostnaden för att rena vattnet från PFAS landar hos vattenverken. 

Det är orimligt. Förorenaren borde betala. Det är en princip inom miljölagstiftningen som borde tillämpas även när det handlar om PFAS, säger Lustig.

########

Vad som verkligen är orimligt är att inte de inblandade politikerna i det inblandade kommunerna slagit på larmet i sina hemkommuner i sina regioner, inget larm har hörts förrän det nya regelverket på PFAS nya hanteringsbestämmelser blev kända. Hur ser t.ex. läget ut för Mariestad Kommun och PFAS-giftet!

Hade!

2024-01-10

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

FOLK OCH FÖRSVAR - EN DEMOKRATISK PRATBUBBLA ?

24-01-09   :1

Undertecknad har för tredje året i rad lyssnat på Folk och Försvars politiska seminarier, debatter och föreläsningar, i år från Sälen, och där man dessa tre år i rad, luftat begreppet DEMOKRATI. Nämnda begrepp har i år fått sällskap av ett nytt begrepp, ETT KRIG i Sverige är möjligt i närtid.

Om vi luftar begreppet Demokrati först, så kan ju frågan ställas, är DinRöst i Mariestad en demokratisk företeelse? Eftersom DinRöst är en opolitisk oberoende Websida i krönika form, och med ett innehåll - till viss del baserat på rapporteringen i en lokaltidning, men även andra svenska och internationella media, som undertecknad anser vara av intresse för invånare i Mariestad Kommun, och som ger möjlighet till kritik, även under en signatur (anonym) av DinRöst via e-post, så är vi ett Demokratiskt inslag på Internet.

Debatten på Folk och Försvar betonade begreppet DEMOKRATi, eftersom även den Ryska vokabulären innehåller ordet demokrati, och eftersom Sveriges regering också  talat om vilket land som i närtid kommer att anfalla Sverige, det är Ryssland.  Det nya i denna historiska typ av krigsförklaring, är att tidigare har vi invånare fått veta att det var en fiende i öster som skulle anfalla Sverige. 

Och utpekandet av Ryssland som en snar anfallare satte fart på på både tonhöjd och upprepanden inom flera seminarieinslag och debattinlägg på ett sätt som vi tidigare inte skådat på Folk och Försvar Rikskonferens, som sjösattes första gången 1946. 

DinRöst rekommenderar Folk och Försvars hemsida, en organisation som för många kan vara en källa nedan att följa det närmaste året. Även pratbubbla kan innehålla viktig information!

Vad är Folk och Försvar enligt sin hemsida?:

Källa: Folk och Försvar hemsida!  Centralförbundet Folk och Försvar är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer, som genom sitt medlemskap vill främja samhällets säkerhet samt arbetet för fred, frihet och demokrati. Genom sin verksamhet vill Folk och Försvar värna om utvecklingen av det demokratiska samhället.

Folk och Försvars uppgift är att skapa intresse och kunskap bland medborgarna om frågor som påverkar fred, frihet och demokrati och samhällets säkerhet genom

 • att informera om den försvars- och säkerhetspolitik som regering och riksdag fattat beslut om

 • att främja debatten och diskussionen om säkerhets- och försvarspolitiken, samhällets säkerhet och frågor om fred, frihet och demokrati

 • att tillsammans med myndigheter och organisationer verka för att dessa frågor förblir hela folkets angelägenhet

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är den värdegrund Folk och Försvars arbete vilar på. Alla människor har lika värde och rättigheter oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller trosuppfattning.    (Mer info finns på Folk och Försvar hemsida!)

Hade!

2024-01-09    :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

NORTHVOLT STUKAT - TAR EMOT ETT EU-STÖD PÅ  €900 MILJONER!

24-01-09   :2

EU har godkänt ett tyskt statligt stöd på 902 miljoner euro, motsvarande 10 miljarder kronor, till Northvolt, rapporterar Reuters.

Pengarna ska gå till att bygga en fabrik för produktion av batterier till elfordon i norra Tyskland. EU-kommissionen framhåller att den nya fabriken kommer att påskynda unionens gröna omställning och minska bränsleberoendet.

EU motiverar det tyska stödet med att Northvolt hotat med att flytta fabriken till USA, där finansieringen skulle vara mer generös.

Beslutet är historiskt eftersom EU för första gången ger godkännande under en ny förordning. Förordningen tillåter bolag att begära mer finansiering, vilket i längden stärker Europas konkurrenskraft.

EU inrättade den förordningen förra året för att motverka subventionerna som erbjuds i USA.

Det tyska stödet inkluderar ett direktbidrag på €700 miljoner euro och en garanti på €202 miljoner euro. Northvolt verkar ha en mycket kompetent ledning när det gäller att skapa pengar, men lite våghalsiga för Svenska satsningar - så EU får duga när Northvolt spelar ut USA och EU mot varandra, och EU ville inte att den nya Northvolt megafabriken för bilbatterier skulle hamna i USA - och så fick det bli!

Hade!

2024-01-09   :2

Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================

(M) VÅR POLITIK GÖR SKILLNAD!

24-01-05

Jaha! Ungefär som att  "Vår honung är sötast". I dagens MT så har två av Kommunalrådets vasaller uttalat sig om begreppet Tidö-avtalet, som berör rikspolitiken och Sveriges Riksdag, och under ovanstående rubrik i MT FriaOrd, från Mariestads Moderaterna. Tidö-avtalet har, enligt flera källor, bl.a chefredaktörer i flera dagstidningar, en låg kunskapsförståelse från många väljare, bl.a. beroende på att det handlar om Rikspolitik. Väljarna har mer förståelse av och för Kommunpolitiken, mer än av Regionpolitiken, där många inte ens förstår varför det finns en Regionpolitik, vid sidan om Rikspolitik och Kommunpolitik, annat än att kostnaderna stiger löpande för arvoden och andra ersättningar. Detta är fullt naturligt, men med tanke på, t.ex. i Mariestads Kommun, med sina ca 50 arvoderade kommunpolitiker, att intresset för kommunpolitik svalnat eftersom det är ca 6 st politiker från (M), av de ca totalt 50 st politikerna som ständigt uppträder i media, medan ett par andra partier i Mariestads Kommun är märkbart tystare, som stillatigande röstade för MTG-nedläggningen - som egentligen var ett (M)-projekt styrt av kommunalrådet Abrahamsson (M).

Att i det läget det lokala (M)-partiet i Mariestad satsar på den rikspolitiska agendan är förståeligt, "vem f-n bryr sig om Tidö-avtalet", vars bränsleskattesänkningar inom kort kommer att nollas av sig själv, d.v.s balanseras av andra +skatter. Men vad händer med miljonförlusterna för nedanstående kommunpolitiska beslut som tagits av merparten av kommunpolitikerna med få undantag?: 

- TYSTNADSKULTURENS GENOMFÖRANDE INOM MARIESTADS KOMMUN!
- ELECTRI-VILLAGE KONCEPTET!
- SYSTEM VÄTGASBUBBLAN!
- KARLSHOLME PARKENS AFFÄRSMÄSSIGA FLER-ÅRS KATASTROF!
- MTG KOMMUNSPLITTRING, EN MARIESTADSKAMPANJ 
 SIGNERAD AV JOHAN ABRAHAMSSON, MARIESTADS-(M)
- NEDLÄGGNINGEN AV MARIESTADS SJUKHUS, DÄR BÅDE MAJORITET OCH OPPOSITION UNDER CA 9 ÅR SVIKIT VÄLJARNA MED SINA LÖFTEN!
- 22 MILJONER KR SKANDALEN 2021. INGEN SKYLDIG!
- 1,5 MILJONER KR SKANDALEN MED DE FALSKA POLENFAKTURORNA, INGEN SKYLDIG!

Förlusterna för ovan svek från alla partier, mer eller mindre, av Mariestads kommuns politiska partier handlar om 100-tals miljoner kronor. Vart tog de förlusterna vägen?

Hur kommer Mariestad Kommuns affärer att se ut när Volvo Lastvagnar verkligen satt spaden i jorden, när ovanstående nämnda projekt fått tyna bort i Volvo-glömska, och aldrig kommer att behöva redovisas krona för krona - utan får överskuggas av Volvos miljardbygge, som hemligstämplats av kommunen och kanske också av Volvo Lastvagnar, och där skattebetalarna i Mariestad Kommun aldrig kommer att få syna kortleken förrän det är för sent.

2026 är ett viktigt valår, där Mariestads invånare verkligen behöver syna ett lämpligt ledarskap som kan ersätta rådande ledarskap! Samtidigt måste aktivitet skapas fram till nästa val 2026 för en mycket mer öppen demokrati, gällande bl.a. ovan uppräknade förlustrubriker samt att alla invånare i Mariestad börjar fundera över vilka personer de vill ge den politiska makten från och med  valet 2026, och tänka till, om vi verkligen skall välja utifrån partitillhörighet. D.v.s skall man välja personlig kompetens för jobbet som kommunpolitiker, eller prioritera ett partival med stor risk för inkompetensinslag?

Du som är intresserad av en opolitisk redovisning av Tidö-avtalet kan t.ex. välja följande länk !

Hade!

2024-01-05

Hälsar DinRöst
Artesori

artesori@dinrost-mstad.com

====================================================DinRöst från 2021, till  dags dato finns i DinRöst arkiv.
Hälsar DinRöst g/m skriftställare Artesori!


DinRöst för Mariestad 2026